Komitet Wykonawczy

Komitet Wykonawczy kieruje i wdraża ogólną strategię i ambicje biznesowe Worldline, z korzyścią dla klientów, pracowników, akcjonariuszy i całego społeczeństwa.

Komitet Wykonawczy jest zorganizowany w następujący sposób: 

Kierunki strategiczne oraz istotne projekty lub inicjatywy uznane za niezbędne dla Grupy są omawiane i podejmowane przez Radę Wykonawczą ds. Strategicznych

Gilles Grapinet

Chief Executive Officer 

Gilles Grapinet, absolwent Ecole Nationale d'Administration, rozpoczął pracę we francuskiej Inspekcji Finansów w 1992 roku, gdzie był zaangażowany w liczne audyty finansowe w imieniu rządu francuskiego i organizacji międzynarodowych (Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, ...).
W 1996 roku przeniósł się do francuskiego departamentu podatkowego jako szef strategii i kontroli, a następnie został mianowany szefem systemów informacyjnych i strategii.
W latach 2000-2002 został mianowany CIO, szefem ogólnokrajowego programu „Copernicus Digital”, mającego na celu całkowitą przebudowę francuskich systemów informacji podatkowej i stworzenie wielokanałowej, zorientowanej na usługi administracji elektronicznej.
Od 2003 do końca 2004 roku pracował w prywatnym gabinecie premiera Francji jako starszy doradca ds. gospodarczych, finansowych i reform państwa. W latach 2005-2007 był dyrektorem i szefem gabinetu francuskiego ministra gospodarki, finansów i przemysłu.
W 2007 roku Gilles Grapinet dołączył do Komitetu Wykonawczego międzynarodowej Grupy Bankowej Credit Agricole SA, gdzie był Szefem Strategii, zanim został mianowany CEO Systemów Płatniczych i Działu usług biznesowych.
Dołączył do Atos w grudniu 2008 roku jako starszy wiceprezes wykonawczy odpowiedzialny za funkcje globalne, globalną sprzedaż, doradztwo i Worldline do 2013 roku.
W lipcu 2013 r. został mianowany dyrektorem generalnym Worldline i doprowadził do udanego częściowego wprowadzenia na giełdę tej byłej spółki zależnej Grupy Atos o kapitalizacji rynkowej wynoszącej ok. 2 mld euro w czerwcu 2014 r. Od tego czasu Worldline dokonał ambitnego rozwoju dzięki udanym przejęciom Equens w 2016 r., SIX Payment Services w 2018 r. i Ingenico w 2020 r.
Worldline w pełni uniezależnił się od Atos 3 maja 2019 r., jest obecnie dostawcą usług płatności elektronicznych nr 1 w Europie i nr 4 na świecie, a od marca 2020 r. należy do czołowej francuskiej grupy CAC40.
Grapinet równolegle został pierwszym przewodniczącym EDPIA, czyli European Digital Payment Industry Alliance, do czerwca 2022 roku organu doradczego największych europejskich dostawców usług płatniczych z siedzibą w Europie.
Jest on także członkiem francuskiego orderu Narodowego Legii Honorowej.

Gilles Grapinet | LinkedIn

Marc-Henri Desportes

Deputy Chief Executive Officer

Marc-Henri Desportes jest absolwentem Ecole Polytechnique i Ecole des Mines de Paris. W latach 2000-2005 był zastępcą dyrektora programowego programu Copernic we francuskim Ministerstwie Finansów, a następnie w latach 2005-2006 odpowiadał za koordynację audytu w BNP Paribas. Był on wówczas dyrektorem ds. informacji w BNL, włoskiej filii BNP Paribas. W 2009 roku dołączył do grupy Atos jako członek ExCom i dyrektor Global Innovation Business Development & Strategy Global Business Lines (GIBS), a następnie w lipcu 2011 roku został dyrektorem High Technology Settlement Services and Specialized Activities Business Unit. Desportes dołączył do Worldline jako General Manager w 2013 roku i od tego czasu odpowiada za wszystkie linie biznesowe i operacje. W 2018 został wiceprezesem.

