Statusno preoblikovanje družbe SIX Payment Services Austria

Objavljeno vne — 16 / 10 / 2018

Družba SIX Payment Services (Austria) GmbH bo dne 31. oktobra 2018 pripojena prevzemni družbi SIX Payment Services (Europe) S.A. Na podlagi univerzalnega pravnega nasledstva bo od sedaj naprej vaš pogodbeni partner SIX Payment Services (Europe) S.A., Zweigniederlassung Österreich.

Worldline office

 

Tekoče poslovanje: sprememba ne bo vplivala na naše sodelovanje. Vaše kontaktne osebe ostajajo enake. Prav tako ohranjajo veljavnost vsa naša pogodbena razmerja z vsemi pogodbenimi pravicami in dolžnostmi, pogodbenimi pogoji, pogodbeno določenim obsegom storitev za sprejemanje kartic in uporabo POS terminalov ter visok nivo kvalitete naših produktov in storitev.

Katere spremembe so potrebne z vaše strani? Prosimo vas, da posodobite naše osnovne podatke v vaši evidenci pogodbenih partnerjev:

Ime podjetja: SIX Payment Services (Europe) S.A., Zweigniederlassung Österreich
Matična številka FN 496994 z
ID št. za DDV: ATU73496102

Pomembna informacija za partnerje in dobavitelje: prosimo vas, da nam od 1. novembra 2018 račune izstavljate na nov naziv in z aktualnimi podatki. Prosimo vas, da s spremembo seznanite ustrezen oddelek vašega podjetja.

Nespremenjeni ostajajo vsi ostali podatki kot so naše telefonske številke, elektronski naslovi, podatki o našem bančnem računu ter sedež naše podružnice v Avstriji.

 

FAQ – Pogosto zastavljena vprašanja

 • Vzrok statusnega preoblikovanje je poenostavitev strukture pravnih oseb znotraj skupine SIX.

 • Družba SIX Payment Services (Austria) GmbH bo dne 31. oktobra 2018 pripojena prevzemni družbi SIX Payment Services (Europe) S.A. Nov naziv  SIX Payment Services (Europe) S.A., Zweigniederlassung Österreich se uporablja od 1. novembra 2018 dalje.

 • Obstoječe pogodbe na podlagi univerzalnega pravnega nasledstva ostajajo nespremenjene in jih ni treba podpisati še enkrat. Spremenijo se le naš naziv, naša davčna in naša matična številka. Univerzalno pravno nasledstvo velja za vse obstoječe pogodbe.

 • SIX Payment Services (Europe) S.A.
  Zweigniederlassung Österreich
  Marxergasse 1B, A-1030 Wien, Österreich

 • Sprememba ne bo vplivala na naše sodelovanje. Vaše kontaktne osebe ostajajo enake. Prav tako ohranjajo veljavnost vsa naša pogodbena razmerja z vsemi strankami, partnerji in dobavitelji – vključno z pogodbenimi pravicami in dolžnostmi, pogodbenimi pogoji in pogodbeno določenim obsegom storitev.

  Spremenijo se le naš naziv, naša davčna in naša matična številka.

  Nespremenjeni ostajajo vsi ostali podatki kot so naše telefonske številke, elektronski naslovi, podatki o našem bančnem računu ter sedež naše podružnice v Avstriji.

 • Prosimo vas, da nam od 1. novembra 2018 račune izstavljate na nov naziv in z novo davčno številko. Prosimo vas, da na to opozorite ustrezen oddelek vašega podjetja.

 • Prosimo vas, da posodobite naše osnovne podatke v vaši evidenci pogodbenih strank.

  Naziv:SIX Payment Services (Europe) S.A., Zweigniederlassung Österreich
  Matična številka:FN 496994 z
  Davčna številka:ATU73496102
 • Statusno preoblikovanje ne bo vplivalo na naše sodelovanje. Še naprej bomo ohranjali visok nivo kvalitete naših produktov in storitev.

 • Da. Vaše kontaktne osebe ostajajo enake.

 • Ne. Še naprej bomo ohranjali visok nivo kvalitete naših storitev.

 • Pri ohranitvi pogodbe gre za univerzalno pravno nasledstvo, ki samo po sebi ne predvideva možnosti ugovora. Če se s spremembo naziva pogodbenega partnerja kljub vsemu ne strinjate, je potrebno obstoječo pogodbo odpovedati skladno s pogodbeno določenim odpovednim rokom.

 • Odpovedni rok je opredeljen v vsaki posamezni pogodbi.