Veel gestelde vragen

Heeft u een vraag? Bekijk eerst of uw vraag wordt beantwoord bij de hieronderstaande veelgestelde vragen.

Algemeen

 • De "Algemene Voorwaarden Kaartacceptatie" kunt u vinden bij onze downloads.

 • Ja, dat kan. Voor elk verkoopkanaal kunt u bij PaySquare terecht voor de acceptatie van creditcards en internationale debetpassen.

 • Via PaySquare kunt u, afhankelijk van de wijze waarop u transacties wilt accepteren, MasterCard, Visa, Discover en Diners Club, JCB, UnionPay, Maestro en V PAY accepteren.

 • Het acceptatiebeleid van PaySquare kunt u vinden bij onze downloads.

Betaalkaarten

 • Via PaySquare kunt u, afhankelijk van de wijze waarop u transacties wilt accepteren, MasterCard, Visa, Discover en Diners Club, JCB, UnionPay, Maestro en V PAY accepteren.

Brochures & materialen

 • Meer informatie over promotiematerialen vindt u op bij onze deze pagina

 • Deze kunt u vinden op deze pagina

Chargebacks / betwiste transacties

 • Op deze pagina vindt u meer informatie over het voorkomen van betwiste transacties.

 • Normaal gesproken is een creditcard strikt persoonlijk. Met andere woorden: hij is niet overdraagbaar. Om gebruik te maken van 3-D Secure is aanvullende authenticatie van de kaarthouder nodig. Bij een gewone creditcard weet alleen de kaarthouder zelf die code. Bij zakenkaarten werkt dit iets anders. Dit zijn kaarten die in verschillende verschijningsvormen voorkomen, veelal wordt gebruik gemaakt van virtuele kaartnummers. Met andere woorden: er is een centraal (master) kaartnummer en op basis daarvan worden aanvullende kaartnummers gegenereerd. Zo’n virtueel nummer kan daardoor geen 3-D Secure hebben.

Contract & contractaanvraag

 • Om te kunnen accepteren via PaySquare heeft u een "Aansluitovereenkomst Kaartacceptatie" nodig. Dit regelt u snel online. Daarnaast heeft u een betaalautomaat nodig (voor acceptatie op uw betaalautomaat) en een actief webadres, plus een internetkassa indien u accepteert via uw website.

 • Wanneer u een bedrijf overneemt en u de acceptatie van creditcards wilt voortzetten, kunt u hiervoor een nieuwe overeenkomst aanvragen bij PaySquare. Dit regelt u snel online.

 • Voor uw aansluiting hebben we het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voorzien van alle nodige bijlagen. Na ontvangst van deze formulieren verschilt de snelheid van aansluiting voor acceptatie via betaalautomaat of via internet.
  - Acceptatie op uw betaalautomaat: circa 3 werkdagen
  - Acceptatie via uw website: circa 9 werkdagen.
  De snelheid van aansluiten hangt echter sterk af van uw specifieke bedrijfssituatie. Om creditcards en internationale debetpassen te kunnen accepteren moet worden voldaan aan wet- en regelgeving en aan de eisen van de betaalkaartmaatschappijen. In sommige gevallen kan er sprake zijn van een verhoogd risico. In dat geval vragen we aanvullende gegevens bij u op waardoor het aanvraagproces langer kan duren.

 • Het aansluitnummer is uw unieke kenmerk bij PaySquare. Dit nummer staat vermeld op uw aansluitovereenkomst en kunt u terugvinden op uw bankafschrift bij een van onze uitbetalingen. Dit nummer start met 3000-, 200- of 1007-.

 • Er geldt in het algemeen geen minimale contractperiode.

 • Klik hier om extra diensten aan te vragen.

 • Klik hier om extra diensten aan te vragen.

 • Op het aanvraagformulier vragen wij u naar de UBO van uw onderneming. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel Uiteindelijk belanghebbende. De uiteindelijk belanghebbende is de persoon die tenminste beschikt over 25% van het vermogen, aandelen bezit of hierover de de zeggenschap heeft. Financiële instellingen zijn volgens de wet verplicht om naar deze belanghebbende te vragen in het kader van het cliëntonderzoek. Het gaat om de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. PaySquare moet zich als financiële instelling aan deze wetgeving conformeren.

Kaartacceptatie op uw betaalautomaat

 • U vindt hier meer informatie over de betaalautomaten van Worldline.

 • Als u alle stappen heeft doorlopen zoals in de welkomstbrief omschreven en u kunt nog steeds geen betalingen accepteren, neem dan contact op met de leverancier van uw betaalautomaat. Bij een EMV-gecertificeerde betaalautomaat hoeft u alleen het aansluitnummer per kaartproduct toe te voegen in uw betaalautomaat. De betaalproducten die u bij PaySquare afneemt en de aansluitnummers staan vermeld op uw aansluitovereenkomst.
  Bij het invoeren van de gegevens in uw betaalautomaat wordt u gevraagd om een “host” te selecteren. Start uw aansluitnummer met 3000 dan kiest u voor Equens als host. Start uw aansluitnummer met 1007, 470 of 935 dan kiest u voor CCV als host.
  Indien u vragen heeft, neemt u dan contact op met de leverancier van uw betaalautomaat. Let op: uw leverancier kan hiervoor kosten in rekening brengen.

 • Uw betaalautomaatnummer vindt u in de documentatie die u van uw betaalautomaatleverancier hebt ontvangen. Raadpleeg deze documentatie of neem contact op met de leverancier van uw betaalautomaat.

 • Als u alle stappen heeft doorlopen zoals in de welkomstbrief omschreven en u kunt nog steeds geen betalingen accepteren, neem dan contact op met de leverancier van uw betaalautomaat. Bij een EMV-gecertificeerde betaalautomaat hoeft u alleen het aansluitnummer per kaartproduct toe te voegen in uw betaalautomaat. De betaalproducten die u bij PaySquare afneemt en de aansluitnummers staan vermeld op uw aansluitovereenkomst.

  Bij het invoeren van de gegevens in uw betaalautomaat wordt u gevraagd om een “host” te selecteren. Start uw aansluitnummer met 3000 dan kiest u voor Equens als host. Start uw aansluitnummer met 1007, 470 of 935 dan kiest u voor CCV als host.
  Indien u vragen heeft, neemt u dan contact op met de leverancier van uw betaalautomaat. Let op: uw leverancier kan hiervoor kosten in rekening brengen.

  Wilt u een betaalautomaat toevoegen die via een andere leverancier is aangeschaft? Dat regelt u snel online of via dit formulier.

 • Bij storingen van uw betaalautomaat kunt u contact opnemen met de leverancier van uw betaalautomaat.

 • Voor verhuurbedrijven of horecaondernemingen bestaat er de mogelijkheid om fooien te accepteren via de betaalautomaat, mits deze hiervoor geschikt is. Neem hiervoor contact op met de servicedesk van PaySquare via telefoonnummer 088 385 73 33 (op werkdagen van 8.30 tot 21.00).

