Businessman and woman sitting in front of green plant wall using laptop

CSR - W jaki sposób dokonujemy zmian.

Nasz biznes paytech polega na projektowaniu i obsłudze rozwiązań, które pozwalają firmom rozwijać się w zaufanym i bezpiecznym środowisku płatności.

Kierując się naszą mapą drogową Trust 2025 dotyczącą społecznej odpowiedzialności biznesu, dążymy do ciągłego zwiększania naszego pozytywnego wpływu i osiągania ambitnych celów społecznych i środowiskowych. Gdziekolwiek jesteśmy, naszą wizją jest umożliwienie zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz wzmocnienie zaufania i bezpieczeństwa we wszystkich naszych społeczeństwach.

Trust 2025 – nasza podróż w przyszłość.

W 2021 roku uruchomiliśmy Trust 2025, naszą pięcioletnią mapę drogową dla CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu). Trust 2025, opracowany po szerokich konsultacjach z naszymi interesariuszami, zawiera daleko idące zobowiązania we wszystkich obszarach naszej działalności, od ludzi, etyki i łańcucha wartości po środowisko i nasze wsparcie dla lokalnych społeczności.

5 priorytetów na 2025 rok

     
Zbudowanie zaufania klientów dzięki niezawodnym, bezpiecznym, innowacyjnym rozwiązaniom o pozytywnym wpływie.Zadbanie o etykę biznesową, w tym poszanowanie praw człowieka i zwiększanie zrównoważonych praktyk zakupowych w naszym łańcuchu wartości.Bycie odpowiedzialnym pracodawcą.Redukcja wpływu na środowisko.Pomoc lokalnym społecznościom poprzez pozytywne rozwiązania i inicjatywy społeczne.

Jak śledzimy nasze wyniki pozafinansowe.

Chcemy przyspieszyć nasze postępy w reagowaniu na wyzwania CSR, przed którymi stoją firma, klienci i całe społeczeństwo. W naszych priorytetowych obszarach wyznaczyliśmy sobie 16 ambitnych celów, nad którymi pracujemy do 2025 roku.

Cele Trust 2025 w skrócie.

Cele z naszej mapy drogowej Trust 2025 obejmują:

Lider grupy. Z ambicjami, aby tam pozostać.

Firma płatnicza pionierem w zakresie wkładu w neutralność węglową.

W pełni osiągnęliśmy lub przekroczyliśmy 11 z 13 celów Trust 2020, naszej poprzedniej mapy drogowej CSR. Opierając się na tym postępie, Trust 2025 inspiruje nas do jeszcze większych osiągnięć, aby przenieść nasze zaangażowanie w tworzenie trwałej wartości na wyższy poziom.

Jak nam idzie?

Przeczytaj nasz raport Inegrated Report 2022 aby poznać wszystkie najnowsze fakty i liczby dotyczące tego, jak tworzymy długoterminową wartość dla społeczeństwa, w tym dla wszystkich naszych interesariuszy.

 

Statements & Policies

Discover Worldline's statements, policies and reports