Lady drinking coffee while looking at phone

Klanteninformatie

Belastingsaftrek

Goed nieuws! Vanaf 1 januari 2018 genieten kleine en middelgrote ondernemingen die investeren in digitale oplossingen van een  fiscale aftrek van 113,5%.

 • Een investeringsaftrek komt neer op een fiscaal voordeel waarbij een percentage van het geïnvesteerde bedrag wordt afgetrokken van de belastbare winst. Investeren levert u dus een belastingvoordeel op!

 • Deze maatregel is bedoeld om het aantal investeringen van KMO's op het vlak van digitalisering van handelstransacties en cyberveiligheid te doen groeien. In België realiseren kleine ondernemingen slechts 2,4 procent van hun omzet online, terwijl het Europese gemiddelde 6 procent bedraagt. In sommige landen realiseren kleine ondernemingen meer dan een kwart van hun omzet online. Daarom is het uiterst belangrijk om fiscale instrumenten te voorzien die KMO's aanmoedigen om te investeren in hun online aanwezigheid. Van een investering in een Worldline-oplossing kunt u dus 113,5% aftrekken van de belastbare winst.

 • Digitale investeringen die recht geven op deze verhoging zijn: investeringen die betalingen, facturatie, archivering of elektronisch handtekenen mogelijk maken, en investeringen die de veiligheid van gegevens, netwerken en ICT-toepassingen garanderen. De nieuwe regels gelden enkel voor aankopen, gehuurde goederen komen niet in aanmerking.

 • Na elke aankoop bezorgt Worldline u automatisch een fiscaal attest voor uw belastingaangifte. Het attest is het bewijs dat uw aankopen voldoen aan de vereiste voorwaarden. Als u in 2018 al een aankoop gedaan hebt die onder deze nieuwe regels valt, dan ontvangt u van ons eveneens een fiscaal attest. U hoeft daarvoor dus helemaal niets te doen!

 • Goed nieuws voor kleine handelaars, want kleine en middelgrote ondernemingen die na 1 januari 2018 in een digitale oplossing hebben geïnvesteerd komen in aanmerking voor deze belastingaftrek. Het gaat onder meer om investeringen in systemen die de betalingen, de facturatie, het archiveren of het elektronisch ondertekenen ondersteunen, alsook in systemen voor de beveiliging van gegevens, netwerken en ITC-applicaties. Deze regelgeving is alleen van toepassing op aankopen; gehuurde goederen komen niet in aanmerking.

 • Sinds 1 januari 2018 kunnen kmo's een belastingaftrek van 113,5% krijgen voor de aankoop van een digitale oplossing. Het doel van deze maatregel is investeringen door kmo's te ondersteunen op het gebied van digitalisering van handelstransacties en cyberveiligheid. Indien u bij Worldline een digitale oplossing hebt aangekocht, zoals een betaalterminal, dan hebt u recht op deze belastingaftrek. Na elke nieuwe aankoop bezorgt Worldline u automatisch een attest voor uw belastingaangifte zodat u kunt bewijzen dat het goed dat u hebt gekocht aan de eisen voldoet. Indien u in 2018 een goed hebt aangekocht waarop deze nieuwe regelgeving van toepassing is, dan zou u eveneens een belastingaangifteattest moeten krijgen.

 • Gelieve na te gaan of u voldoet aan de voorwaarden om de belastingaftrek van 113,5% te krijgen (zie vraag 1). Indien u nog vragen hebt, neem dan contact op met onze klantendienst op het nummer 02/727.89.99 (ma-vr, 9u-17u) of raadpleeg ons online selfcareplatform.

 • U dient het gewoon bij uw belastingaangifte te voegen. Raadpleeg voor meer informatie de website van de FOD Financiën of neem contact op met uw financieel beheerder.

 • Indien u verschillende oplossingen van Worldline hebt gekocht, is het mogelijk dat u twee attesten hebt ontvangen indien de producten tot twee verschillende categorieën behoren. Er bestaat een attest voor alle producten die beschouwd worden als deel uitmakend van de categorie ‘software' en een ander attest voor de producten die beschouwd worden als deel uitmakend van de categorie ‘apparatuur'. De productcategorie is vermeld op de eerste regel van de tweede paragraaf van uw attest, zodat u beide attesten van elkaar kunt onderscheiden.

 • Indien u verschillende producten hebt gekocht die voor de belastingaftrek in aanmerking komen en die deel uitmaken van dezelfde categorie (software of hardware), dan vindt u op de achterzijde van uw attest een samenvattende tabel met een overzicht van alle producten die u hebt gekocht. Indien u slechts één product van elke categorie hebt gekocht, dan zal er geen samenvattende tabel op de achterzijde van uw attest staan.

