Worldlinen johtokunta

Johtokunta johtaa ja toteuttaa Worldlinen yleistä strategiaa ja liiketoimintatavoitteita asiakkaiden, työntekijöiden, osakkeenomistajien ja koko yhteiskunnan hyväksi.

Johtokunta on järjestäytynyt seuraavasti:

Strateginen johtoryhmä keskustelee ja päättää strategisista suuntaviivoista ja konsernin kannalta tarpeellisiksi katsotuista

merkittävistä hankkeista tai aloitteista

Gilles Grapinet

Chief Executive Officer 

Gilles Grapinet on toiminut Worldlinen toimitusjohtajana heinäkuusta 2013 lähtien. Hän on kehittänyt Worldlinea johtavana globaalina maksuteknologiayhtiönä, joka on nykyään Euroopan johtava sähköisten maksupalvelujen tarjoaja ja maailman neljänneksi suurin maksupalveluntarjoaja sekä maaliskuusta 2020 lähtien osa Ranskan johtavaa CAC40-indeksiä. Hän johti onnistunutta listautumisantia vuonna 2014, joka johti Worldlinen listautumiseen pörssiyhtiönä Ranskan pörssiin. Vuodesta 2013 Worldlinen koko, maantieteellinen ulottuvuus ja tulot ovat nelinkertaistuneet. Worldline on sittemmin toteuttanut kunnianhimoista kehitystä, ja kasvu on kiihtynyt tasaisesti ja heijastaa eräiden mullistavien yritysostojen, kuten Equensin vuonna 2016, SIX Payment Servicesin vuonna 2018 ja Ingenicon vuonna 2020, tuomaa hyötyä. Gilles on valmistunut Ecole Nationale d’Administration -korkeakoulusta, ja hän on entinen Ranskan valtiovarainministeriön ylitarkastaja (Inspecteur Général des Finances). Hän toimi Ranskan hallituksessa keskeisissä johtotason tehtävissä, ennen kuin hän siirtyi vuoden 2007 puolivälissä johtavan ranskalaisen pankkikonsernin Credit Agricole SA:n johtokunnan jäseneksi, jossa hän johti strategiaosastoa ja maksuliiketoimintayksikköä. Hän siirtyi Atos-yritykseen joulukuussa 2008, jossa hänestä tuli Atos-konsernin globaaleista toiminnoista vastaava varatoimitusjohtaja (Senior Executive Vice President). Gilles on myös Ranskan kunniaritarikunnan (”Légion d'honneur”) jäsen.

Gilles Grapinet | LinkedIn

Marc-Henri Desportes

Deputy Chief Executive Officer

Marc-Henri Desportes on johtanut Worldlinen kaikkia liiketoimintalinjoja ja toimintoja vuodesta 2013 lähtien pääjohtajana ja vuodesta 2018 lähtien varatoimitusjohtajana. Hän pyrkii joka päivä tarjoamaan Worldlinen asiakkaille kestäviä, luotettavia ja turvallisia ratkaisuja koko maksamisen arvoketjussa ja edistämään heidän liiketoimintansa kasvua kaikkialla. Marc-Henri on valmistunut Ecole Polytechniquesta ja Ecole des Mines de Parisista. Hän aloitti uransa Ranskan valtiovarainministeriössä vuosina 2000–2005 ja siirtyi BNP Paribas -konserniin, jossa hän vastasi tilintarkastuksen koordinoinnista vuosina 2005–2006, minkä jälkeen hänestä tuli BNP Paribasin italialaisen tytäryhtiön BNL:n tietohallintojohtaja (Chief Information Officer). Vuonna 2009 hän siirtyi Atos-konserniin ExCom-jäseneksi ja Global Innovation Business Development & Strategy Global Business Lines  -liiketoimintalinjan johtajaksi ja heinäkuussa 2011 High Technology Settlement Services and Specialized Activities -liiketoimintayksikön johtajaksi.

