wwomans hands with phone and card

Nove zahteve za ponovni poskus avtorizacije

Nove zahteve za neuspešne ponovne poskuse plačil s karticami Visa in Mastercard

Če je bila e-comm transakcija v vaši spletni trgovini zavrnjena, je za to lahko več razlogov: večina zavrnjenih avtorizacij je posledica nezadostnih sredstev, manjkajočega preverjanja pristnosti (zahtevan je postopek 3-D Secure, CVV2 je napačen), domnevne goljufije ali neaktualnih podatkov o kartici. Posledično pošljete več ponovnih poskusov v upanju, da boste na koncu prejeli plačilo. Težava: taki ponovni poskusi otežujejo odkrivanje resničnih goljufij in generirajo dodatne, nepotrebne transakcije. Prav tako ni jamstva, da boste dobili svoj denar.

Z namenom izboljšave tega postopka sta kartični organizaciji Visa in Mastercard uvedli podrobne kode razlogov zavrnjenih transakcij, ki trgovcem nudijo dodatno informacijo za lažjo odločitev o tem, ali in kdaj je smiselno poslati ponoven avtorizacijski zahtevek.

Spodaj smo za vas zbrali vse pomembne informacije. Pozorno jih preberite.

Kaj morate storiti kot trgovec?

Da bi razumeli, kaj kartični organizaciji Visa in Mastercard pričakujeta od vas ter se izognili morebitnim dodatnim stroškom, povezanimi z več ponovnimi poskusi, vam svetujemo, da:

 • pri svojem Payment Service Providerju preverite, na kakšen način boste prejemali nove podatke o vsakem ponovnem poskusu,
 • upoštevajte ta navodila,
 • prilagodite svojo strategijo ponovnega poskusa novim zahtevam Vise in Mastercarda.

Če ponovnih poskusov ne upravljate sami, se za pomoč obrnite na svojega Payment Service Providerja.

Podrobnosti o novih pravilih

Zahvaljujoč novim kodam razlogov za zavrnitev s strani kartičnih organizacij Visa in Mastercard je zdaj mogoče ločiti zavrnitve zaradi goljufije od zavrnitev, kjer imetnik kartice nima dovolj sredstev na računu ali ker ima izdajatelj v času avtorizacije tehnične težave. Jasna koda zavrnitve je ključnega pomena za odkrivanje prave goljufije. Prav tako je osnova za izboljšanje plačilnega okolja z novimi varnostnimi standardi in za razvoj postopkov, ki pomagajo povečati realizacijo nakupov in plačil preko spleta.

Visa in Mastercard sta pregledali svojo logiko odzivne kode, da bi rešili dve medsebojno odvisni težavi. Po eni strani so izdajatelji v preteklosti vse pogosteje uporabljali generično kodo zavrnitve. Po drugi strani pa trgovci, ki ne uspejo pridobiti uspešne avtorizacije v prvem poskusu, pošiljajo večkratne ponovne poskuse v upanju, da bodo morda pridobili uspešno avtorizacijo. Taki večkratni ponovni poskusi so lahko videti kot avtomatizirani poskusi goljufije in so zato redko uspešni.

Navodila za take primere:

 • Ne poskušajte znova, izdajatelj kartice ne bo nikoli odobril avtorizacije.
 • Poskusite znova pozneje (največ 10-krat).
 • Podatki kartice niso aktualni. Pred ponovnim poskusom pridobite nove podatke kartice.

Trgovec mora reagirati skladno s podanim razlogom za zavrnitev in ne sme poslati novega avtorizacijskega zahtevka takoj in mora obvezno omejiti število ponovnih poskusov na največje dovoljeno število.

Najboljše prakse

Spodaj lahko najdete razlago in navodila za različne vrste zavrnitev, posredovane v avtorizacijskem odgovoru.

 • Zakaj se to dogaja?
  Izdajatelji ne bodo nikoli odobrili zahtevkov za avtorizacijo, če je bila kartica npr. ukradena, če številka kartice ni veljavna, če je bil račun trajno zaprt ali transakcija imetniku kartice iz kakršnega koli razloga ni dovoljena.

  Ponovni poskusi ne bodo nikoli uspešni. 

  Kaj storiti?
  Ne pošiljajte ponovnega poskusa avtorizacije.

 • Zakaj se to dogaja?
  Imetnik kartice v trenutku transakcije morda nima dovolj sredstev, lahko pa jih ima nekaj dni kasneje. Če je na primer zahtevek za avtorizacijo zavrnjen ob koncu meseca, je morda vredno poskusiti znova v naslednjem mesecu. Prav tako je mogoče, da ima izdajatelj kartice v tem času tehnične težave, vendar bodo le-te odpravljene naslednji dan.

  Ponovni poskusi bodo pozneje verjetno uspešni.

  Kaj storiti?
  Poskusite znova v naslednjih 30 dneh. Worldline priporoča, da poskusite največ 10-krat.

 • Zakaj se to dogaja?
  Podatki kartice so morda zastareli. To se lahko zgodi zlasti pri dolgoročnih naročninah ali storitvah, zaračunanih po dejanski porabi (pay-per-use services), ki že dolgo niso bile koriščene.

  Kaj storiti?
  Pridobite najnovejše podatke kartice od imetnika kartice, preden pošljete nov avtorizacijski zahtevek.

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

 • Ponovni poskus je opredeljen kot vsaka zahteva za avtorizacijo, ki je poslana za

  • istega trgovca
  • isto številko kartice (PAN)
  • isti znesek

  potem ko je bila prvotna zahteva za avtorizacijo zavrnjena v zadnjih 30 dneh.

 • Števec ponovnih poskusov se po 30 dneh ponastavi na nič, kar pomeni, da lahko poskusite znova. Vendar upoštevajte, da če prejmete zavrnitev zaradi neaktualnih podatkov o kartici, le-te pred novim zahtevkom posodobite, saj nov poskus brez novih poverilnic ne bo uspešen.

 • Če vaše podjetje prodaja naročnine ali storitve, ki se jih zaračuna po dejanski porabi (pay-per-use services) in uporabljate poverilnice v podatkovnih datotekah za sprožitev transakcij, medtem ko imetnik kartice ni prisoten (transakcije, ki jih sproži trgovec, t.i. MIT transakcije), se te zahteve verjetno nanašajo na vas. Ocenite svoje trenutne strategije ponovnega poskusa. Če jih ne upravljate sami, se obrnite na svojega Payment Service Providerja.

 • Payment Service Providerji, s katerimi sodeluje Worldline, so bili pozvani, naj nadgradijo svoje sisteme, da bodo podprli nove zahteve. Če vam vaš Payment Service Provider v zvezi s tem še ni poslal obvestila, se obrnite neposredno nanj.

 • Navodila Vise in Mastercarda veljajo tudi za transakcije, ki jih je sprožil imetnik kartice.

 • Priporočamo, da uporabite isto logiko oz. strategijo za Visa in Mastercard ter da uporabite isto omejitev ponovnega poskusa (10-krat).

Stopite v stik z nami

Imate dodatna vprašanja glede novih pravil? Potem se obrnite na našo službo za stranke prek e-pošte: cs.si@worldline.com