Kaartacceptatie via internet

 • Normaal gesproken is een creditcard strikt persoonlijk. Met andere woorden: hij is niet overdraagbaar. Om gebruik te maken van 3-D Secure is aanvullende authenticatie van de kaarthouder nodig. Bij een gewone creditcard weet alleen de kaarthouder zelf die code. Bij zakenkaarten werkt dit iets anders. Dit zijn kaarten die in verschillende verschijningsvormen voorkomen, veelal wordt gebruik gemaakt van virtuele kaartnummers. Met andere woorden: er is een centraal (master) kaartnummer en op basis daarvan worden aanvullende kaartnummers gegenereerd. Zo’n virtueel nummer kan daardoor geen 3-D Secure hebben.

 • De wetgever en de betaalkaartmaatschappijen (zoals Visa en MasterCard) stellen strenge eisen aan de websites die kaartbetalingen willen accepteren. Hier leest u meer over veilig omgaan met kaartgegevens.

 • Een internetkassa is vergelijkbaar met een betaalautomaat in een traditionele winkel. De klant (koper) voert op uw betaalpagina zijn gegevens in en geeft aan dat hij wil betalen met een bepaalde betaalkaart. De internetkassa zorgt ervoor dat dit proces wordt gestart en registreert daarna de betalingsgegevens. De Payment Service Provider (PSP) die de kassa beheert, maakt vervolgens verbinding met het netwerk van PaySquare voor goedkeuring van de transactie. De kassa registreert de goedkeuring en zowel u als de koper ontvangen hiervan een bericht. Omdat de kassa een aantal gegevens van de transactie opslaat, blijft uw administratie overzichtelijk en bespaart u tijd. Het enige dat u nog hoeft te doen is het leveren van de goederen aan de klant.

 • Een Payment Service Provider (PSP) is een leverancier van een internetkassa. Vergelijkbaar met een betaalautomaat op de toonbank van een winkel, maar dan in de virtuele wereld. Dankzij de kassa van een PSP kunt u als webwinkelier aan uw klanten verschillende betaalmethodes aanbieden, dus niet alleen betalingen met een creditcard maar bijvoorbeeld ook iDEAL en PayPal. Kijk hier voor de Worldline oplossingen.

 • 3-D Secure is een extra veiligheidvoorziening om frauduleuze betalingen tegen te gaan. Kaarthouders moeten, na het invullen van hun creditcardgegevens, hun persoonlijke beveiligingscode invoeren voordat ze de betaling kunnen afronden. Zo wordt gecontroleerd of deze klant wel de rechtmatige eigenaar is van de kaart.

 • Maakt u in uw webwinkel gebruik van 3-D Secure, dan bent u voor vrijwel alle transacties met consumercards en Europese commercial cards (zakenkaarten) niet langer aansprakelijk voor fraudegerelateerde chargebacks (terugvordering transactiebedrag). Voor betalingen met buiten Europa uitgegeven commercial cards bent u ook met 3-D Secure aansprakelijk in geval van fraude. En uiteraard bent u, óók met 3-D Secure, nog wél aansprakelijk voor klachtgerelateerde chargebacks.

 • De CVC2-/CVV code is een 3- of 4-cijferige code die zich op de achterkant van elke creditcard in de handtekening strip bevindt. Deze code biedt bij betalingen op afstand (bijv. via internet) bijzondere zekerheid omdat deze code nergens is opgeslagen, niet in de chip noch op de magneetstrip. Deze code kan daarom niet door eventuele fraudeurs worden onderschept of uitgelezen en dus niet worden gebruikt voor het vervaardigen van een vervalste creditcard. Door het opgeven van deze code bij een betaling op afstand kan worden aangetoond dat de betaler ook daadwerkelijk in het bezit van de gebruikte creditcard is.

 • In principe geldt dat er bij álle betalingen op afstand (dus via internet, email of SMS) de code bij de kaarthouder moet worden opgevraagd en meegestuurd bij een autorisatieverzoek. Gebeurt dit niet dan wordt de autorisatie/transactie afgekeurd. Maar er zijn uitzonderingen. Er zijn situaties waarbij u als bedrijf een kaartbetaling op afstand zélf initieert zonder dat u op dat moment contact hebt met de kaarthouder. Bijvoorbeeld als u de kaarthouder met een bedrag voor een abonnement wilt belasten. Of als u bij stapsgewijze uitlevering van bestelde goederen de betaling in een aantal stappen laat plaatsvinden. Echter moeten deze transacties als zodanig gekenmerkt zijn, anders worden ze door de kaartuitgevende partij alsnog afgekeurd omdat de veiligheidscode ontbreekt. Maak hierover goede afspraken met uw PSP.

 • Nee, de CVC2/CVV mag door geen enkele partij in de betaalketen worden opgeslagen. Juist daarom biedt deze code zoveel zekerheid: wat nergens opgeslagen is kan ook niet gestolen of onderschept worden. U heeft deze code ook alleen voor die ene betaling nodig. De CVC2/CVV mag dus door niemand anders dan de kaarthouder zelf worden opgegeven bij een transactie. Controleer uw systemen daarom goed of de code niet toch onbedoeld ergens wordt opgeslagen. En maak goede afspraken met uw PSP dat ook zij de code nergens bewaren.

 • Bij alle betalingen waarbij u op dat moment geen direct contact hebt met de kaarthouder hoeft u de CVC2/CVV niet op te geven. Bijvoorbeeld bij regelmatig wederkerende transacties (bij nav een abonnement). Ook indien er een correctie op een eerdere transactie plaatsvindt (bijv. door hotels voor het gebruik van de minibar of door autoverhuurbedrijven voor eventuele schade of meerkosten). Maar ook wanneer u met de kaarthouder een stapsgewijze uitlevering van goederen bent overeengekomen hoeft u alleen bij de eerste van een reeks vervolgtransacties deze code op te vragen en mee te sturen bij een autorisatieverzoek.

Kosten, tarieven en btw

 • Wij adviseren u contact op te nemen met uw accountant. Overweeg eventueel het volgende: 1: Boek het commissiebedrag inclusief btw op de (commissie)kosten grootboekrekening 2: Op het moment dat u de maandelijkse btw-factuur van PaySquare ontvangt, boekt u via een memoriaal boeking het btw-bedrag als credit op de (commissie)kosten grootboekrekening en als debet op de btw-grootboekrekening.

 • Ja, dit is het geval indien uw bedrijf is gevestigd in Nederland. Is uw bedrijf niet in Nederland gevestigd, dan wordt de btw verlegd. Dat betekent dat u voor wat betreft btw moet voldoen aan de eisen van de lokale belastingdienst van het land waarin uw bedrijf is gevestigd.

 • Nederlandse klanten van PaySquare betalen btw over de afgenomen diensten van PaySquare. Is uw bedrijf buiten Nederland gevestigd dan wordt uw btw verlegd. Dat betekent dat u voor wat betreft btw moet voldoen aan de eisen van de lokale belastingdienst van het land waarin uw bedrijf is gevestigd.

 • Uw btw factuur is een overzicht en samenvatting van uw betalingen, transacties en kosten over een bepaalde periode. Per aansluitnummer en valuta ziet u de volgende onderdelen: Aantal betalingen aan u gedaan, aantal transacties, Bruto bedragen (uw omzet), commissiebedragen, btw bedragen.