Marc-Henri Desportes | LinkedIn

Alessandro Baroni

Head of Financial Services

Head of Financial Services

Vuodesta 2020 lähtien Alessandro Baroni on toiminut Financial Services Global Business Line -liiketoimintalinjan varajohtajana, jonka tavoitteena on viedä Worldline seuraavalle kestävän kehityksen tasolle näissä toiminnoissa. Alessandro on suorittanut kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon Bocconin yliopistossa Milanossa. Aiemmin hän toimi liiketoimintayksiköiden johtajana oltuaan ensin Worldlinen rahoituspalvelujen markkinajohtajana. Ennen kuin Worldline osti Equensin vuonna 2016, hän kuului Equensin hallitukseen vuodesta 2011, ensin korttiliiketoiminnasta vastaavana, sitten konsernin tietohallintojohtajana ja lopuksi CMO:na. Hän liittyi Equensin palvelukseen vuonna 2008, kun ICBPI:n ja Equens SE:n strategisen kumppanuuden välineeksi perustama italialainen yksikkö Equens Italia perustettiin, jossa Alessandro oli johtavassa asemassa sen perustamisesta lähtien. Ennen Equensin palvelukseen siirtymistään Alessandro työskenteli Boston Consulting Groupin konsulttina Milanossa ja Torontossa.

 Alessandro Baroni | LinkedIn

Lisa Coleman

Group Head of Operational Performance

Lisa Coleman on maaliskuusta 2020 lähtien toiminut tehtävässä Group Head of Operational Performance, joka vastaa operatiivisen suorituskyvyn ja tehokkuuden parantamisesta muutosohjelmien avulla. Vuodesta 2022 alkaen rooli laajeni kattamaan kaikki sulautumista ja yritysostoja edeltävät ja niiden jälkeiset integraatiohankkeet. Hän vastaa myös konsernin muutoshankkeiden monialaisesta näkökulmasta. Vuonna 2018 Lisasta tuli Worldlinesin johtokunnan jäsen, ja hän on Diversity & Inclusion Program -ohjelman Exec-sponsori osana Trust2025-sitoumuksia. Lisa liittyi Worldlineen vuonna 2014 toimitusjohtajana (Managing Director), joka vastasi kaikista Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin toiminnoista, joihin sisältyi merkittäviä sopimuksia kuljetus-, vähittäismyynti- ja ravintola-alan markkinoilla. Vuonna 2017 hänen vastuualueeseensa kuului konsernin Mobility & Transactional Services -liiketoiminta Saksassa ja Itävallassa. Lisa liittyi Atos-konserniin vuonna 1992 ja toimi erilaisissa johtotehtävissä Yhdistyneen kuningaskunnan julkisella sektorilla, ja hän otti kokonaisvastuun liiketoiminnan kehittämisestä ja kasvusta Yhdistyneen kuningaskunnan terveydenhuoltosektorilla.

Lisa Coleman | LinkedIn


Eglantine Delmas

Group Head of Quality, Risks and Security

Vuodesta 2019 lähtien Eglantine Delmas on johtanut riski-, turvallisuus- ja laatutoimintoja luodakseen kypsän ja ennakoivan riskienhallinnan, jonka avulla liiketoiminta voi ohjata strategiaansa tehokkaasti ja sisällyttää riskikulttuurin jokapäiväisiin liiketoimintapäätöksiin. Hän asettaa korkeat vaatimukset turvallisuudelle varmistaakseen, että noudatamme premium-brändimme kunnianhimoisen asemoinnin mukaisia standardeja, mikä edistää lisäarvoa liiketoiminnan kehittämiselle. Hän on PAYONEn hallintoneuvoston jäsen. Vuonna 2017 hän siirtyi Ingenicoon EVP Audit, Risk and compliance -tehtävään. Aiemmin Eglantine toimi BNPP International Retail Bankingin vaatimustenmukaisuuspäällikön (Head of Compliance) vanhempana neuvonantajana vuosina 2015–2017 ja koordinoi vaatimustenmukaisuusmuutosohjelman käyttöönottoa. Vuosina 2000–2015 hän toimi Dexiassa useissa johtavissa tehtävissä, kuten Denizbankin sisäisen tarkastuksen johtajana (Head of Internal audit), konsernin markkinariskien hallinnan johtajana ja konsernin tuotevalvonnan johtajana. Eglantine on myös ollut European Women on Boards (EWoB) -järjestön jäsen vuodesta 2012.

