Businessman and woman sitting in front of green plant wall using laptop

CSR - Miten vaikutamme.

Maksuteknologian liiketoimintamme liittyy sellaisten ratkaisujen suunnitteluun ja käyttöön, joiden avulla yritykset voivat menestyä luotettavassa ja turvallisessa maksuympäristössä.

Trust 2025 -yhteiskuntavastuun etenemissuunnitelmamme mukaisesti pyrimme jatkuvasti lisäämään myönteistä vaikutusaluettamme ja saavuttamaan kunnianhimoiset sosiaaliset ja ympäristötavoitteet. Visiomme on mahdollistaa kestävän talouskasvun ja vahvistaa luottamusta ja turvallisuutta kaikissa yhteiskunnissamme.

Trust 2025 – matkamme tulevaisuuteen.

Vuonna 2021 lanseerasimme Trust 2025 -ohjelman, viisivuotisen yhteiskuntavastuuta koskevan etenemissuunnitelmamme. Sidosryhmiemme kanssa käytyjen laajojen neuvottelujen jälkeen suunniteltu Trust 2025 sisältää kauaskantoisia sitoumuksia kaikilla liiketoimintamme osa-alueilla, ihmisistä, etiikasta ja arvoketjusta ympäristöön ja paikallisyhteisöjen tukemiseen.

5 ensisijaista tavoitetta vuodelle 2025

     
Asiakkaiden luottamuksen rakentaminen luotettavilla, turvallisilla, innovatiivisilla ja myönteisesti vaikuttavilla ratkaisuilla.Liiketoiminnan eettisyyden varmistaminen, mukaan lukien ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ja kestävien hankintakäytäntöjen lisääminen arvoketjussamme.Olla vastuullinen työnantaja.Ympäristöjalanjälkemme vähentäminen.Paikallisyhteisöjemme auttaminen myönteisten ratkaisujen ja sosiaalisten aloitteiden avulla.

Miten seuraamme muita kuin taloudellisia suorituksiamme.

Haluamme nopeuttaa edistymistämme vastaamalla yritystemme, asiakkaidemme ja koko yhteiskunnan kohtaamiin yritysten yhteiskuntavastuun haasteisiin. Olemme asettaneet itsellemme 16 kunnianhimoista tavoitetta painopistealueillamme, jotka pyrimme saavuttamaan vuoteen 2025 mennessä. 

Trust 2025 -tavoitteet lyhyesti.

Trust 2025 -etenemissuunnitelmamme tavoitteet ovat seuraavat:

Olemme johtoasemassa. Ja haluamme pysyä siinä.

Maksuyritys on edelläkävijä hiilineutraaliuden edistämisessä.

Saavutimme täysin tai ylitimme 11 edellisen sosiaalisen vastuun etenemissuunnitelmamme Trust 2020 -ohjelman 13 tavoitteesta. Tämän edistyksen pohjalta Trust 2025 -ohjelma innostaa meitä vielä suurempiin saavutuksiin, jotta voimme viedä sitoumuksemme kestävän arvon luomisesta seuraavalle tasolle.

Miten meillä menee?

Lue vuoden 2022 integroidusta raportistamme kaikki uusimmat faktat ja luvut siitä, miten luomme pitkäaikaista arvoa yhteiskunnalle ja kaikille sidosryhmillemme.

Lausunnot ja toimintaperiaatteet

Tutustu Worldlinen lausuntoihin, toimintaperiaatteisiin ja raportteihin