 • Voor het accepteren van creditcards en internationale debetpassen betaalt u bij PaySquare een transparant all-in tarief. U betaalt bij ons dus normaliter geen extra kosten voor bijvoorbeeld pre-autorisaties (voor o.a. hotels en autoverhuurbedrijven) en chargebacks (tot een afgesproken percentage). Welk tarief u betaalt hangt onder meer af van uw branche en de verwachte omzet. Wij geven deze tarieven aan u door nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. PaySquare heeft met verschillende brancheorganisaties speciale tarieven afgesproken. Ga daarom na of er voor uw branche afspraken zijn gemaakt. 

 • Dit geldt voor klanten gevestigd buiten Nederland. De btw wordt dan verlegd naar het land waar u gevestigd bent. Dat betekent dat u voor wat betreft btw moet voldoen aan de eisen van de lokale belastingdienst van het land waarin uw bedrijf is gevestigd.

 • 21%

 • PaySquare valt per 1 januari 2014 niet meer onder een eerdere vrijstelling van de belastingdienst. Hierdoor moet PaySquare btw bij haar klanten in rekening brengen. Klanten die in Nederland btw-plichtig zijn kunnen deze btw als voorheffing in mindering brengen op hun btw-aangifte.

 • PaySquare is verplicht btw in rekening te brengen over de kosten voor haar dienstverlening aan u, zoals de commissie die u betaalt over de diensten die u afneemt van PaySquare.

 • Meer informatie over btw vindt u op de website van de belastingdienst.

 • Ja, indien u in Nederland bent gevestigd betaalt u btw in de betreffende valuta. Indien u buiten Nederland bent gevestigd, wordt de btw verlegd.

 • De btw over uw transacties vanaf 1 december 2015 wordt automatisch ingehouden op uw uitbetaling.

 • Als uw bedrijf niet in Nederland is gevestigd, dan wordt uw btw verlegd. Dat betekent dat u voor wat betreft btw moet voldoen aan de eisen van de lokale belastingdienst van het land waarin uw bedrijf is gevestigd. Als dit in uw geval betekent dat u btw moet betalen over de geleverde diensten van PaySquare, dan betaalt u deze btw aan uw lokale belastingdienst, niet aan PaySquare. Dit was al zo en blijft ook zo. Vraag bij twijfel aan uw accountant of u btw moet betalen over de diensten die u afneemt bij PaySquare.

 • U kunt uw individuele transacties inzien via de online transactieoverzichten op het PaySquare portaal. U kunt toegang aanvragen tot het PaySquare portaal door pagina 1 en hoofdstuk 5 in te vullen van het  Addendum Uitbreidingen en Wijzigingen.

 • Helaas moeten ook ondernemers die vrijgesteld zijn van btw, ook btw betalen over de afgenomen diensten van PaySquare. Dit is een wettelijke verplichting en een consequentie van het feit dat PaySquare btw-plichtig is geworden.

 • Ja, de diensten m.b.t. acceptatie van internationale betaalkaarten (acquiringdiensten) zijn btw-plichtig. Klanten van PaySquare betalen dus btw over de diensten die zij afnemen. Indien u in Nederland btw-plichtig bent, dan kunt u deze btw als voorheffing in mindering brengen op uw btw-aangifte.

 • Nee, over uw creditcardtransacties wordt geen btw berekend door uw PSP. Over de kosten die uw PSP maakt voor haar dienstverlening aan u, wordt wel btw berekend.

 • Het btw-nummer van PaySquare is NL8133.24.592.B01.

 • Op dit moment helaas nog niet, wij werken hieraan maar dat gaat nog wel even duren. Tot die tijd ontvangt u van ons maandelijks de factuur.

 • Er wordt over uw betaalde commissie 21% btw berekend en dit wordt ingehouden op uw uitbetaling.

 • Het te betalen btw-bedrag wordt ingehouden op uw uitbetaling.

 • Facturen worden verstuurd op contractniveau. Indien u meerdere vestigingen heeft en u normaal op vestigingsniveau krijgt uitbetaald kan het dus zijn dat u meerdere e-mails met facturen ontvangt. Het bedrag op de factuur is al ingehouden op uw uitbetaling. De facturen zijn dus voor uw administratie.

 • Wij adviseren u contact op te nemen met uw accountant.Overweeg eventueel het volgende: 1: Boek het commissiebedrag inclusief btw op de (commissie)kosten grootboekrekening 2: Op het moment dat u de maandelijkse btw-factuur van PaySquare ontvangt, boekt u via een memoriaal boeking het btw-bedrag als credit op de (commissie)kosten grootboekrekening en als debet op de btw-grootboekrekening.

 • Ja, dit kan. Stuurt u een e-mail met de betreffende aansluitnummers en welke facturen u wilt ontvangen naar service@nl.paysquare.eu. We sturen u de factuur/facturen zo snel mogelijk toe op het bij ons bekende e-mailadres voor facturen.

 • U kunt uw verzoek met het correcte e-mailadres en de betreffende aansluitnummers mailen naar connect@nl.paysquare.eu.

 • Graag ontvangen wij de juiste tenaamstelling van u via het Addendum Uitbreidingen en Wijzigingen. De tenaamstelling kunt u wijzigen in hoofdstuk 6. Vergeet u niet uw gegevens op de eerste en laatste pagina van het addendum in te vullen. Het is belangrijk dat u dit zo snel mogelijk doet zodat de volgende facturen de juiste tenaamstelling hebben.

 • Als bruto klant krijgt u een aparte factuur voor de kosten van de diensten die u afneemt bij PaySquare. Hierop zal apart de btw over deze kosten worden vermeld.

 • Het betreft een btw-factuur. Btw-aangifte kent een maandelijks stramien. Daarom krijgt u een maandelijkse factuur.

 • Wij adviseren u hierover contact op te nemen met uw accountant, of kijk op de site van de belastingdienst.

 • Dat kan. Indien u uw factuur niet per e-mail maar liever per post wilt ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk om een e-mail, met de benodigde gegevens én uw aansluitnummer(s), te sturen naar service@nl.paysquare.eu. Voor het versturen van facturen per post zijn wij genoodzaakt per factuur 5 euro administratiekosten bij u in rekening te brengen. Dit zal op jaarbasis bij u geïncasseerd worden.

 • Dat kan. Indien u uw factuur niet per e-mail maar liever per post wilt ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk om een e-mail, met de benodigde gegevens én uw aansluitnummer(s), te sturen naar service@nl.paysquare.eu. Voor het versturen van facturen per post zijn wij genoodzaakt per factuur 5 euro administratiekosten bij u in rekening te brengen. Dit zal op jaarbasis bij u geïncasseerd worden.

 • Nee, helaas nog niet, wij werken hieraan maar dat gaat nog wel even duren.

