Lady drinking coffee while looking at phone

Regels voor nieuwe autorisatiepogingen

Nieuwe vereisten voor mislukte nieuwe pogingen met Visa en Mastercard

Als een e-Commerce-transactie in uw webwinkel wordt afgewezen, kan dit verschillende redenen hebben: de meeste afgewezen transacties zijn te wijten aan onvoldoende saldo, een ontbrekende authenticatie (3D-Secure vereist, CVV2 is verkeerd), vermoede fraude of verouderde kaartgegevens. Bijgevolg verzendt u dan meerdere nieuwe pogingen in de hoop uiteindelijk een betaling te verkrijgen. Het probleem: zulke nieuwe pogingen maken het moeilijk om echte fraude op te sporen. Ze veroorzaken ook onnodig verkeer. En er is geen garantie dat u uw geld krijgt.

Om dit te verbeteren, hebben de kaartmaatschappijen Visa en Mastercard gedetailleerde redencodes ingevoerd waarbij contractpartijen een leidraad wordt gegeven om te bepalen of en wanneer ze nieuwe pogingen moeten verzenden. 

Hieronder hebben we alle relevante informatie voor u bijeengebracht. Lees ze aandachtig. 

Wat moet u doen als contractpartij?

Om de door Visa en Mastercard verwachte acties te begrijpen en mogelijke toekomstige verschuldigde kosten in verband met nieuwe pogingen te vermijden, raden we u aan om:

 na te vragen bij uw payment service provider hoe u de nieuwe gegevens voor nieuwe pogingen zult ontvangen zorg ervoor dat u deze leidraad volgt stem uw strategie voor nieuwe pogingen af op de nieuwe vereisten

Als u nieuwe pogingen niet zelf beheert, neem contact op met uw payment service provider voor ondersteuning. 

Bijzonderheden over het nieuwe mandaat

Dankzij de nieuwe reden-voor-afwijzing-codes van Visa en Mastercard is het nu mogelijk om een onderscheid te maken tussen afwijzingen wegens fraude en afwijzingen omdat een kaarthouder niet voldoende geld op zijn of haar rekening heeft of omdat een verstrekker technische problemen heeft op het moment van de autorisatie. Duidelijke reden-voor-afwijzing-codes hebben, is essentieel voor het opsporen van echte fraude. Het is ook de basis voor het verbeteren van het betalingslandschap met nieuwe veiligheidsstandaarden en voor het ontwikkelen van producten die de conversie- en aanvaardingsratio's voor e-Commerce-contractpartijen helpen verhogen.  

Visa en Mastercard hebben hun responscodelogica herzien om twee onderling afhankelijke kwesties aan te pakken. Enerzijds hebben verstrekkers in het verleden in toenemende mate een generieke afwijzingscode gebruikt. Anderzijds verzenden contractpartijen, die er bij de eerste poging niet in slaagden een succesvolle autorisatie te verkrijgen, meerdere nieuwe pogingen in de hoop uiteindelijk een succesvolle autorisatie te verkrijgen. Die kunnen lijken op geautomatiseerde frauduleuze pogingen en zijn zelden succesvol. 

De acties kunnen als volgt samengevat worden:

 • Probeer niet opnieuw, de kaartverstrekker zal het nooit goedkeuren
 • Probeer later opnieuw (maximaal 10 keer)
 • Kaartgegevens zijn verouderd. Verkrijg nieuwe kaartgegevens vooraleer opnieuw te proberen.

Contractpartijen moeten de actie ondernemen die vermeld wordt in de reden voor afwijzing. Ofwel niet opnieuw proberen, ofwel het aantal nieuwe pogingen beperken tot het maximaal toegelaten aantal.

Best practices

Hieronder vindt u een toelichting en aanbeveling bij elke leidraad die verzonden wordt in het autorisatieantwoord.

 • Waarom gebeurt dit?

  Verstrekkers zullen nooit autorisatieverzoeken goedkeuren als een betaalkaart bijvoorbeeld gestolen werd, het kaartnummer ongeldig is, de rekening definitief werd afgesloten of het de kaarthouder om de een of andere reden niet is toegestaan de transactie uit te voeren. Nieuwe pogingen zullen nooit succesvol zijn.

  Wat te doen?

  U mag geen nieuwe poging verzenden.

 • Waarom gebeurt dit?

  Misschien heeft de kaarthouder op dat moment onvoldoende saldo, maar wel over enkele dagen. Als een autorisatieverzoek bijvoorbeeld afgewezen wordt aan het eind van de maand, kan het nuttig zijn opnieuw te proberen de volgende maand. Het kan ook zijn dat de verstrekker op dat moment technische problemen heeft, maar dat die de volgende dag van de baan zijn.

  Nieuwe pogingen zijn waarschijnlijk later succesvol.

  Wat te doen?

  U kunt binnen 30 dagen opnieuw proberen. Wordline raadt aan om maximaal 10 keer opnieuw te proberen. 

 • Waarom gebeurt dit?

  Kaartgegevens zijn mogelijk verouderd. Dit kan vooral gebeuren met langetermijnabonnementen of pay-per-use-diensten die lange tijd niet gebruikt zijn. 

  Wat te doen?

  Verkrijg actuele kaartgegevens van de kaarthouder voordat u een nieuwe autorisatiepoging doet. 

