Mastercard provodi dodatnu reviziju međubankovnih naknada između UK-a i EGP-a

Croatia — 24 / 06 / 2022

Od listopada 2021. međuregionalne međubankovne naknade bile su revidirane u pogledu transakcija bez prisutnosti za potrošačke kartice između UK-a i EGP-a.

Office

Točnije rečeno, međubankovne naknade povećane su za kartice izdane u UK-u i obrađene na lokacijama trgovaca unutar EGP-a (dodatne informacije dostupne su putem poveznice). Društvo Mastercard nedavno je najavilo da će se opseg prethodne revizije međubankovnih naknada iz listopada proširiti do 23. travnja 2022. To proširenje podrazumijeva da će se međubankovne naknade tada također primjenjivati na kartice izdane unutar EGP-a i obrađene na lokacijama trgovaca u UK-u.

Međubankovna naknada za transakcije bez prisutnosti potrošačke kartice za kartice izdane unutar EGP-a koje se upotrebljavaju u UK-u trenutačno iznosi 0,20 % za debitne kartice i 0,30 % za kreditne kartice. Nakon što se u travnju provede ažuriranje, te transakcije naplaćivat će se u skladu s međuregionalnim potrošačkim stopama uz gornju granicu od 1,15 % za debitne kartice i 1,50 % za kreditne kartice.