 • In Nederland is het heffen van toeslagen (zogenaamde surcharges) bij kaartbetalingen toegestaan. Echter toeslagen die hoger zijn dan de kosten die u als winkelier heeft voor de betreffende transactie zijn verboden. Het heffen van surcharges uit winstoogmerk of ter compensatie van andere (administratieve) kosten is dus niet toegestaan. De Autoriteit Financiele Markten (AFM) heeft de bevoegdheid om overtreders te beboeten. U mag als in Nederland gevestigd bedrijf dus wel de kosten voor een betaling op de kaarthouder verhalen. Let u er wel goed op dat de klant alvorens de transactie tot stand komt duidelijk weet welke kosten u bij hem in rekening gaat brengen. Deze kosten dienen bij het oorspronkelijke aankoopbedrag te worden opgeteld en samen als één transactie te worden afgehandeld. Het is dus niet toegestaan om bijvoorbeeld de klant te vragen om de opslag contant te betalen.

 • "Er zijn verschillende mogelijkheden. Om goed te kunnen bepalen welke optie het beste bij u past is het handig om eerst te weten hoe de kosten voor betaalkaarttransacties zijn opgebouwd. Voor de tarieven die u betaalt voor de diensten van PaySquare bestaan de volgende opties voor tarifering: Prijsmodel met een vast tarief per transactie Bij dit prijsmodel betaalt een acceptant een vast tarief per transactie in de vorm van een commissiepercentage of een bedrag per transactie. Dit tarief is opgebouwd uit drie componenten: - Interchange kosten - Kosten betaalkaartorganisatie - Acquirer kosten (de kosten voor processing en acquiring diensten) De interchange kosten en kosten betaalkaartorganisatie zijn variabel en kunnen variëren per transactie. De werkelijke kosten zullen aan de acceptant worden doorberekend. De acquirer kosten worden vastgesteld op basis van de vaste totaalprijs per transactie, minus de interchange kosten en minus kosten betaalkaartorganisatie. Ondanks de variabele kostencomponenten bedraagt de totaalprijs dus altijd een vast tarief per transactie. Variabel tarief op basis van interchange++ Bij dit prijsmodel worden de (variabele) interchange kosten per transactie doorberekend, + een vaste opslag voor de kosten betaalkaartorganisatie; + een vaste opslag voor de acquiring kosten. De werkelijke interchange kosten zullen aan de acceptant worden doorberekend; iedere transactie heeft hiermee een andere totaalprijs per transactie. "

 • Met een variabel tarief verschilt uw totaalprijs per transactie. Dit in tegenstelling tot een vast tarief, waarbij de totaalprijs altijd vooraf bekend is. Wanneer de totaalprijs vooraf niet bekend is, zoals bij het variabele tarief, kan dit consequenties hebben voor uw boekhouding.

 • Op deze pagina vindt u de gehele verordening.

 • De hoogte van de interchange kosten is afhankelijk van diverse transactie kenmerken zoals type kaart, acceptatievorm, beveiligingstechnologie, etc. In de tabel ‘pricing framework’ vindt u een overzicht van de hoogte van de interchanges. Het is dus op voorhand niet precies vast te stellen hoe hoog de interchange kosten gaan worden, deze zijn namelijk variabel.

 • Hier vindt u een overzicht van deze kosten.

 • Op 9 december 2015 werd een nieuwe Europese Verordening van kracht met als voornamelijke doelen: 1: een plafond te stellen aan de zogenaamde interchange kosten - één van de drie kostencomponenten van een transactie - die van toepassing is op betalingen door consumenten met de meest gangbare betaalkaarten; 2: de concurrentie te verbeteren tussen alle types van kaartbetalingen; 3: ondernemers meer gedetailleerde informatie te geven over transactiekosten: - vóór de transactie: door u alle informatie te geven over hoe uw tarief berekend wordt  - na de transactie: door u via uw online rekeningoverzichten de mogelijkheid te geven alle details per transactie te raadplegen.

 • De kosten voor betaalkaartacceptatie bestaan uit 3 componenten: 1: Interchange kosten: de kosten die de acquirer per transactie afdraagt aan de kaartuitgevende instantie (veelal de bank, maar soms ook andere organisaties) 2: Kosten voor de betaalkaartorganisatie: de kosten die de acquirer per transactie afdraagt aan de betaalkaartorganisatie (Visa, MasterCard, JCB, Diners Club en Discover, UnionPay, etc.) 3: Processing / acquiring kosten: dat zijn de kosten die de acquirer maakt voor de feitelijke afwikkeling en uitbetaling van een transactie. De beperking die dankzij de Europese verordening wordt gesteld aan de kosten voor verwerking van betalingen met betaalkaarten betreft alleen het ‘interchange’ component. De interchange kosten voor Europese transacties bedragen nu maximaal 0,2% voor  Europese debetkaarten en maximaal 0,3% voor Europese kredietkaarten van consumenten (geldt dus niet voor bedrijfskaarten of kaarten uitgegeven buiten Europa). Voor u heeft dit geen gevolgen voor de totale kosten die u betaalt per transactie. Die blijven ongewijzigd.

Productadvies; extra services

 • Ja, er zijn mogelijkheden om uw klanten in hun eigen valuta te laten betalen. Kijk op vreemde valuta accepteren welk product het beste aansluit op uw situatie en wensen.

 • Op deze pagina leest u meer over wat de regels zijn bij een No Show. U kunt ook contact opnemen met de Afdeling Sales Support van PaySquare via telefoonnummer 088 385 73 00 (op werkdagen tijdens kantooruren).

 • Met Dynamic Currency Conversion (DCC) kunnen uw klanten uit niet-euro landen in hun eigen valuta betalen. Uw transactiebedrag in euro's wordt in de display van de betaalautomaat of website weergegeven in de valuta van uw klant. U krijgt vanzelfsprekend in euro's uitbetaald en ontvangt bovendien een aantrekkelijke commissie. Lees hier meer over DCC. 

 • Er zijn verschillende mogelijkheden om uw klanten in hun eigen valuta te laten betalen. Kijk op de pagina over vreemde valuta accepteren om hier meer over te lezen. Liever persoonlijk advies? Neem dan contact op, wij adviseren u graag over uw mogelijkheden.

 • Ja, PaySquare is gespecialiseerd in de hotelbranche en heeft ruime ervaring met de acceptatie van internationale betaalkaarten op PMS-systemen (hotelreserveringssystemen) die gebruikmaken van hotel-software van Micros-Fidelio, Hotel Concepts en Brilliant.

 • Ja, PaySquare biedt ook deze mogelijkheden. Bel met onze servicedesk via 088 385 73 33 of deze mogelijkheid ook voor u kan worden aangezet. Er gelden soms restricties.

 • EMV staat voor Europay, MasterCard, Visa. Deze drie maatschappijen hebben een technische standaard ontwikkeld voor het veiliger afhandelen van kaartbetalingen. Het resultaat hiervan is de zogenaamde EMV-chip die op termijn de magneetstrip volledig zal vervangen. Deze chip zit inmiddels op honderden miljoenen betaalkaarten wereldwijd. Om betalingen door middel van betaalkaarten met EMV-chip te kunnen accepteren is natuurlijk ook geschikte apparatuur noodzakelijk. In Nederland zijn inmiddels nagenoeg alle betaalautomaten geschikt voor de EMV-chip.