Eglantine Delmas | LinkedIn

Charles-Henri de Taffin

General Secretary
Group Head of Legal, Contract Management & Compliance

Charles-Henri de Taffin on toiminut vuodesta 2017 lähtien neuvonantajana ja lakiasiain, sopimushallinnan ja vaatimustenmukaisuuden johtajana. Hän on suorittanut jatkotutkinnon (DEA) liikejuridiikasta Paris X – Nanterren yliopistossa ja jatkotutkinnon (DESS) oikeudenkäynnistä, välimiesmenettelystä ja vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta Paris II – Panthéon Assas -yliopistossa. Hän työskenteli yhdeksän vuotta liikejuristina kansainvälisessä asianajotoimistossa Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, jossa hän keskittyi fuusioihin ja yritysostoihin, rakenneuudistuksiin, kansainväliseen sopimusoikeuteen sekä välimiesmenettelyyn ja riitojenratkaisuun. Vuonna 2013 Charles-Henri liittyi Atos-konsernin oikeudelliseen osastoon ja osallistui erityisesti oikeudellisten erityis- ja strategisten hankkeiden johtajana (Head of Legal Special & Strategic Projects) tärkeimpiin yritysostoihin, rahoitukseen ja pääomamarkkinatransaktioihin, mukaan lukien Worldlinen listautumisanti. Vuonna 2016 hänestä tuli Atos Francen apulaisoikeusasiamies (Deputy General Counsel).

Christophe Duquenne

Group Chief Technology & Operations Officer

Christophe Duquenne nimitettiin konsernin teknologiajohtajaksi vuonna 2013 ja lisäksi operatiiviseksi johtajaksi vuonna 2016. Hän on sitoutunut varmistamaan, että teknologia ja operatiiviset prosessit mahdollistavat sen, että konserni pystyy saavuttamaan liiketoiminnan kehittämistä, kannattavuutta, huippuosaamista ja innovointia koskevat tavoitteensa, ja hänen pyrkimyksensä on kehittää ja vauhdittaa konsernin teknologiayhteisöä.

Florence Gallois 

Chief People Officer 

Florence Gallois'lla on yli 25 vuoden kokemus henkilöstöhankkeiden johtamisesta suurissa kansainvälisissä ja huipputeknologian asiantuntijayrityksissä. Hän aloitti uransa rekrytointialalla ja siirtyi sitten Thalesin palvelukseen, jossa hän työskenteli 14 vuoden ajan erilaisissa kansainvälisissä henkilöstöhallinnon tehtävissä ilmailun, kyberturvallisuuden ja puolustuksen aloilla. Florence aloitti CGG:ssä henkilöstöhallinnon ja kykyjen kehittämispäällikkönä sekä konsernin yritysyliopiston johtajana. Vuonna 2016 hän siirtyi Zodiac Aerospace -yhtiön palvelukseen Zodiac Seatsin henkilöstöpäälliköksi, josta tuli pian Safran Seats sen jälkeen, kun Safran osti Zodiacin vuonna 2018. Vuonna 2020 hänestä tulee ArianeGroupin henkilöstöpäällikkö. ArianeGroup perustettiin vuonna 2015 Airbus Groupin ja Safranin aloitteesta, ja molemmat konsernit omistavat sen puoliksi. Florence Gallois on valmistunut Aix en Provence IAE:stä (Ranska). Hän on Ranskan ja Ison-Britannian kansalainen ja asunut Yhdistyneessä kuningaskunnassa seitsemän vuotta.

Florence Gallois | LinkedIn

Caroline Jéséquel 

Head of Mobility & e-Transactional Services

Vuodesta 2022 lähtien Caroline Jéséquel on johtanut MTS:n globaalia liiketoimintalinjaa, joka on saavuttanut vahvat asemat kolmessa tärkeässä kasvupilarissa: luotettavien palvelujen rakentaminen ja tarjoaminen kaikilla markkinoilla, liikenne- ja liikkuvuuspalveluiden kehittäminen sekä Contact Center as a Service -tuotteen tarjoaminen asiakkaillemme, jotta he voivat hallita monikanavaisia asiakaskohtaamisiaan. Kaikki nämä toiminnot liittyvät Worldline-tuotevalikoimaamme digitaalisista palveluista maksuihin. Caroline on suorittanut Master of Management -tutkinnon ranskalaisessa kauppakorkeakoulussa Institut Supérieur du Commerce. Hän on työskennellyt konsultointi- ja IT-palveluiden parissa yli 26 vuotta. Vuonna 2014 hän siirtyi Worldlineen kehittämään MTS:n Ranskan liiketoimintaa myyntipäällikkönä, minkä jälkeen hän siirtyi MTS:n markkinajohtajaksi, jota tehtävää hän on johtanut menestyksekkäästi vuodesta 2020 lähtien ja jossa hän hallinnoi MTS:n myynnin kehittämistoimia Ranskassa, Isossa-Britanniassa, Saksassa, Espanjassa ja Latinalaisen Amerikan alueella. Ennen siirtymistään Worldlineen Caroline työskenteli 9 vuotta Atosissa ja 8 vuotta Sema Groupissa.

