Pogoji uporabe

Povezani ste z javno dostopnim Worldline spletnim mestom. Informacije in vsebine, ki jih spletno mesto vsebuje so podvrženi naslednjim Pogojem uporabe, dostop in nadaljnja uporaba te spletne strani pa predstavlja sprejem teh Pogojev uporabe:

To spletno mesto je namenjeno zagotavljanju informacij o družbi Worldline S.A., njenih podružnicah in hčerinskih družb (v nadaljevanju skupaj  Worldline ali »mi«/»nas«/»naš«), njeni organiziranosti, izdelkih in storitvah, ki jih ponujajo njene enote, in njeno uspešnost. Vendar te informacije predstavljajo le predstavitev izdelkov in storitev Worldline in niso pogodbeno zavezujoče. Za sklenitev kakršnegakoli pogodbenega dogovora, se obrnite neposredno na matično družbo, Worldline S.A., ali eno od njenih podružnic ali hčerinskih družb.

Če ni navedeno drugače, je vsebina te spletne strani, zlasti besedilo in slike, ki jih vsebuje, ter njihova ureditev, , last in pravica podjetja Worldline. Vse blagovne znamke, uporabljene ali navedene na tej spletni strani, pripadajo njihovim posameznim lastnikom.

Nič, kar vsebuje to spletno mesto, se ne sme razlagati kot podeljevanje kakršne koli pravice, bodisi izrecno ali posredno, preko licence ali kako drugače, glede katere koli avtorske pravice, patenta, blagovne znamke ali drugega  upravičenja ali interesa v zvezi z lastninsko pravico ali v zvezi s pravicami intelektualne lastnine ali drugega upravičenja in interesa Worldline ali katere koli tretje osebe. Tega spletnega mesta in vsebine tega spletnega mesta, zlasti besedila, grafik, slik, avdio ali video vsebin, html kode in gumbov,  ni dovoljeno kopirati, razmnoževati, spreminjati, ponovno objavljati, nalagati, objavljati, prenašati ali distribuirati na kakršen koli način, brez predhodnega pisnega soglasja s strani Worldline, razen da lahko naložite, prikažete in natisnete eno kopijo gradiva na posameznem računalniku, vendar izključno za vašo osebno, nekomercialno uporabo in pod pogojem, da gradiva na noben način ne spreminjate  in da ohranite nedotaknjena vsa obvestila o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah in drugih pravicah intelektualne lastnine in lastninski pravici.

Informacije na tem spletnem mestu so brezplačne in so podane zgolj v informativne namene ter ne ustvarjajo poslovnega ali poklicnega storitvenega razmerja med vami in Worldline. Povezave na tem spletnem mestu lahko vodijo do storitev ali spletnih mest, ki jih ne zagotavlja oziroma s katerimi  ne upravlja Worldline. V zvezi s takšnimi drugimi storitvami ali spletnimi mesti tretjih oseb ni podana nobena izjava, ocena, ali ali jamstvo in Worldline ne prevzema odgovornosti za taka druga spletna mesta ali storitve in njihovo vsebino. Povezava do drugega spletnega mesta ali storitve ne pomeni odobritve tega spletnega mesta ali storitve. Vsakršna uporaba informacij, ki so zagotovljene na tem spletnem mestu ali katerem koli spletnem mestu, povezane s tem spletnim mestom, ali storitve, ki je povezana s tem spletnim mestom, je izključno na vašo lastno odgovornost.

Kljub temu, da si Worldline v razumnem obsegu prizadeva, da bi na to spletno mesto vključil točne in ažurne informacije, lahko to spletno mesto vključuje tudi netočne ali neažurne informacije ali pravopisne napake.

Imena, slike, logotipi in slike, ki identificirajo izdelke in storitve Worldline, so predmet lastninske pravice in pravic intelektualne lastnine Worldline in/ali njenih podružnic in hčerinskih družb. Sklicevanje na katero koli informacijo, vsebino, blago, izdelke, postopek ali storitev, ki jih zagotavlja tretja oseba, med uporabo tega spletnega mesta, po trgovskem imenu, blagovni znamki, proizvajalcu ali kako drugače, ne pomeni nujno potrditve, odobritve ali priporočila ali povezavi v zvezi s tem s strani Wordline. Poleg tega je to spletno mesto lahko povezano z drugimi spletnimi mesti, ki niso objavljena, so pa pod nadzorom ali jih  vzdržuje Worldline. Worldline ni pregledal posameznih ali vseh spletnih mest, povezanih s tem spletnim mestom, in Worldline ni odgovoren za vsebino teh spletnih mest ali katere koli strani, ki so zunaj spletnega mesta ali drugih spletnih mest, povezanih s temi spletnimi mesti. Worldline vam ponuja te povezave zgolj zaradi priročnosti in vključitev katere koli povezave do takšnih spletnih mest ne pomeni, da podjetje Worldline potrjuje ali odobrava ta spletna mesta.

Worldline ne uveljavlja lastništva nad materiali, ki jih posredujete prek te spletne strani, kar vključuje zlasti povratne informacije in predloge ali objave, naložene vsebine, vnose ali druge predložene materiale. Worldline ne prevzema odgovornosti za vsebino ali stališča, izražena v materialih, ki jih zagotovite oz. posredujete. Worldline si pridržuje pravico, da kadar koli in po lastni presoji pregleda vsebino, ki ste jo poslali, in da uredi, premakne, izbriše in/ali zavrne sprejem katere koli vsebine, ki po presoji Worldline krši te Pogoje uporabe ali je kako drugače nesprejemljiva ali neprimerna, bodisi iz pravnih ali drugih razlogov.