Service Fee Compliancy

 • Worldline is continue bezig haar beveiligingssystemen en procedures aan te passen. Deze investering voor een verbeterde veiligheid brengt kosten met zich mee voor het voldoen aan alle regelgeving en de internationale veiligheidsnormen. Hierbij kunt u denken aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en aan de internationale veiligheidsnormen ter bescherming van kaarthoudergegevens (PCI DSS). Een deel van deze kosten zal Worldline voor haar rekening nemen. Helaas zijn wij echter genoodzaakt om ook een deel van deze kosten aan u door te belasten: de Service Fee Compliancy.

 • Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rijksoverheid.nl

 • Op deze pagina kunt u belangrijke informatie terugvinden over PCI DSS.

 • De toenemende complexiteit van de regelgeving (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de internationale veiligheidsnormen ter bescherming van kaarthoudergegevens (PCI DSS) brengen een reeks verplichtingen en bijkomende kosten met zich mee. Dit zijn de Service Fee Compliancy kosten. Deze zullen vanaf 2018 jaarlijks worden doorberekend.

 • Een jaarlijks bedrag van €34 (excl. BTW).

 • U hoeft de Service Fee Compliancy niet aan ons over te maken. Het bedrag wordt ingehouden op uw uitbetaling.

 • Bent u bestaande klant bij PaySquare en heeft u de 2e Service Fee Compliancy brief ontvangen, dan wordt de Service Fee Compliancy ingehouden op uw uitbetaling. De inhouding over de periode 2018 zal in mei 2018 zijn. Het betreft een jaarlijkse inhouding.

 • Indien uw bedrijf binnen de categorie valt voor de Service Fee Compliancy, worden de kosten per entiteit aan u doorberekend. Heeft u verschillende aansluitnummers binnen dezelfde entiteit, dan wordt de Service Fee Compliancy 1 keer doorberekend.

  Voorbeeld 1: U heeft één of meerdere bedrijven/vestigingen met hetzelfde btw-nummer, maar meerdere aansluitnummers bij PaySquare. U wordt dan éénmalig belast met de Service Fee Compliancy.

  Voorbeeld 2: U heeft meerdere bedrijven/vestigingen met meerdere btw-nummers. U wordt dan per btw-nummer belast met de Service Fee Compliancy.

 • Op deze pagina kunt u onze Algemene Voorwaarden teruglezen.    

Productadvies; extra services

 • Ja, er zijn mogelijkheden om uw klanten in hun eigen valuta te laten betalen. Kijk op vreemde valuta accepteren welk product het beste aansluit op uw situatie en wensen.

 • Op deze pagina leest u meer over wat de regels zijn bij een No Show. U kunt ook contact opnemen met de Afdeling Sales Support van PaySquare via telefoonnummer 088 385 73 00 (op werkdagen tijdens kantooruren).

 • Met Dynamic Currency Conversion (DCC) kunnen uw klanten uit niet-euro landen in hun eigen valuta betalen. Uw transactiebedrag in euro's wordt in de display van de betaalautomaat of website weergegeven in de valuta van uw klant. U krijgt vanzelfsprekend in euro's uitbetaald en ontvangt bovendien een aantrekkelijke commissie. Lees hier meer over DCC. 

 • Er zijn verschillende mogelijkheden om uw klanten in hun eigen valuta te laten betalen. Kijk op de pagina over vreemde valuta accepteren om hier meer over te lezen. Liever persoonlijk advies? Neem dan contact op, wij adviseren u graag over uw mogelijkheden.

 • Ja, PaySquare is gespecialiseerd in de hotelbranche en heeft ruime ervaring met de acceptatie van internationale betaalkaarten op PMS-systemen (hotelreserveringssystemen) die gebruikmaken van hotel-software van Micros-Fidelio, Hotel Concepts en Brilliant.

 • Ja, PaySquare biedt ook deze mogelijkheden. Bel met onze servicedesk via 088 385 73 33 of deze mogelijkheid ook voor u kan worden aangezet. Er gelden soms restricties.

 • EMV staat voor Europay, MasterCard, Visa. Deze drie maatschappijen hebben een technische standaard ontwikkeld voor het veiliger afhandelen van kaartbetalingen. Het resultaat hiervan is de zogenaamde EMV-chip die op termijn de magneetstrip volledig zal vervangen. Deze chip zit inmiddels op honderden miljoenen betaalkaarten wereldwijd. Om betalingen door middel van betaalkaarten met EMV-chip te kunnen accepteren is natuurlijk ook geschikte apparatuur noodzakelijk. In Nederland zijn inmiddels nagenoeg alle betaalautomaten geschikt voor de EMV-chip.

Storingen

 • Bij storingen van uw betaalautomaat kunt u contact opnemen met de leverancier van uw betaalautomaat.

 • Neem in het geval van een storing van uw internetkassa/betaalpagina contact op met uw Payment Service Provider (PSP).

 • Op uw inlogscherm kunt u klikken op 'wachtwoord vergeten'. Volg daarna de instructies om een nieuw wachtwoord aan te maken.

 • In het onwaarschijnlijke geval van een storing kunt u altijd onze servicedesk bellen. Vaak liggen de storingen ook buiten het domein van PaySquare (bijvoorbeeld een lokale telefoon- of internetstoring) en zijn wij hierdoor ook zelf niet altijd van de storing op de hoogte. Wij kunnen mede om die reden helaas niet al onze klanten van een storing op de hoogte brengen.

 • In de welkomstbrief die u van PaySquare hebt ontvangen staat precies wat u moet doen (klik hier). PaySquare regelt de aansluiting en zorgt voor de koppeling met de verwerkingssystemen. U moet er nog voor zorgen dat het aansluitnummer van PaySquare in uw betaalautomaat wordt ingevoerd. Vaak kunt u dat zelf, soms moet de betaalautomaatleverancier dit voor u doen. Pas hierna is de betaalautomaat geactiveerd en gereed voor gebruik. Raadpleeg hiervoor ook de handleiding van uw betaalautomaat.

 • Wanneer u 3 weken niet heeft ingelogd in uw account, dan wordt deze daarna automatisch vergrendeld. U kunt dit voorkomen door binnen 3 weken minimaal 1 keer in te loggen. Om uw account weer te activeren kunt een email sturen naar service@nl.paysquare.eu onder vermelding van uw aansluitnummer en user-id.

Wijzigen van gegevens

 • Klik hier om de PDF te downloaden om wijzigingen aan ons door te geven.

 • Wanneer u een bedrijf overneemt en u de acceptatie van creditcards wilt voortzetten, kunt u hiervoor een nieuwe overeenkomst aanvragen bij PaySquare. Dit regelt u snel bij een van onze medewerkers via 088 385 73 33.

 • Klik hier om uw bankrekeningnummer te wijzigen.

 • Klik hier om extra diensten aan te vragen.

 • Klik hier om extra diensten aan te vragen.

Veiligheid en Fraudepreventie

 • Op de pagina 'Fraudepreventie' vindt u hier meer informatie over.