Marc-Henri Desportes | LinkedIn

Alessandro Baroni

Chief Business Divisions Officer i Deputy Head ds. Usług Finansowych (FS) Service Global Business Line  

Od marca 2020 roku Alessandro Baroni pełni stanowisko Chief Business Divisions Officer i Deputy Head ds. Globalnej Linii Biznesowej Usług Finansowych. Wcześniej był dyrektorem ds. rynków w l Financial Services. Jest członkiem zarządu equensWorldline od października 2016 roku po zamknięciu strategicznego partnerstwa pomiędzy Equens i Worldline. Jest członkiem Rady Dyrektorów Equens od 2011 roku, najpierw jako odpowiedzialny za biznes kartowy, następnie jako CIO Grupy i wreszcie jako CMO. Dołączył do Equens w 2008 roku po włączeniu Equens Italia, włoskiego podmiotu utworzonego przez ICBPI i Equens SE jako wehikuł ich strategicznego partnerstwa, w którym pełnił wiodącą rolę od samego początku. Alessandro Baroni jest członkiem Komitetu Wykonawczego Grupy Worldline. Przed dołączeniem do Equens, Alessandro Baroni pracował dla Boston Consulting Group w Mediolanie i Toronto jako konsultant i dyrektor, obsługując klientów w sektorze usług finansowych i dóbr konsumpcyjnych i branż detalicznych w zakresie strategii, rozwoju korporacyjnego, organizacji i operacji. Alessadro Baroni posiada tytuł licencjata w dziedzinie administracji biznesowej uzyskany na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie.

Alessandro Baroni | LinkedIn

Lisa Coleman

Group Head ds. Wydajności Operacyjnej 

Lisa Coleman dołączyła do grupy Atos w 1992 roku, pełniąc różne funkcje kierownicze w brytyjskim sektorze publicznym, w tym osobiście realizując główne programy rządowe. Wzięła również ogólną odpowiedzialność za rozwój biznesu i wzrost w sektorze opieki zdrowotnej w Zjednoczonym Królestwie. Od momentu dołączenia do Worldline w 2014 r. do marca 2019 r. Lisa była odpowiedzialna za wszystkie działania Worldline w Wielkiej Brytanii i Irlandii, które obejmowały znaczące kontrakty na rynku transportowym i hotelarskim. Ponadto od 2017 roku jej zakres obejmował grupy Mobility i Usługi transakcyjne w Niemczech i Austrii. Od marca 2020 pełni funkcję Head ds. Wydajności Operacyjnej odpowiedzialnej za poprawę wydajności i efektywności operacyjnej poprzez kolejną generację programu TEAM² SMART.

Lisa Coleman | LinkedIn


Eglantine Delmas

Group Head ds. Jakości, Ryzyka i Bezpieczeństwa 

Eglantine Delmas ma ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem, zgodnością, bezpieczeństwem i audytem wewnętrznym w sektorze bankowym, instytucjach finansowych i usługach płatniczych. Została powołana do komitetu wykonawczego Worldline po przejęciu Ingenico, do którego dołączyła w 2017 roku jako EVP Audyt, Ryzyko i zgodność, z zadaniem rozwijania struktury zarządzania zgodnością i ryzykiem oraz podnoszenia świadomości ryzyka i bezpieczeństwa w Grupie. Jest również członkinią Rady Nadzorczej Payone. Wcześniej jako starsza doradczyni Head ds. Zgodności z Przepisami w BNPP International Retail Banking w latach 2015-2017, Eglantine Delams koordynowała wdrażanie programu transformacji zgodności w kilku podmiotach grupy. W latach 2000-2015 Eglantine zajmowała kilka kierowniczych stanowisk w różnych jednostkach Dexii, koncentrując się na przemian na zarządzaniu ryzykiem kredytowym i ryzykiem rynku finansowego, audycie wewnętrznym i kontroli produktów. W latach 2013-2015 była członkinią zarządu Dexia Crediop we Włoszech, w latach 2007-2011 Chief Audit Executive w Denizbank w Turcji, a karierę zawodową rozpoczynała w Crédit Agricole CIB. Eglantine Delmas jest również członkiem European Women on Boards (EWoB) od 2012 roku. Jako pełna pasji przywódczyni zawsze stara się wzmacniać zespoły, aby realizowały strategiczne, organizacyjne zadania i transformacja kulturowa.