Caroline Jéséquel | LinkedIn

Grégory Lambertie

Group Chief Financial Officer

Grégory Lambertie nimitettiin konsernin talousjohtajaksi huhtikuussa 2022. Ennen talousjohtajan tehtävää Gregory toimi Worldlinen strategia-, fuusioiden ja yritysostojen sekä julkisuus- ja säätelyasioiden johtajana (Head of Strategy, Mergers & Acquisitions and Public & Regulatory Affair). Hän siirtyi yritykseen vuonna 2020 toimittuaan ensin Ingenicon strategia- sekä fuusioiden ja yritysostojen vanhempana varapääjohtajana. Hän on hallituksen jäsen Worldlinen yhteisyrityksissä saksalaisten säästöpankkien (PAYONE), ANZ:n (Worldline Australia) ja BNP Paribasin (Worldline MS Italia) kanssa. Gregory on valmistunut HEC Parisista ja Sciences Po Parisista. Hän aloitti uransa Lontoossa työskentelemällä pääomasijoitus- ja investointipankkitoiminnassa. Hän tuo mukanaan asiantuntemusta rahoituspalveluista ja teknologiateollisuudesta sekä kokemusta monitahoisten kauppojen toteuttamisesta.

Gregory Lambertie | LinkedIn

Pascal Mauzé

Group Head of Communication, Marketing & Sales Performance

Pascal Mauzé johtaa Worldline-yhtiössä uudistavia aloitteita tehtävässä Group Head of Communication, Marketing & Sales Performance. Siitä lähtien, kun Pascal aloitti vuonna 2017 myynti- ja markkinointipäällikkönä, hän on ollut mukana luomassa markkinointi- ja viestintätoimistoa, innovaatio- ja kokemuskeskusta, suurten sopimusten tiimiä sekä edistämässä myynnin muutosta ja konsernin uudelleenbrändäystä. Pascalilla on diplomi-insinöörin tutkinto IMT Atlantiquesta ja maisterin tutkinto Université Paris-Dauphinesta. Hänellä on myös kansainvälisen johtamisen koulutus HEC:stä, ja hän on sertifioitu ammattivalmentaja.

 

Pascalilla on yli 25 vuoden kokemus liiketoimintayksikön ja myynnin johtotehtävistä huippuyrityksissä, kuten Ciscossa, Ingenicossa, Atosissa ja Accenturessa, ja hänellä on kattava alan tuntemus, jota hän hyödyntää Worldlinen kasvun ja innovaation edistämisessä.

 

Hänen monipuolinen koulutustaustansa ja työkokemuksensa antavat hänelle ainutlaatuisen näkökulman tehtäväänsä, mikä varmistaa, että Worldline pysyy alan eturintamassa.

Pascal Mauzé | LinkedIn

Niklaus Santschi

Head of Merchant Services

Vuonna 2022 Niklaus Santschista tuli globaalien kauppapalveluiden johtaja, jonka tavoitteena on saavuttaa vakaita tuloksia muuttuvassa ympäristössä. Hän on toiminut useissa eri johtotehtävissä maksu- ja rahoitusteknologian alalla, ja hän on ollut keskeisessä roolissa vakiintuneiden korttiyritysten muuttamisessa kilpailukykyisiksi ja kansainvälisiksi maksupalvelujen tarjoajiksi. Vuonna 2017 hän perusti Frankfurtissa toimivan B+S Card Servicen toimitusjohtajana BS PAYONEn fuusioimalla Kielissä toimivan e-COM-palveluntarjoajan PAYONEn kanssa. Sen jälkeen hän johti liittoutumista Ingenico Germanyn kanssa ja perusti PAYONE GmbH:n, Ingenicon ja saksalaisten säästöpankkien yhteisyrityksen, josta tuli markkinajohtaja DACH-alueella ja joka on nyt Worldlinen keskeinen voimavara vuonna 2020 tapahtuneen Ingenicon oston jälkeen. Vuodesta 2015 lähtien Niklaus on toiminut neuvonantajana ja konsulttina arvostetuille kansainvälisille yrityksille, pääomasijoitusyhtiöille ja start-up-yrityksille maksuteknologian alalla. Aiemmin Niklaus toimi SIX Payment Servicesin johtajana ja vuodesta 2011 alkaen toimitusjohtajana sekä SIX Groupin johtokunnan jäsenenä.

Niklaus Santschi | LinkedIn