 • Maakt u in uw webwinkel gebruik van 3-D Secure, dan bent u voor vrijwel alle transacties met consumercards en Europese commercial cards (zakenkaarten) niet langer aansprakelijk voor fraudegerelateerde chargebacks (terugvordering transactiebedrag). Voor betalingen met buiten Europa uitgegeven commercial cards bent u ook met 3-D Secure aansprakelijk in geval van fraude. En uiteraard bent u, óók met 3-D Secure, nog wél aansprakelijk voor klachtgerelateerde chargebacks.

 • Meer informatie hierover vindt u in onze leaflet over Veilig betaalkaarten accepteren via uw website

 • Heeft u het vermoeden dat de betaalkaart waarmee een klant bij u wil betalen, gestolen of vervalst is? Vraagt u zich af of de klant wel de rechtmatige kaarthouder is? Bel dan naar het speciale telefoonnummer voor een code 10-gesprek: 088 385 73 45 (dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar). U krijgt dan een van onze servicemedewerkers te spreken. Onze medewerker leidt u vakkundig én met begrip voor uw situatie door het gesprek en adviseert u hoe u verder moet handelen. Mocht het inderdaad om een fraudekaart gaan, dan onderneemt PaySquare verdere actie en nemen wij eventueel contact op met de politie. Houd in dit soort situaties altijd rekening met uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw personeel.

 • Heeft u het vermoeden dat de betaalkaart waarmee een klant bij u wil betalen, gestolen of vervalst is? Vraagt u zich af of de klant wel de rechtmatige kaarthouder is? Bel dan naar het speciale telefoonnummer voor een code 10-gesprek: 088 385 73 45 (dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar). U krijgt dan een van onze servicemedewerkers te spreken. Onze medewerker leidt u vakkundig én met begrip voor uw situatie door het gesprek en adviseert u hoe u verder moet handelen. Mocht het inderdaad om een fraudekaart gaan, dan onderneemt PaySquare verdere actie en nemen wij eventueel contact op met de politie. Houd in dit soort situaties altijd rekening met uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw personeel.

 • PCI DSS staat voor Payment Card Industry Data Security Standard. Dit is een internationale beveiligingsstandaard, opgesteld door de diverse betaalkaartmaatschappijen. De standaard probeert betaalkaartgegevens te beschermen en zo misbruik van kaartgegevens, en daarmee schade, te voorkomen. PCI DSS stelt eisen aan het verwerken, doorsturen en opslaan van kaartgegevens. Alle bedrijven die creditcards en internationale debetpassen accepteren, moeten voldoen aan het veiligheidsvoorschrift PCI DSS. Dit wordt jaarlijks getoetst en helpt fraude te voorkomen. Meer informatie over PCI DSS vindt u  hier.

 • Twijfelt u aan de geldigheid van de aangeboden creditcard of internationale debetpas? Zorg dat u bij iedere betaling met een betaalkaart zorgvuldig de fraudepreventiemaatregelen uitvoert. Kijk op de pagina Fraudepreventie voor meer informatie.

 • Creditcards en andere betaalkaarten zijn er in de meest uiteenlopende soorten en verschijningsvormen. Er is nagenoeg geen eenduidige fysieke eigenschap waaraan u een geldige kaart kunt herkennen. Of een kaart geldig is of niet wordt tijdens het autorisatieproces vastgesteld. Vandaar dat zowel betaalautomaten en betaalkaarten zelf de afgelopen jaren steeds 'slimmer' zijn geworden, bijvoorbeeld door de introductie van de EMV-chip. Hierdoor is het voor fraudeurs steeds moeilijker geworden om betaalkaarten te vervalsen en/of deze in fysieke winkels te gebruiken om te betalen. De controle of de naam van het kaartproduct (bijvoorbeeld MasterCard) overeenkomt met de naam van het kaartproduct die op de transactiebon verschijnt levert extra zekerheid op.

 • Bij een EMV-transactie (een transactie op een EMV-gecertificeerde betaalautomaat) is geen legitimatie nodig, tenzij u zelf toch twijfelt.

 • Alle gevonden betaalkaarten moeten worden opgestuurd naar PaySquare, t.a.v. Merchant Services. Klik hier voor onze adresgegevens. PaySquare verwerkt deze kaarten en stuurt ze door naar de betreffende kaartuitgevende instantie(s).

 • Ja, in het geval dat een kaarthouder de transactie betwist kan PaySquare tot 15 maanden na de transactie een kopie van de transactiebon bij u opvragen. De printbon of transactiebon moet u op een veilige plaats opbergen, zodat onbevoegden er niet bij kunnen. Let op: andere (overheids-)instanties zoals bijvoorbeeld de belastingdienst kunnen andere bewaartermijnen aan u onderneming stellen.

 • 3-D Secure is een extra veiligheidvoorziening voor kaartbetalingen op het internet om frauduleuze betalingen tegen te gaan. Kaarthouders moeten, na het invullen van hun creditcardgegevens, hun persoonlijke beveiligingscode invoeren voordat ze de betaling kunnen afronden. Zo wordt gecontroleerd of deze klant wel de rechtmatige eigenaar is van de kaart.

 • De CVC2-/CVV code is een 3- of 4-cijferige code die zich op de achterkant van elke creditcard in de handtekening strip bevindt. Deze code biedt bij betalingen op afstand (bijv. via internet) bijzondere zekerheid omdat deze code nergens is opgeslagen, niet in de chip noch op de magneetstrip. Deze code kan daarom niet door eventuele fraudeurs worden onderschept of uitgelezen en dus niet worden gebruikt voor het vervaardigen van een vervalste creditcard. Door het opgeven van deze code bij een betaling op afstand kan worden aangetoond dat de betaler ook daadwerkelijk in het bezit van de gebruikte creditcard is.

 • In principe geldt dat er bij álle betalingen op afstand (dus via internet, email of SMS) de code bij de kaarthouder moet worden opgevraagd en meegestuurd bij een autorisatieverzoek. Gebeurt dit niet dan wordt de autorisatie/transactie afgekeurd. Maar er zijn uitzonderingen. Er zijn situaties waarbij u als bedrijf een kaartbetaling op afstand zélf initieert zonder dat u op dat moment contact hebt met de kaarthouder. Bijvoorbeeld als u de kaarthouder met een bedrag voor een abonnement wilt belasten. Of als u bij stapsgewijze uitlevering van bestelde goederen de betaling in een aantal stappen laat plaatsvinden. Echter moeten deze transacties als zodanig gekenmerkt zijn, anders worden ze door de kaartuitgevende partij alsnog afgekeurd omdat de veiligheidscode ontbreekt. Maak hierover goede afspraken met uw PSP.

 • Nee, de CVC2/CVV mag door geen enkele partij in de betaalketen worden opgeslagen. Juist daarom biedt deze code zoveel zekerheid: wat nergens opgeslagen is kan ook niet gestolen of onderschept worden. U heeft deze code ook alleen voor die ene betaling nodig. De CVC2/CVV mag dus door niemand anders dan de kaarthouder zelf worden opgegeven bij een transactie. Controleer uw systemen daarom goed of de code niet toch onbedoeld ergens wordt opgeslagen. En maak goede afspraken met uw PSP dat ook zij de code nergens bewaren.

