dcc

Dynamic Currency Conversion:

prepočet platieb na domácu menu platobnej karty

Čo je to?

Služba DCC (Dynamic Currency Conversion) umožňuje Vašim zahraničným zákazníkom vybrať si platbu za tovar a služby vo svojej domácej mene pri platbe prostredníctvom platobného terminálu. Služba zabezpečuje pohodlné a jednoduché platby s množstvom výhod

Ako to funguje?

Dynamic Currency Conversion (DCC) môže byť použitý s medzinárodnými platobnými kartami Visa a MasterCard, Maestro, Visa Electron a V PAY.

V prípade, že máte aktívnu službu DCC, software vo Vašom platobnom terminály okamžite rozpozná platobné karty vydané v krajinách mimo Eurozóny.

Suma k úhrade je automaticky prepočítaná na domácu menu držiteľa platobnej karty a zákazník má na výber z dvoch možností:

  • Platba v EUR
  • Platba vo vlastnej mene.

Ak sa Váš zákazník rozhodne platiť vo vlastnej mene, čiastka zobrazená na displeji platobného terminálu bude stiahnutá z jeho účtu. Predajná cena Vám bude pripísaná v eurách.

Výhody pre obchodníka

Služba Dynamic Currency Conversion (DCC)  je ideálna pre obchodníkov, ktorí pravidelne obsluhujú turistov a biznis cestujúcich (hotely, reštaurácie, poskytovatelia dopravných služieb, maloobchodné prevádzky v populárnych turistických destináciách).

  • Jednoduchá inštalácia, bez dopadu na ostatné funkcie
  • Medzinárodné transakcie sú uhradené priamo na Váš bankový účet v eurách
  • Každá transakcia prostredníctvom služby DCC je pre Vás finančne výhodná