Eglantine Delmas | LinkedIn

Charles-Henri de Taffin

General Secretary Group Head ds
Prawa, Zarządzania Umowami i Zgodności z Przepisami 

Charles-Henri de Taffin ukończył studia podyplomowe (DEA) w zakresie prawa gospodarczego na Uniwersytecie Paris X – Nanterre oraz studia podyplomowe (DESS) w zakresie sporów sądowych, arbitrażu i alternatywnych metod rozwiązywania sporów na Uniwersytecie Paris II – Panthéon Assas. Spędził 9 lat jako prawnik biznesowy w międzynarodowej kancelarii prawnej Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, gdzie koncentrował się na fuzjach i przejęciach, restrukturyzacjach, międzynarodowym prawie umów, ale także na arbitrażu i rozwiązywaniu sporów. W 2013 roku Charles-Henri dołączył do działu prawnego grupy Atos i wniósł szczególny wkład, jako Head ds. Projektów Specjalnych i Strategicznych, do głównych transakcji przejęć, finansowania i rynków kapitałowych, w tym IPO Worldline. W 2016 roku został zastępcą radcy prawnego Atos France. Od lipca 2017 roku Charles-Henri jest General Counsel, Head ds. Prawnych i Zarządzania Umowami w Worldline.

Christophe Duquenne

Group Chief Technology i Operations Officer 

Christophe Duquenne jest absolwentem Ecole Centrale w Paryżu. Dołączył do grupy Atos w 1987 roku, gdzie zajmował liczne stanowiska kierownicze, w tym przez sześć lat zajmował się działalnością w Worldline France, a przez trzy lata w Merchant Service Global Business Line. Christophe Duquenne został mianowany Chief Technology Officer Grupy w 2013 r., a Operations Officer w 2016 r.

Florence Gallois 

Dyrektor ds. Personalnych 

Florence Gallois posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami HR, które zdobyła pracując przez ponad 25 lat w międzynarodowych firmach z branży nowych technologii. Swoją karierę rozpoczęła w rekrutacjach. Następnie Florence dołączyła do Thales, gdzie przez 14 lat pełniąc różne funkcje poszerzała swoją wiedzę i umiejętności z dziedzin takich jak aeronautyka, cyberbezpieczeństwo czy obronność.
Współpracę z CGG Florence rozpoczęła od stanowiska Dyrektor HR i Rozwoju Talentów, nastepnie obejmując stanowisko Dyrektor Uniwersytetu Korporacyjnego Grupy. W 2016 roku dołączyła do Zodiac Aerospace jako Dyrektor Działu HR w Zodiac Seats, a po przejęciu Zodiac przez Safran w 2018 roku została Dyrektor Działu HR w Safran Seats. W 2020 r. Florence awansowała na stanowisko Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich ArianeGroup, spółki utworzonej w 2015 r. z inicjatywy Airbus Group i Safran, należącej w 50/50 do obu grup. Florence Gallois jest absolwentką Aix en Provence IAE (Francja). Ma obywatelstwo francuskie i brytyjskie, a od siedmiu lat mieszka w Wielkiej Brytanii.

Florence Gallois | LinkedIn

Caroline Jéséquel 

Head ds. Mobility i Usług e-Transakcyjnych (MTS) Service Global Business Line 

Caroline Jéséquel pracuje w usługach konsultingowych i IT od ponad 25 lat. Karierę rozpoczęła we Francji w Sema Group, wiodącej francuskiej firmie IT, gdzie przez 8 lat była odpowiedzialna za sprzedaż programów konsultingowych i transformacyjnych dla firm Tier 1. Następnie dołączyła do Atos, zajmując dwa główne stanowiska we Francji, najpierw jako kierownik ds. sprzedaży, zwłaszcza w sektorze publicznym i zdrowiu, a następnie jako kierownik jednostki biznesowej. Dołączyła do Worldline w 2014 roku, aby rozwijać francuską działalność MTS jako Head of Sales, a następnie jako Chief Market Officer w MTS, którą z powodzeniem prowadzi od 2020 roku, zarządzając działaniami rozwojowymi MTS Sales we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii i regionie Latam. Caroline Jéséquel posiada tytuł magistra zarządzania uzyskany we francuskiej szkole biznesu Institut Supérieur du Commerce.