Aanpassing van onze formules

Om in te spelen op nieuwe evoluties in het elektronisch betalen, heeft Worldline haar formules herbekeken.

Zoals u weet, betalen consumenten steeds vaker met de kaart. Zo is het aantal betalingen met de kaart voor kleine bedragen het afgelopen jaar met bijna 30% gestegen. Ook merken we dat consumenten steeds vaker nieuwe betaalmethodes gebruiken, zoals mobiel of contactloos betalen. Om u een optimale betaalervaring te bieden, investeren we voortdurend in onze netwerken, platformen en oplossingen en hebben we onze formules aangepast.

Hieronder vindt u vaak gestelde vragen over de aanpassing van onze formules en wat dat precies betekent voor uw zaak.

Bancontact

 • De nieuwe formules voor Bancontact bevatten een aantal nieuwe diensten, bijvoorbeeld gratis transacties, lagere transactiekosten of TINA, de dienst die ervoor zorgt dat uw Worldline-terminal altijd beschikbaar is - zelfs in geval van netwerkproblemen.

 • Consumenten kiezen steeds vaker voor elektronisch betalen. En daarin vallen enkele nieuwe tendensen op: het aantal betalingen met de kaart voor kleine bedragen stijgt met bijna 30% en klanten gebruiken vaker nieuwe betaalmethodes, zoals mobiel of contactloos betalen. Om in te spelen op die trends blijven we onophoudelijk investeren in onze netwerken, platformen en oplossingen en hebben we onze formules herbekeken.

 • De aangepaste formules voor Bancontact zijn sinds 1 juni 2017 geldig en werden opgenomen in uw maandelijkse factuur sinds juli.

 • Dat hangt af van het aantal elektronische betalingen dat u maandelijks ontvangt. U kunt kiezen uit verschillende formules:

  • Intro : dit is de voordeligste formule voor wie minder dan 40 betalingen per maand ontvangt. De transactiekosten liggen hoger, maar u betaalt minder abonnementskosten.
  • Step : dit is de beste formule voor wie tussen de 40 en 300 betalingen per maand ontvangt.
  • Horizon : de voordeligste formule voor wie meer dan 300 elektronische betalingen per maand ontvangt. De abonnementskosten liggen hoger, maar u betaalt minder per transactie.


  In een voortdurende zoektocht naar vereenvoudiging en groei van uw business lanceerde Worldline de alles-in-één Packs. U geniet zekerheid met een vast bedrag per maand voor al uw transacties, inclusief de huur van uw terminal én talrijke unieke diensten: van gedetailleerde rapportering tot marketingtools. Hoe divers onze Packs ook zijn, één ding hebben ze gemeen: eenvoud. Eén factuur, één vast bedrag, één contact voor al uw vragen. Onze medewerkers helpen u graag bij de keuze van een Pack dat 100% past bij uw zaak en verbruik. 

 • U kunt overschakelen naar een andere Bancontact-formule via het online formulier.

 • TINA is een unieke oplossing op de markt die ervoor zorgt dat uw Worldline-terminal in alle omstandigheden Bancontact blijft aanvaarden. Met de Worldline-terminals wordt elke transactie immers online gecontroleerd via het netwerk (internet). Dit geeft u als handelaar de absolute zekerheid dat de kaarthouder voldoende saldo heeft om de betaling uit te voeren. Indien er echter een probleem is met het netwerk (er is bijvoorbeeld geen internetverbinding), dan zorgt TINA ervoor dat u de terminal nog steeds zonder deze controle kunt gebruiken en op die manier toch transacties kunt registreren. Deze transacties worden dan doorgestuurd naar Worldline wanneer het netwerk weer beschikbaar is. Deze offlinemodus, waarbij de transacties dan tijdelijk offline bewaard worden in het geheugen van de terminal, noemen we de TINA-service (Temporary Interrupted Network Application).

Garantie van conformiteit van het dossierbeheer

 • De toenemende complexiteit van de reguleringen (zoals die in verband met de strijd tegen het witwassen van geld) en internationale veiligheidsnormen (zoals PCI, DSS...) brengen een reeks verplichtingen en bijkomende kosten met zich mee voor leveranciers van betaaldiensten. Deze nieuwe kosten worden sinds 24 mei 2017 jaarlijks aan 60 euro per klantnummer gefactureerd worden.

 • De vergoeding voor garantie van conformiteit van het dossierbeheer werd de eerste keer gefactureerd op 24 mei 2017. Nadien wordt de vergoeding jaarlijks gefactureerd.

