Združitev družb Worldline in SIX Payment Services: nov evropski prvak med ponudniki plačilnih storitev

Objavljeno vne — 30 / 11 / 2018

Družba SIX Payment Services se je s ponosom pridružila družbi Worldline in še naprej zagotavlja izjemno kvaliteto storitev obstoječim in novim strankam. Transakcija strateškega partnerstva je bila zaključena 30. novembra 2018

header_partnership_worldline_six_payment_services.six-image.wide.1020

Družba SIX Payment Services se je s ponosom pridružila družbi Worldline in tako postala sestavni del novega največjega evropskega tehnološkega partnerja trgovcev in bank na področju negotovinskih plačilnih storitev, z izjemno ponudbo storitev za trgovce in finančne institucije v številnih geografskih in poslovnih segmentih, z univerzalnimi storitvenimi zmogljivostmi in močno zavezanostjo do inovacij pri plačilih.

Družbi Worldline in SIX Payment Services se odlično ujemata, dopolnjujeta se namreč tako z vidika geografskega dosega kot tudi glede palete produktov in storitev. Družbi prav tako delita enako ambicijo za rast poslovanja in dejstvo, da investirata v svoje ljudi in njihov doprinos v korist vseh naših skupnih strank. S prevzemom družbe SIX Payment Services je družba Worldline postala vodilni ponudnik plačilnih storitev v Evropi. Z družbo SIX Payment Services je skupno število zaposlenih narastlo na približno 11.500 visoko usposobljenih strokovnjakov za plačila, ki zagotavljajo izjemno raven kvalitete storitev našim strankam.