Caroline Jéséquel | LinkedIn

Grégory Lambertie

Group Chief Financial Officer

Od czasu sfinalizowania przejęcia Ingenico w listopadzie 2020 r. Grégory Lambertie był członkiem Komitetu Wykonawczego Worldline odpowiedzialnego za strategię, fuzje i przejęcia oraz publikacje i sprawy regulacyjne. Do listopada 2020 Grégory Lambertie był SVP Strategy i M& A w Ingenico od stycznia 2018 roku po dołączeniu do firmy w 2015 roku. Jest członkiem zarządu Payone GmbH, naszej spółki joint venture z niemieckimi kasami oszczędnościowymi. Grégory wnosi wiedzę specjalistyczną w zakresie usług finansowych i branży technologicznej oraz doświadczenie w dostarczaniu złożonych transakcji. Od 2011 do 2015 był starszym bankierem w niezależnym banku inwestycyjnym Ondra Partners. Był zaangażowany w wiele fuzji i przejęć, finansowania i operacji na rynku kapitałowym w Europie, Stanach Zjednoczonych i Afryce. Grégory rozpoczął karierę w dziale fuzji i przejęć w Lehman Brothers w Londynie w 2001 roku. W 2007 roku dołączył do Trilantic Capital Partners, funduszu private equity, jako Partner Europejski odpowiedzialny za transakcje w sektorach przemysłowym, technologicznym i usług zdrowotnych. Grégory Lambertie jest absolwentem Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC Paris) oraz Sciences Po Paris Public Affairs School.

Gregory Lambertie | LinkedIn

Pascal Mauzé

Group Head ds. Komunikacji, Marketingu i Wydajności Sprzedażowej 

Pascal Mauzé jest inżynierem z IMT Atlantique i posiada tytuł magistra na Université Paris-Dauphine. Studiował również zarządzanie międzynarodowe w HEC, a także profesjonalny coaching. Od 1994 do 2017 roku zajmował różne stanowiska w zakresie zarządzania jednostkami biznesowymi i zarządzania sprzedażą w LogicaCMG (obecnie CGI), Cisco, Ingenico, Atos i Accenture. W 2017 roku został mianowany Head ds. Sprzedaży i Marketingu Worldline, a od 2020 roku zajmuje się również komunikacją.

Pascal Mauzé | LinkedIn

Niklaus Santschi

Head w Merchant Service Global Business Line i CEO w PAYONE 

Niklaus Santschi pracuje w branży kart i płatności od ponad 25 lat. Pełniąc różne funkcje kierownicze, odegrał ważną rolę w przekształceniu działalności kartowej ówczesnej Grupy Telekurs w konkurencyjnego europejskiego dostawcę usług płatniczych. Niklaus Santschi został dyrektorem generalnym SIX Payment Services i członkiem zarządu grupy SIX w 2011 r., w ramach którego był odpowiedzialny za dalszą ekspansję i ciągłe umiędzynarodowienie całej działalności związanej z płatnościami i przetwarzaniem oraz stworzył trwałe podstawy dla strategii rozwoju SIX. W ramach swojej udanej działalności zajmował różne stanowiska w zarządach i międzynarodowych organach z branży płatniczej. Od 2015 roku Niklaus Santschi pełnił funkcję doradcy i konsultanta dla prestiżowych międzynarodowych firm, funduszy private equity oraz start-upów z sektora fintech i płatności. W styczniu 2017 roku objął stanowisko CEO w firmie B+S Card Service GmbH we Frankfurcie, która połączyła się z usługodawcą PAYONE GmbH z Kilonii, tworząc BS PAYONE GmbH, jednego z wiodących europejskich dostawców kompleksowych usług w zakresie płatności bezgotówkowych. Po kolejnym procesie inwestorskim połączył BS PAYONE z Ingenico Payment Services GmbH i stworzył PAYONE, spółkę joint venture pomiędzy Ingenico i DSV (Deutscher Sparkassenverlag), liderem rynku w regionie DACH. Jako CEO PAYONE był członkiem Komitetu Wykonawczego Ingenico.

Niklaus Santschi | LinkedIn