Garantie van conformiteit van het dossierbeheer

 • De nieuwe algemene voorwaarden houden rekening met de verschillende kosten die gepaard gaan met elektronische betalingen. Aangezien deze onderhevig kunnen zijn aan veranderingen, heeft Worldline de algemene voorwaarden gewijzigd.

  1. De eerste kostencomponent is de afwikkelingsvergoeding (interchange fee), een vergoeding die Worldline, als acquirer, voor elke transactie direct of indirect moet betalen aan de uitgever van een kaart (typisch een bank).

  2. De tweede kostencomponent is de kaartschemavergoeding (scheme fee). Deze vergoeding is niet bestemd voor Worldline. De vergoeding dient echter wel door Worldline te worden betaald voor de diensten die door het kaartschema worden geleverd zoals bijvoorbeeld Visa, MasterCard en Bancontact.

  3. De derde en laatste kostencomponent is de servicevergoeding. Dit is de vergoeding die Worldline aanrekent voor de diensten die rechtstreeks betrekking hebben op de effectieve verwerking van transacties.


  Zowel de afwikkelingsvergoeding als de kaartschemavergoeding moeten volledig betaald worden door Worldline aan derden. Deze commissies worden unilateraal opgelegd door deze derden aan Worldline en zijn soms onderhevig aan wijzigingen die buiten de controle van Worldline vallen. Elke wijziging van de afwikkelingsvergoeding of van de kaartschemavergoeding die een impact (absoluut of relatief) van meer dan 5% op het niveau van de afwikkelingsvergoeding of van de kaartschemavergoeding heeft, zal automatisch geïmplementeerd worden in de transactievergoeding.

Keuze van het betaalmerk

 • De Europese wetgeving (EU-verordening 2015/751) die van kracht is sinds 9 juni 2016 geeft consumenten het recht om te betalen met het merk (of betaalschema) dat ze verkiezen. Deze merkkeuze geldt wanneer twee verschillende merken aanwezig zijn op de betaalkaart van de kaarthouder, en op de terminal van de handelaar. Handelaars kunnen een bepaald merk op de terminal preselecteren, maar de kaarthouder moet de mogelijkheid hebben om deze keuze te herroepen en te betalen met het merk dat zijn voorkeur heeft. Betaalschema's, uitgevers, acquirers, verwerkers en terminalleveranciers mogen de keuze van het merk niet opleggen.

 • Kaarten met twee merken zijn kaarten waarbij er op één betaalkaart twee merken staan. Betaalkaarten met twee merken die momenteel in België worden gebruikt, zijn die met de combinatie Bancontact - Maestro, en - in de nabije toekomst - Bancontact - V PAY. Wanneer een kaarthouder aan een betrokken handelaar (zie details hieronder) vraagt om te betalen met een bepaald merk, moet deze handelaar in staat zijn om die mogelijkheid aan te bieden. Bijgevolg moeten de betrokken handelaars hun terminal kunnen bedienen op een manier die de merkkeuze mogelijk maakt.

 • De oplossing geldt voor handelaars die aan alle drie onderstaande criteria voldoen:

  1. De handelaar heeft een bemande terminal (dus geen parkeerterreinen, tankstations, enz.).
   Bemande terminals zijn terminals die bediend worden door een fysiek persoon.

  2. De handelaar aanvaardt Bancontact EN Maestro en/of Bancontact EN V PAY als betaalmiddel.
   Een handelaar die bijvoorbeeld ENKEL Bancontact accepteert, zal niet in staat zijn om betalingen met een ander betaalmerk te bieden, en kan dus geen merkkeuze aan zijn klanten aanbieden. Handelaars die enkel Bancontact aanbieden, worden door de nieuwe wetgeving dus niet verplicht om Maestro en/of V PAY aan te bieden; dit blijft hun eigen commerciële keuze.

  3. De handelaar maakt geen gebruik van een geïntegreerd kassasysteem (de zogenaamde ‘alleenstaande’ terminals).
   Handelaars die geen gebruik maken van een geïntegreerd kassasysteem zijn verplicht om de keuze van de kaarthouder te respecteren, wanneer deze vraagt om met het merk van haar/zijn voorkeur te betalen, én moeten hun terminal kunnen bedienen op een manier die de merkkeuze mogelijk maakt. Wanneer een handelaar echter wél gebruikmaakt van een geïntegreerd kassasysteem, én in staat is om zijn elektronische kassa aan te passen, kan hij de kaarthouders de mogelijkheid bieden om te betalen met het merk van hun keuze. Wanneer een handelaar gebruikmaakt van een geïntegreerd kassasysteem, maar niet in staat is om zijn elektronische kassa aan te passen (bijvoorbeeld omdat dit een extra investering vraagt), dan hoeft die handelaar de merkkeuze niet aan te bieden.