To spletno mesto uporabljate in po njem brskate na vašo lastno odgovornost. Niti Worldline niti katera koli druga oseba, vključena v ustvarjanje, izdelavo ali dostavo spletnega mesta, ni odgovorna za kakršno koli neposredno, naključno, posledično, posredno ali kaznovalno odškodnino, ki bi nastala ali bi lahko nastala zaradi vašega dostopa do ali uporabe tega spletnega mesta ali katerega koli spletnega mesta, katerega povezava je na voljo preko tega spletnega mesta. Brez omejevanja zgoraj navedenega vam je vse na tem spletnem mestu na voljo kot »videno-kupljeno« in »kot je na voljo« brez kakršnih koli jamstev, izrecnih ali implicitnih, zlasti brez implicitnih jamstev glede prodajljivosti, primernosti za določen namen ali glede nekršitve pravic intelektualne lastnine tretjih oseb.

Worldline lahko kadar koli spremeni, izboljša, popravi in/ali spremeni to spletno mesto in te Pogoje uporabe.

Worldline lahko zbira podatkovne loge (dnevnike) posameznikov, ki brskajo po spletnem mestu Worldline, z namenom razumevanja agregatne uporabe funkcij in strani. V ta namen Worldline uporablja Google Analytics. Da bi preprečili, da Google zbira vaše osebne podatke, je Worldline nastavil orodje tako, da preprečuje zbiranje IP naslovov. Niti Worldline niti Google ne moreta prepoznati dejavnosti posameznikov.

Do zbiranja dodatnih osebnih podatkov lahko pride tudi kot posledica prijave na novice ali Worldline Premium storitve. Worldline te osebne podatke obdeluje izključno za zagotavljanje ustrezne podpore in storitev. Noben od teh podatkov ne bo posredovan tretjim osebam.

Ker sta varstvo in varnost osebnih podatkov pomembni, spletno mesto Worldline gostuje v Evropski uniji, da se zagotovi ustrezna raven zaščite vseh osebnih podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo. Vsakršen prenos podatkov izven EU in EGP, zlasti za potrebe podpore aplikacijam, pa bi bil z namenom zagotoviti ustrezno raven zaščite izveden v skladu s standardnimi pogodbenimi klavzulami EU.

Več o tem, kako Worldline obdeluje vaše osebne podatke, lahko izveste v našem Obvestilu o zasebnosti.

Ko uporabniki obiščejo našo spletno stran, se v računalnik namestijo piškotki, ki nam omogočajo, da izboljšamo način delovanja naših spletnih strani, na primer tako, da zagotovimo, da uporabniki zlahka najdejo, kar potrebujejo. Če želite izvedeti več o tem, kako uporabljamo piškotke, se lahko preberete v našem Obvestilu o piškotkih.

V primeru, da bi bil koli del teh določil in pogojev neizvršljiv, se neizvršljivi del razlaga v skladu z veljavno zakonodajo tako, da v čim večji meri odraža prvotni namen strank, preostale določbe pa ostanejo v celoti veljavne.

Če Worldline ne vztraja pri ali ne uveljavlja doslednega izvrševanja določb teh Pogojev uporabe, se to ne šteje za odpoved kateri koli določbi ali pravici. Prav tako ravnanje vzpostavljeno med katerimikoli strankami ali osebami, na katere se sklicujejo ti Pogoji uporabe, niti poslovna praksa ne predstavlja spremembe določb teh Pogojev uporabe.

Ti Pogoji uporabe se presojajo in razlagajo skladno s francosko zakonodaja. Kakršno koli tožbo proti podjetju Worldline je treba sprožiti v Franciji.

Sporočila za javnost

Sporočila za javnost Worldline so na tej spletni strani predstavljena samo za historične namene. Podatki, ki jih je zagotovil Worldline, so bili v času objave točni, ob upoštevanju izjave o omejitvi odgovornosti glede napovedi, ki je bila natisnjena hkrati z objavo. Vlagatelji ne smejo domnevati, da bodo izjave v teh dokumentih veljale tudi pozneje. Worldline ne pregleduje preteklih objav, da bi ugotovil, ali so še vedno točne, informacije v takšnih objavah pa se lahko nadomestijo. Worldline nima nobene odgovornosti ali obveznosti, da bi moral posodabljati izjave ali sporočila za javnost. Finančne informacije, do katerih je mogoče dostopati preko te strani, se nanašajo samo na določen datum ali datume njihovega nastanka. Takšni podatki so lahko zastareli. Worldline ne prevzema nobene obveznosti in zavrača kakršno koli odgovornost, da bi posodabljal katere koli informacije, ki so na voljo na tej strani. Prihodnja finančna uspešnost Worldline je odvisna od različnih trendov, tveganj in negotovosti, zaradi katerih se lahko dejanski rezultati bistveno razlikujejo od tistih, izraženih v kakršnih koli napovedih. Trendi, tveganja in negotovosti, ki bi lahko vplivali na prihodnje finančne rezultate Worldline, so podrobneje obravnavani v Worldline poročilih, ki jih ta predloži AMF, vključno z letnim poročilom družbe Worldline za zadnje poslovno leto.

ČE TEH POGOJEV NE SPREJEMATE V CELOTI, MORATE TAKOJ PREKINITI UPORABO TEGA SPLETNEGA MESTA.

worldline.com je registriran in v lasti Worldline S.A., francoske družbe z omejeno odgovornostjo (»société anonyme«), ustrezno organizirane in veljavno ustanovljene po francoski zakonodaji s sedežem na naslovu Tour Voltaire, 1 Place des Degrés, CS 81162, 92059 Pariz la Défense Cedex, Francija, katere registrska številka v poslovnem registru v Nanterru je 378 901 946.

September 2022