FAQ

 • Een nieuwe poging wordt gedefinieerd als elk autorisatieverzoek dat gedaan wordt voor:

  • dezelfde contractpartij
  • hetzelfde kaartnummer (PAN)
  • hetzelfde bedrag
  • nadat het initiële autorisatieverzoek in de laatste 30 dagen is afgewezen
 • De teller van de nieuwe pogingen komt na 30 dagen „terug op nul te staan”, wat betekent dat u opnieuw kunt proberen. Houd er wel rekening mee dat wanneer de leidraad aangeeft om de kaartgegevens te updaten vooraleer het opnieuw te proberen, een nieuwe poging zonder nieuwe aanmeldgegevens niet zal lukken.

 • Als u een handelszaak heeft die abonnementsmodellen of pay-per-use-modellen verkoopt en u gebruikt credential on file-gegevens om transacties te initiëren terwijl de kaarthouder niet aanwezig is (merchant initiated transactions, MIT), hebben deze vereisten waarschijnlijk ook invloed op u. Evalueer uw huidige strategieën betreffende nieuwe pogingen. Als u deze niet zelf beheert, doe navraag bij uw payment service provider.

 • Aan payment service provider aangesloten bij Worldline acquiring werd gevraagd hun systeem te upgraden om de nieuwe vereisten te ondersteunen. Als u nog niet op de hoogte bent gebracht door uw payment service provider, informeer u rechtstreeks bij hen.

 • De door Visa en Mastercard verstrekte leidraad geldt ook voor Consumer Initiated Transactions.

 • We raden aan om dezelfde logica of strategie toe te passen voor Visa en Mastercard en op beiden dezelfde limiet voor nieuwe pogingen toe te passen (10 keer).

Neem contact met ons op

Heeft u verdere vragen over de verschuldigde kosten?

Veelgestelde vragen (FAQ)

Prijsverhoging

 • De coronapandemie heeft voor ons allen een ongekende crisis teweeggebracht. Wij zijn ons er ten volle van bewust dat deze crisis ook u heeft getroffen. De prijzen van elektronische en computeronderdelen zijn de afgelopen 2 jaar dramatisch gestegen (+10% in productieprijzen). In deze periode zijn wij er tot dusver in geslaagd onze prijzen niet te verhogen, ondanks de stijgende kosten. Maar in de huidige economische context - die ook wordt gekenmerkt door een energie-inflatie van 57,22%* en een stijging van de loonkosten met 7,4%* - is deze aanpak helaas niet langer houdbaar.

 • We hebben besloten om geen algemene prijsverhoging door te voeren, maar ons te concentreren op producten en diensten die het meest worden beïnvloed door de algemene kostenstijgingen.

 • Indexering en prijsaanpassingen zijn 2 afzonderlijke elementen:

  1. ndexatie: is een regelmatig terugkerend proces met vooraf bepaalde wettelijke criteria
  2. Prijsaanpassing: is uitzonderlijk en als gevolg van een stijging van de externe kosten of aanpassing van het product of de dienst
 • Dat hangt af van het aantal elektronische betalingen dat u maandelijks ontvangt. U kunt kiezen uit verschillende formules:

  • Intro: dit is de voordeligste formule voor wie minder dan 40 betalingen per maand ontvangt. De transactiekosten liggen hoger, maar u betaalt minder abonnementskosten.
  • Step: dit is de beste formule voor wie tussen de 40 en 300 betalingen per maand ontvangt.
  • Horizon: de voordeligste formule voor wie meer dan 300 elektronische betalingen per maand ontvangt. De abonnementskosten liggen hoger, maar u betaalt minder per transactie.

  In een voortdurende zoektocht naar vereenvoudiging en groei van uw business biedt Worldline de alles-in-één Packs. We hebben besloten om de prijs van deze oplossingen niet te verhogen. U geniet zekerheid met een vast bedrag per maand voor al uw transacties, inclusief de huur van uw terminal én talrijke unieke diensten: van gedetailleerde rapportering tot marketingtools. Hoe divers onze Packs ook zijn, één ding hebben ze gemeen: eenvoud. Eén factuur, één vast bedrag, één contact voor al uw vragen. Onze medewerkers helpen u graag bij de keuze van een Pack dat 100% past bij uw zaak en verbruik.

 • U kunt overschakelen naar een andere Bancontact-formule via het portaal Online Selfcare door de optie 'Wijziging van abonnementsformule Intro/Horizon/ Optimax/Step' te kiezen in de rubriek ‘Uw gegevens’.

Garantie van conformiteit van het dossierbeheer

 • De toenemende complexiteit van de reguleringen (zoals die in verband met de strijd tegen het witwassen van geld) en internationale veiligheidsnormen (zoals PCI, DSS…) brengen een reeks verplichtingen en bijkomende kosten met zich mee voor leveranciers van betaaldiensten.

 • De vergoeding voor garantie van conformiteit van het dossierbeheer zal de eerste keer gefactureerd worden op 1 juli 2022. Dit zal zichtbaar zijn op de factuur die u in augustus ontvangt. Nadien wordt de vergoeding jaarlijks gefactureerd op de datum van de verjaardag van uw contract.

 • Nee, u ontvangt slechts één factuur met betrekking tot deze kost voor al uw contracten met Worldline.