   

  Samengevat:

  • Handelaars met een bemande terminal; EN
  • zonder geïntegreerd kassasysteem; EN
  • die Bancontact EN Maestro en/of Bancontact EN VPAY op de terminal kunnen aanvaarden,

   

  moeten:

  • de merkkeuze van de kaarthouder respecteren wanneer deze hierom vraagt;
  • hun terminal kunnen bedienen op een manier die de merkkeuze mogelijk maakt.
 • Wanneer een handelaar een geïntegreerd kassasysteem gebruikt én zijn elektronische kassa kan aanpassen, kan hij kaarthouders de mogelijkheid bieden om te betalen met het merk van hun keuze. Wanneer een handelaar gebruikmaakt van een geïntegreerd kassasysteem, maar zijn elektronische kassa niet kan aanpassen (bijvoorbeeld omdat dit een extra investering vraagt), dan hoeft de handelaar de merkkeuze niet aan te bieden. De informatie op deze site kan bij gebruik van een geïntegreerd kassasysteem enigszins afwijken. Gelieve voor meer informatie rechtstreeks contact op te nemen met uw kassa-integrator.

 • Een update van uw betaalterminalsoftware is noodzakelijk om uw klanten de mogelijkheid te bieden zelf te kiezen met welk betaalmerk ze willen betalen. Deze gratis update wordt 's nachts automatisch uitgevoerd om de ongemakken voor uw zaak tot een minimum te beperken. Om de update correct te laten verlopen, moet u uw terminal 's nachts aangesloten laten op het elektriciteitsnet en het internet.

 • Enkele dagen voor de software-update ontvangt u van ons een brief zodat u de nodige maatregelen kunt nemen. Zodra een nieuwe menustructuur op uw terminal verschijnt, weet u dat de software-update met succes is uitgevoerd. Als u meerdere betaalterminals hebt, is het mogelijk dat ze niet tegelijkertijd worden bijgewerkt.

 • We hebben de functionaliteiten van uw terminal verbeterd met een nieuwe menustructuur.

  Keuze van het betaalmerk:

  • Zoals hierboven reeds vermeld, zal uw klant voortaan zijn betaalmerk kunnen kiezen volgens dit proces. Als u de klant geen kaartschemakeuze aanbiedt, wordt het voorgeprogrammeerde schema automatisch geselecteerd.
  • Het Bancontact-kaartschema is momenteel voorgeprogrammeerd op uw betaalautomaat. In overeenstemming met de nieuwe regelgeving zult u binnenkort zelf kunnen kiezen welk kaartmerk voorgeprogrammeerd wordt (hierover later meer informatie op deze site).
  • Als uw betaalterminal in uw kassasysteem is geïntegreerd, is het mogelijk dat uw kassa de keuze van uw klant afwijst. Neem in dat geval contact op met uw kassaleverancier voor meer informatie.

   

  Andere functies:

  • Dankzij een nieuwe optie op de betaalterminal kunt u zelf uw sluitingsperiode kiezen: ofwel automatisch elke dag op het moment van uw keuze, ofwel handmatig op elk moment van de dag.
  • U kunt ook instellen wanneer uw betaalterminal in stand-by gaat: tussen 20 seconden en 10 minuten.
   • Voor meer informatie over deze specifieke opties in deze handleiding
   • Voor meer informatie over alle mogelijkheden die uw betaalterminal biedt, vindt u hier de gebruikershandleiding voor de YOMANI en de YOXIMO (mobiele terminal)


  Belangrijk: Indien de handelaar vóór het begin van het betalingsproces het betaalmerk oplegt, kan de kaarthouder achteraf geen keuze meer maken (de terminal ontvangt immers 2 tegenstrijdige instructies). Het zal dan nodig zijn om de transactie te annuleren en nadien te herbeginnen om de keuze van de kaarthouder te respecteren.

 • Er zijn stickers verkrijgbaar die op goed zichtbare plaatsen kunnen worden aangebracht. Deze stickers leggen aan de kaarthouder uit dat hij / zij een merkkeuze heeft. De stickers zijn ook gratis te bestellen op haalmeeromzet.be. Naast Worldline zullen andere belanghebbenden uit de sector en federaties de handelaars informeren over de Europese regelgeving en haar implicaties.

 • Een handelaar kan gratis stickers en handleidingen bijbestellen op haalmeeromzet.be.

 • Zodra een nieuwe menustructuur op uw terminal verschijnt, weet u dat de software-update met succes is uitgevoerd.

Hebt u vragen?