Lähimaksut ottavat vallan

06 / 09 / 2020

Monet pohtivat lähimaksuominaisuudella varustettujen korttien yleistyessä 5 vuotta sitten, onko kyseessä ohimenevä trendi vai markkinoita muokkaava uudistus. Tänä päivänä yli puolet kaikista Pohjoismaissa tehdyistä korttimaksuista ovat lähimaksuja ja niiden ylärajaa nostetaan nyt joka maassa. Tämän teknologian uskotaan dominoivan fyysisten myymälöiden maksamista tulevaisuudessa.

 customer paying through credit card to female craftsperson

Korttiyhtiöt Visa ja Mastercard ovat olleet merkittävässä roolissa lähimaksamisen käytön kasvattamisessa. Nyt molemmat yhtiöt ovat asettaneet globaalisti yrityksille ehdon, että kaikilla maksupäätteillä tulee voida vastaanottaa lähimaksuja 1. tammikuuta 2020 mennessä, mikäli yritykset haluavat vastaanottaa heidän korttiasiakkaidensa maksuja. Yhdessä pankkien kanssa, Visa ja Mastercard ovat vieneet eteenpäin lähimaksun ylärajan nostamista, jotta kuluttajat voivat tehdä entistä suurempia ostoksia ilman PIN-koodia.

Pohjoismaisella tasolla, pankit ja korttiyhtiöt nostivat Tanskassa lähimaksun ylärajan 200 tanskan kruunusta 350 tanskan kruunuun vuonna 2018, kun taas Suomessa ja Norjassa rajaa nostetaan 12. huhtikuuta 2019, 25 eurosta 50 euroon ja 200 norjan kruunusta 400 norjan kruunuun. Ruotsissa aikataulua ei ole vielä määritetty, mutta muutos on odotettavissa. EU:n uusi direktiivi, PSD2, on myös luonut päivitetyt raamit lähimaksamiselle. PSD2 mahdollistaa yksittäiset lähimaksut 50 euroon saakka, peräkkäiset lähimaksut 150€ saakka tai 5 lähimaksua peräkkäin syöttämättä PIN-koodia.

Ylärajan nostamisen edut

Lähimaksujen ylärajan nostaminen on muutos, josta hyötyvät kaikki osapuolet; kuluttajat kokevat lähimaksamisen helpommaksi, yritykset voivat tarjota asiakkailleen nopeampia maksukokemuksia ja koska lähimaksaminen mielletään turvalliseksi tavaksi maksaa kortilla, myös EU tukee maksutavan edistämistä.

Uusien rajojen myötä, asiakkaat voivat pienten ostosten lisäksi tankata auton tai ladata matkakorttinsa vain vilauttamalla korttia tai matkapuhelinta maksupäätteen lähellä. Ei enää PIN-koodien muistamista tai Debitin ja Creditin välillä valitsemista joka kerta vieraillessa lähiravintolassa illallisella.

Lähimaksaminen on nopeaa ja helppoa, tehden sen suosituksi kuluttajien keskuudessa. Ja kun kuluttajat ovat tyytyväisiä, niin ovat myös yritykset, jotka tarjoavat heille tätä maksutapaa. Asiakkaat voivat maksaa ostoksensa sekunneissa ja tämä luonnollisesti parantaa yritysten liiketoimintaa. Olemme aiemmin kirjoittaneet, kuinka nopeammat maksutavat vähentävät jonotukseen kuluvaa aikaa, joka taas vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen ja siihen, palaavatko samat asiakkaat liikkeeseen tai ravintolaan uudellen.

Bambora on tarjonnut lähimaksuominaisuutta maksupäätteissään alusta alkaen ja olemmekin todistaneet sen suosion kasvaneen huomattavasti. Vuosien 2017 ja 2019 välillä, Bambora on nähnyt Pohjoismaissa 25 prosentin kasvun lähimaksujen osuudessa kaikista korttimaksuista. Lähimaksujen osuus kaikista korttimaksuista on kasvanut eniten Tanskassa ja vähiten Ruotsissa.

Nyt ylärajan noustessa Suomessa ja Norjassa, on oletettavaa, että lähimaksujen osuus kasvaa entisestään. Tämä on nähty esimerkiksi Visan mukaan Iso-Britanniassa jo vuonna 2015, kun lähimaksun yläraja nostettiin 20 punnasta 30 puntaan. Tuon muutoksen jälkeen lähimaksujen määrä nousi 161 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana.

Myös Tanskassa 2018 ylärajan muutos vaikutti maksutavan suosioon ja Bambora huomasi lähimaksujen osuuden kaikista korttimaksuista nousevan 65 prosentista 74 prosenttiin jo ensimmäisen kuukauden aikana. On hankalaa tietää ennakkoon, millainen vaikutus ylärajan nostamisella tulee tarkalleen olemaan Suomessa ja Norjassa, mutta Bamboran dataa tulkiten voimme teoreettisesti arvioida lähimaksujen määrän kasvavan noin 15 prosenttia molemmilla markkinoilla.

Lähimaksamisen tulevaisuus

Huhtikuun puoliväli, ylärajan nostaminen ja korttiyhtiöiden vuoteen 2020 mennessä asettama aikaraja lähestyy päivä päivältä. Koska Bambora sisällyttänyt lähimaksuominaisuuden maksupäätteisiinsä alusta lähtien, meidän asiakkaidemme ei tarvitse huolehtia maksupäätteiden tai korttitilityssopimusten uusimisesta. Päinvastoin, he voivat innoissaan odottaa ylärajan nousua, sekä ennakoida sen vaikutusta omiin myynteihin. Me uskomme muutoksen kasvattavan pienten ja keskisuurten yritysten myyntiä pitkällä juoksulla, sillä he voivat tarjota omille asiakkailleen entistäkin nopeamman ja yksinkertaisemman maksukokemuksen.

Mielenkiintoinen trendi, joka saattaa rikastuttaan maksamista vieläkin enemmän, on kannettava teknologia yhdistettynä lähimaksamisen teknologiaan. Älykellotmaksusormukset ja jopa tatuoinnit ovat olleet markkinoilla jo pidemmän aikaa, mutta nyt ne ovat kuoriutuneet ulos eliittikuplastaan suurille markkinoille. Nayax kertoo, kuinka vuoteen 2021 mennessä markkinoilla tulee olemaan noin 500 miljoonaa kannettavaa teknologiaa sisältävää tuotetta ja kuinka 20 prosentilla niistä voidaan myös maksaa lähimaksulla. Me Bamboralla emme malta odottaa tämänkin trendin seuraamista!