 • Bij alle betalingen waarbij u op dat moment geen direct contact hebt met de kaarthouder hoeft u de CVC2/CVV niet op te geven. Bijvoorbeeld bij regelmatig wederkerende transacties (bij nav een abonnement). Ook indien er een correctie op een eerdere transactie plaatsvindt (bijv. door hotels voor het gebruik van de minibar of door autoverhuurbedrijven voor eventuele schade of meerkosten). Maar ook wanneer u met de kaarthouder een stapsgewijze uitlevering van goederen bent overeengekomen hoeft u alleen bij de eerste van een reeks vervolgtransacties deze code op te vragen en mee te sturen bij een autorisatieverzoek.

Uitbetalingen en Overzichten

 • Dit ligt aan uw uitbetalingstermijn. Raadpleeg hiervoor uw aansluitovereenkomst.

 • Neemt u hiervoor contact op met onze servicedesk via telefoonnummer 088 385 73 33 (op werkdagen van 8.30 tot 21.00). U kunt ook in uw online account kijken of een online account aanvragen indien u deze nog niet heeft. Beide kunt u hier aanvragen.

 • U wordt per aansluitnummer uitbetaald, deze aansluitnummers kunt u vinden op uw aansluitovereenkomst.

 • PaySquare biedt aan grotere ondernemingen de mogelijkheid om bepaalde niet euro-transacties uit te betalen in GBP, USD of EUR. U hebt dan wel een USD- of GBP-rekening nodig die u aanvraagt bij uw bank. Raadpleeg uw accountmanager om te bespreken of deze optie ook voor u de beste is.

 • Dit is mogelijk. Neemt u hiervoor contact op met onze afdeling Sales Support via 088 835 73 00.

 • Al uw transacties kunt u online inzien. Als u hiervoor een account heeft (aangevraagd), klikt u dan op ' login' op de PaySquare pagina op pinnen.nl. Als u nog geen account hebt, kunt u een account online aanvragen.

 • Nadat u bent ingelogd op uw portaal, te vinden op de login pagina, kunt u uw transacties en uitbetalingen niet alleen inzien maar ook downloaden. Volg hiervoor de stappen zoals omschreven in de handleiding.

 • Klik op login onder 'PaySquare' op deze website en maak uw keuze. Begint uw aansluitnummer met 3000? Kies dan ‘Transacties inzien (3000)’ voor Mijn Transacties. Begint uw aansluitnummer met 1007? Kies dan ‘Transacties inzien (1007)’ voor Merchant Services Online.

 • PaySquare biedt al geruime tijd de mogelijkheid om online altijd uw transacties in te kunnen zien en te downloaden, met een papieren afschrift zal dit slechts een keer per maand kunnen. Bovendien vinden wij dit wel een milieubewuste manier van zaken doen.

Transacties en Autorisaties

 • De melding 'Bel organisatie' heeft te maken met fraudebeperkende maatregelen. De kaartuitgevende instantie wil in dit geval bijvoorbeeld de gegevens van de aanbieder (klant) vergelijken met de gegevens van de daadwerkelijke kaarthouder. Alleen met uw hulp zijn wij in staat om fraude te beperken. Als de melding 'Bel organisatie' verschijnt op uw betaalautomaat, kunt u contact opnemen met de autorisatiedesk van PaySquare via 088 385 73 21. Openingstijden 7 dagen per week, 24 uur per dag. Meer instructies over de acceptatie van betaalkaarten op uw betaalautomaat vindt u in onze Infogids via deze link.

 • Een reservering op een betaalautomaat kan binnen 30 dagen worden omgezet in een transactie. Let u er alstublieft op dat een reservering niet automatisch leidt tot een uitbetaling.

 • De autorisatie kan door de kaartuitgevende bank om verschillende redenen worden afgekeurd. Deze reden voor het afkeuren van een autorisatieverzoek wordt meestal niet aan u of aan PaySquare gecommuniceerd. De reden voor de afkeuring kan alleen door de kaarthouder worden opgevraagd. Wanneer een autorisatie is afgekeurd, vindt er aan u geen uitbetaling plaats. U kunt de producten/diensten dus niet leveren aan uw klant. Meer instructies over de acceptatie van betaalkaarten op uw betaalautomaat vindt u in onze Infogids via deze link.

 • ‘Pick up card’ betekent dat de creditcard die u door uw automaat heeft gehaald geblokkeerd is. Neem in dit geval altijd contact op met onze servicedesk via telefoonnummer 088 385 73 33.

 • De systemen van PaySquare hebben een zeer hoge beschikbaarheid en scoren gemiddeld boven de 99,9%.

 • U kunt hiervoor 24 uur per dag, 7 dagen per week contact opnemen met de servicedesk van PaySquare via 088 385 73 21.

 • U kunt uw klant via uw betaalautomaat of online het bedrag teruggeven, neem voor instructies contact op met uw betaalautomaatleverancier of uw Payment Service Provider (PSP). Geef uw klant niet op een andere manier dan via de creditcard het bedrag retour waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht.

 • Ja, PaySquare biedt ook deze mogelijkheden. Bel met onze servicedesk via 088 385 73 33 of deze mogelijkheid ook voor u kan worden aangezet. Er gelden soms restricties.

 • De richtlijnen voor het uitvoeren van autorisaties en pre-autorisaties kunt u nalezen in onze brochure "Autoriseren, zo werkt het" die u kunt downloaden via deze link.

 • (Pre-)autoriseren met een debetkaart zoals Maestro en V PAY is niet mogelijk. Bij transacties met deze kaarten wordt het bedrag namelijk direct bij de kaarthouder ingehouden (een directe betaling). Let er dus op dat er alleen bedragen worden gereserveerd wanneer de klant met een creditcard betaalt.

Licenties en vergunningen

 • Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. We willen dat onze medewerkers onze klanten een hoge kwaliteit van dienstverlening bieden. Daarom besteden we veel aandacht aan opleiding en ontwikkeling, en bieden we onze medewerkers een concurrerend arbeidsvoorwaardenpakket. In 2015 is de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) in werking getreden. Deze wet bevat een breed pakket aan regels voor het beloningsbeleid van financiële ondernemingen zoals PaySquare. Ons beloningsbeleid is in overeenstemming met de Wbfo. Wij bieden onze medewerker een vaste vergoeding die de relevante beroepservaring en organisatorische verantwoordelijkheid van de medewerker weerspiegelt. Voor bepaalde management en sales functies in Duitsland en Polen kan evenwel een variabele beloning worden toegekend. In 2017 is een totaal bedrag van € 290.000 betaald aan variabele beloning aan PaySquare medewerkers in deze landen.

Nieuwe regelgeving volgens AVG

 • Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe wet voor bescherming van persoonsgegeven, Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG, of GDPR in het Engels), in werking. PaySquare heeft haar Algemene Voorwaarden aangevuld met Verwerkingsvoorwaarden om volledig in overeenstemming te zijn met deze nieuwe regelgeving en om te zorgen dat ook de klanten van PaySquare aan deze nieuwe regelgeving voldoen.

