Sprememba imena pravne osebe

Objavljeno vne — 21 / 10 / 2021

V zadnjih nekaj tednih smo že začeli uporabljati logotip in identiteto podjetja Worldline. Konsolidacija blagovne znamke sedaj tudi navzven odraža povezanost z našim matičnim podjetjem Worldline. V kratkem bomo spremenili še imena naših pravnih oseb iz SIX Payment Services v Worldline.

renaming

Kaj se spremeni in kdaj?

Morda ste opazili, da na določenih mestih že uporabljamo logotip Worldline. Poleg tega se bo ime naše pravne osebe iz SIX Payment Services (Europe) S.A. spremenilo v Worldline Financial Services (Europe) S.A. oz. iz SIX Payment Services Ltd. v Worldline Switzerland Ltd. v Švici.

Ta sprememba bo začela veljati v začetku novembra. Podružnice v posameznih državah bodo lahko še nekaj mesecev uporabljale ime, pogodbene in marketinške materiale družbe SIX Payment Services, dokler spremembe ne bodo registrirane v vseh lokalnih poslovnih registrih.

Kako to vpliva name kot stranko?

Naši bančni računi se ne bodo spremenili, tako da vam ni treba storiti nič, prosimo vas le, da po potrebi v vašem internem registru poslovnih partnerjev ali morebitnih drugih bazah podatkov, ki jih uporabljate, aktualizirate ime našega podjetja. Čeprav se bosta spremenila ime in blagovna znamka naše pravne osebe, bodo vaši trenutni pogoji in stiki ostali nespremenjeni.

Klavzule o varstvu podatkov smo prilagodili standardu Worldline. Več informacij najdete tukaj.

Kako to vpliva name kot partnerja?

Sprememba imena naše pravne osebe ne vpliva na naše poslovno partnerstvo. Vaše kontaktne osebe, naše telefonske številke in e-poštni naslovi ostajajo nespremenjeni.

Želite raziskati našo novo identiteto blagovne znamke?

Če želite izvedeti več o naši novi blagovni znamki, obiščite našo globalno spletno stran.

Več o spremenjenem imenu blagovne znamke

  • Podjetje SIX Payment Services se je odločilo, da bo poleg spremembe imena v pogodbah s strankami s standardom podjetja Worldline uskladilo tudi klavzule o varstvu podatkov. V vaših Splošnih pogojih poslovanja bosta poglavji o varstvu podatkov in prenos podatkov nadomeščeni z naslednjimi:

  • Obdelava osebnih podatkov
    Worldline kot upravljavec podatkov obdeluje osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo. Obdelava osebnih podatkov je podrobneje opredeljena v obvestilu o zasebnosti družbe Worldline.

  • Obdelava osebnih podatkov
    Trgovec, kot upravljavec podatkov jamči, da se vsi osebni podatki, ki jih Worldline v njegovem imenu obdeluje za namene izpolnjevanja teh splošnih pogojev poslovanja, obdelujejo v skladu z veljavno zakonodajo. Obdelava osebnih podatkov s strani Worldline kot obdelovalca podatkov, ki omogoča prenos podatkov o transakcijah s platforme Saferpay do acquirerja z namenom obdelave plačila, je podrobneje opisana v določilih za obdelavo podatkov.

  • Nove klavzule o varstvu podatkov bodo začele veljati 1. januarja 2022.