Checklist voor zelfstandig starters in de zorg

Waar moet je allemaal op letten als beginnende zelfstandige zorgprofessional? En hoe win je tijd voor je patiënten?

Person filling a checklist

Een job in de zorg als zelfstandige is prachtig, maar ook wel een die meer en meer overladen wordt door administratieve verplichtingen. We vroegen aan Emma Van Parys, expertisedomeinverantwoordelijke bij huisartsenvereniging Domus Medica, waar je als startende huisarts op moet letten én hoe je slim tijd wint voor je patiënten.

 

Bereid je goed voor

Emma Van Parys: “Je begint best goed op voorhand met het regelen van je administratieve verplichtingen. De twee belangrijkste zijn de aanvraag van je erkenning (het bewijs dat je geslaagd bent met de opleiding van huisarts) en je accreditatie (dat heeft onder meer te maken met je engageren voor navormingen en peer reviews).” 

Weet je in welke regio je wil werken? Geef dit dan door aan de wachtpost van die regio zodat je mee opgenomen wordt in de wachtverdeling.

 

Registreer je als zelfstandig zorgverlener 

Emma: “Kies je voor een statuut als zelfstandig zorgverlener, dan moet je je net als andere zelfstandigen inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen KBO).” Deze databank van de FOD Economie wil de werking van overheidsdiensten efficiënter maken en – van belang voor jou als ‘ondernemer’ – allerlei administratieve procedures vereenvoudigen.

Je sluit je aan als natuurlijk persoon of als eenmanszaak, of als onderneming met rechtspersoonlijkheid: de vennootschap. “Veel starters kiezen ervoor om te beginnen als eenmanszaak maar in sommige gevallen is een vennootschap meer geschikt. Deze keuze heeft ook gevolgen voor de belastingen en voor de boekhouding. Kies je voor een vennootschap, dan moet je een aparte bankrekening openen die persoonlijke van zakelijke transacties scheidt. Dat houdt je boekhouding overzichtelijker.”

 

Sluit je aan bij een ziekenfonds

Emma: “Als zelfstandige ben je sowieso verplicht je aan te sluiten bij een ziekenfonds, voor je eigen ziekteverzekering. Eenmaal gestart met je praktijk, dan maak je via het Elektronisch Medisch Dossier connectie met de ziekenfondsen, die je automatisch cruciale gegevens aanleveren over je patiënten. Zo weet je of je patiënt recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming of een derdebetalersregeling. Dat maakt factureren een pak eenvoudiger. Het is ook het ziekenfonds dat jou voor een stuk betaalt. De patiënt betaalt immers maar een deel van de consultatie, het ziekenfonds legt de rest op.”

 

Verplichte verzekering medische beroepsaansprakelijkheid

“Je blijft als (para)medisch zorgprofessional tot 20 jaar na het patiëntencontact aansprakelijk. Dus sluit je een verzekering af die je gedurende die termijn van 20 jaar dekking geeft voor alle schade door een prestatie die valt binnen de looptijd van het contract. Niet verplicht maar wel een aanrader is een verzekering gewaarborgd inkomen. Die geeft financiële zekerheid als je bijvoorbeeld zelf lang ziek zou worden.”

Dit is maar een greep uit de verplichtingen en aanbevelingen om te starten met je praktijk. Zie je door de bomen even het bos niet meer? Geen nood! Emma: “Je vindt heel veel praktische info op de websites van de beroepsverenigingen. Domus Medica organiseert elk jaar ook een infoavond voor HAIO’s (huisarts-in-opleiding) in hun laatste jaar. Verder staat op onze site ook een Startersgids, een handige leidraad voor startende huisartsen.” 

 

Meer tijd voor patiënten, minder tijd voor administratie

Emma beaamt: “Het is een hartenkreet die we de laatste jaren vaak horen bij huisartsen en andere zorgprofessionals: ze worden overspoeld door administratieve verplichtingen, waardoor ze minder tijd hebben voor patiëntenzorg.” Hoe kan je daar slim op anticiperen? 

 

Taakdelegatie

“Doe aan taakdelegatie. Schakel een praktijkassistent in voor het onthaal of voor secretariaatswerk. Sinds kort is er een tegemoetkoming in de loonkosten voor praktijkverpleegkundigen, die een deel van de taken van de huisarts kunnen overnemen: denk aan vaccinaties, bloedafnames, opvolging van diabetespatiënten, wondzorg, … Er bestaat nu ook een verhoogde tegemoetkoming als je als huisarts(praktijk) inzet op extra vorming door medewerkers.”

 

Digitalisering

Inzetten op digitalisering is ook een must voor een vlotte administratieve opvolging en uitwisseling van informatie met andere zorgverleners: denk aan softwarepakketten waar je makkelijk je elektronische patiëntendossiers in kan integreren en waarmee je informatie met andere zorgverstrekkers kan uitwisselen. Handig zijn online afspraaktools, dat bespaart heel wat telefoontjes om te beantwoorden. “Huisartsen krijgen forfaitaire vergoedingen als ze gebruikmaken van bepaalde softwarepakketten en e-diensten (van het RIZIV).”

 

Elektronisch betalen 

Ook een positieve trend is dat er minder en minder cash wordt betaald bij de huisarts. Het is ook verplicht om een vorm van elektronisch betalen te voorzien. “Door elektronisch te betalen wint de huisarts tijd want cash betalingen vergen meer administratieve verwerking, je moet er telkens mee naar de bank lopen, wisselgeld voorzien… Elektronische betalingen zijn uiteraard ook veiliger dan achteraf nog met een pak geld naar de bank te moeten.”

Je kan je patiënten op verschillende manieren elektronisch laten betalen: op het moment zelf, achteraf en zelfs vooraf in geval van een teleconsultatie. Worldline biedt drie oplossingen aan, op maat van jouw noden: een alles-in-één betaaloplossing, Tap on Mobile en Payby Link. Ontdek alle details hier.

Onze betaaloplossingen voor uw praktijk

Ontdek ze hier