 • De AVG is een nieuwe EU-regelgeving welke van toepassing is op alle bedrijven, personen en organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dit betekent nieuwe verplichtingen voor bedrijven die persoonsgegevens verwerken, en meer rechten voor de personen waar deze gegevens toe behoren. Doordat PaySquare ook persoonsgegevens verwerkt zijn de Algemene Voorwaarden, voor zover nodig, bijgewerkt.

  Voor meer informatie over AVG verwijzen wij naar deze EU-website.

 • Persoonsgegevens omvatten alle informatie die (in)direct zijn gerelateerd aan een individueel persoon. Denk hierbij aan naam, geboortedatum, geslacht, kaartnummer, transactiebedrag of IP adres.

 • Het is belangrijk om het verschil tussen deze twee partijen te weten. Zo begrijpt u beter waar uw eigen verantwoordelijkheden liggen met betrekking tot databescherming, en waar die van PaySquare liggen.

  Een verwerkingsverantwoordelijke beslist welke persoonsgegevens worden bewaard en waarvoor deze worden verwerkt. Deze partij is en blijft de eindverantwoordelijke voor de verwerking van de data.

  Een verwerker kan op verzoek van een verwerkingsverantwoordelijke ingeschakeld worden om (een deel van) de verwerking van persoonsgegevens voor haar rekening te nemen. Deze partij heeft ook AVG verplichtingen, maar mag hierbij alleen persoonsgegevens verwerken volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • Afhankelijk van de situatie kan PaySquare als verwerker of als verwerkingsverantwoordelijke worden aangemerkt. Wanneer PaySquare, als acquirer, bijvoorbeeld transacties verwerkt, heeft zij de rol van verwerkingsverantwoordelijke. Wanneer u als bedrijf betalingen accepteert via uw PaySquare betaalpagina (internetkassa), dan bent u de verwerkingsverantwoordelijke en PaySquare de verwerker. PaySquare stuurt in dit geval de informatie van de betaling op uw betaalpagina door naar de partij die uw betalingen verwerkt (dit kan ook PaySquare, als acquirer, zijn).

 • PaySquare verwerkt persoonsgegevens over u, uw personeel en kaarthouders. Dit is nodig om haar diensten te kunnen leveren en te voldoen aan de wet. De 'Privacyverklaring' geeft informatie over wat PaySquare als verwerkingsverantwoordelijke doet met deze persoonsgegevens.

 • Indien u gebruik maakt van een PaySquare betaalpagina (internetkassa), dan stuurt PaySquare persoonsgegevens (zoals kaartnummer, bedrag, etc.) door naar de partij die uw transacties verwerkt (de acquirer). In de Verwerkingsvoorwaarden zijn de verplichtingen voor deze activiteiten door PaySquare (als verwerker) naar u als klant opgenomen.

 • - Wij verzoeken u de Verwerkingsvoorwaarden PaySquaredoor te lezen indien u PaySquare Online of Pay per Link van ons afneemt. Deze stellen PaySquare in staat om namens u persoonlijke gegevens te verwerken. Indien deze Verwerkingsvoorwaarden op u van toepassing zijn, dan heeft PaySquare u deze per e-mail doen toekomen.
  - Wij verzoeken u om onze 'Privacyverklaring', zoals vermeld op de website, door te lezen. Dit geeft u meer informatie over hoe Worldline persoonsgegevens verwerkt voor eigen doeleinden.
  - In de Privacyverklaring van uw bedrijf (indien bestaand) moet u PaySquare vermelden als derde partij die persoonsgegevens verwerkt.
  - Indien er naar wordt gevraagd moet u uw klanten informeren over de rol van PaySquare als verwerkingsverantwoordelijke dan wel als verwerker.

 • Het verwerken van persoonsgegevens is een van de belangrijkste activiteiten van PaySquare. PaySquare is het afgelopen jaar druk bezig geweest om te zorgen dat alle persoonsgegevens op een juiste en veilige wijze behandeld zullen blijven, waarbij tevens voldoen wordt aan alle nieuwe verplichtingen vanuit de AVG.

  PaySquare kan rekenen op een netwerk van data protection professionals. Zij hebben het afgelopen jaar alle producten en processen geanalyseerd om te verzekeren dat PaySquare uw persoonsgegevens weet te beschermen.

  Daarnaast geven trainingen, processen en het PaySquare beleid alle werknemers de kennis en middelen om te voldoen aan de AVG.

Wijziging uitbetaling PaySquare klanten vanaf 1 januari 2021

 • Paysquare is in 2016 overgenomen door Worldline NV. Als onderdeel van de integratie van PaySquare en Worldline wordt de verwerking en de uitbetaling van de transacties nu onder de Worldline licentie verricht. PaySquare is vanaf 1 januari 2021 een agent van Worldline.

 • U wordt vanaf 1 januari 2021 uitbetaald door Worldline N.V. De tenaamstelling van de bankrekening waarvan u wordt uitbetaald wijzigt hiermee van Stichting Third Party Fund PaySquare naar Worldline Netherlands. Het bankrekeningnummer waar we vanaf betalen blijft ongewijzigd.

 • Worldline N.V. heeft haar hoofdkantoor in Brussel, hierdoor valt Worldline onder toezicht van de Nationale Bank van België.

 • Het adres van de Nationale Bank van België is: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, BTW BE 0203.201.340.
  Voor meer informatie klik hier.

 • Het adres is: Worldline N.V./SA, Haachtsesteenweg 1442, 1130 BRUSSEL, België met ondernemingsnummer/kamer van koophandel-nummer BE 0536.174.725, en btw-nummer BE 0418.547.872. Worldline is de aandeelhouder van de moedermaatschappij van PaySquare SE.

 • De uitbetaling blijft gegarandeerd. Worldline voldoet aan alle Europese wet- en regelgeving waarin dit is vastgelegd.

 • Nee, de inhoud van uw contract met PaySquare blijft ongewijzigd en u kunt alle betalingen blijven accepteren.

 • - Wij verzoeken u de Verwerkingsvoorwaarden PaySquaredoor te lezen indien u PaySquare Online of Pay per Link van ons afneemt. Deze stellen PaySquare in staat om namens u persoonlijke gegevens te verwerken. Indien deze Verwerkingsvoorwaarden op u van toepassing zijn, dan heeft PaySquare u deze per e-mail doen toekomen.
  - Wij verzoeken u om onze 'Privacyverklaring', zoals vermeld op de website, door te lezen. Dit geeft u meer informatie over hoe Worldline persoonsgegevens verwerkt voor eigen doeleinden.
  - In de Privacyverklaring van uw bedrijf (indien bestaand) moet u PaySquare vermelden als derde partij die persoonsgegevens verwerkt.
  - Indien er naar wordt gevraagd moet u uw klanten informeren over de rol van PaySquare als verwerkingsverantwoordelijke dan wel als verwerker.

 • Nee, de aansluitnummers blijven ongewijzigd.