Használati feltételek

Most csatlakozott a Worldline nyilvános webhelyéhez. Az itt található információkat és tartalmakat az alábbi Általános Szerződési Feltételek alapján nyújtjuk, és a weboldalhoz való hozzáférés és annak további használata ezen feltételek teljes körű elfogadását jelenti:

A jelen weboldal célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Worldline S.A.-ról, annak kapcsolt és leányvállalatairól (a továbbiakban együttesen: Worldline vagy "mi"/"minket"/"miénk"), szervezetéről, a részlegei által kínált termékekről és szolgáltatásokról, valamint részvényeinek teljesítményéről. Ez az információ azonban csak a Worldline termékeinek és szolgáltatásainak bemutatását jelenti, és szerződéses kötelezettséget nem jelent. formBármely szerződéses megállapodás megkötéséhez kérjük, forduljon közvetlenül az anyavállalathoz, a Worldline SA-hoz vagy annak valamelyik leányvállalatához.

Eltérő rendelkezés hiányában a weboldal tartalma, beleértve, de nem kizárólagosan, az itt található szövegeket és képeket, valamint azok elrendezését, a Worldline tulajdonát képezik. Az ezen a weboldalon használt vagy hivatkozott védjegyek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Ezen az oldalon semmi sem értelmezhető úgy, hogy a Worldline vagy bármely harmadik fél szerzői jogához, szabadalmához, védjegyéhez vagy más tulajdoni érdekéhez bármilyen jogot ruházna, akár kifejezett, akár beleértett licencből vagy más módon. Ez az oldal és az ezen az oldalon található tartalom, beleértve, de nem kizárólagosan, a szöveget, grafikát, képeket, hangot, videót, html kódot és gombokat, nem másolható, reprodukálható, módosítható, újra közzétehető, feltölthető, közzétehető, továbbítható vagy terjeszthető semmilyen módon a Worldline előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, kivéve, hogy az anyagok egy példányát letöltheti, megjelenítheti és kinyomtathatja egyetlen számítógépen kizárólag személyes, nem kereskedelmi célokra, feltéve, hogy az anyagot semmilyen módon nem módosítja, és minden szerzői jogi, védjegy- és egyéb tulajdonosi bejelentést érintetlenül hagy.

Az ezen az oldalon közölt információk ingyenesek és kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem hoznak létre üzleti vagy szakmai szolgáltatási kapcsolatot Ön és a Worldline között. Az ezen az oldalon található linkek olyan szolgáltatásokra vagy webhelyekre vezethetnek, amelyeket nem a Worldline üzemeltet. Az ilyen harmadik felek szolgáltatásaival vagy webhelyeivel kapcsolatban semmilyen nyilatkozat, ítélet vagy garancia nem születik, és a Worldline nem vállal felelősséget az ilyen egyéb webhelyekért vagy szolgáltatásokért és azok tartalmáért. Egy másik webhelyre vagy szolgáltatásra mutató hivatkozás nem jelenti az adott webhely vagy szolgáltatás jóváhagyását. Az ezen a webhelyen található információk vagy az ezen az oldalon hivatkozott webhelyek vagy szolgáltatások bármely felhasználása az Ön felelősségére történik.

Bár a Worldline ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy pontos és naprakész információkat jelenítsen meg ezen a webhelyen, ez a webhely pontatlanságokat, elavult információkat vagy tipográfiai hibákat tartalmazhat. Ezért a Worldline nem vállal garanciát vagy kijelentést az itt található információk pontosságáért vagy teljességéért. Továbbá a Worldline nem vállal semmilyen felelősséget, kötelezettséget vagy felelősséget az oldal tartalmában előforduló hibákért vagy hiányosságokért.

A Worldline termékeit és szolgáltatásait azonosító nevek, képek, logók és képek a Worldline és/vagy leányvállalatai védett védjegyei. A jelen weboldal használata során a harmadik fél által nyújtott információra, tartalomra, árura, termékre, eljárásra vagy szolgáltatásra való hivatkozás kereskedelmi név, védjegy, gyártó vagy egyéb módon nem feltétlenül jelenti vagy jelenti a Worldline általi jóváhagyást, jóváhagyást vagy ajánlást, illetve az azokkal való kapcsolatot. Ezen túlmenően ez a weboldal más webhelyekre is hivatkozhat, amelyeket nem tesz közzé, nem a Worldline felügyelete alatt tart vagy tart fenn. A Worldline nem vizsgálta át az erre a webhelyre hivatkozott webhelyek egyikét vagy mindegyikét, és a Worldline nem vállal felelősséget ezen webhelyek vagy a webhelyen kívüli oldalak vagy az ezekre a webhelyekre hivatkozott webhelyek tartalmáért. A Worldline ezeket a hivatkozásokat csak kényelmi okokból biztosítja Önnek, és az ilyen webhelyekre mutató hivatkozások feltüntetése nem jelenti azt, hogy a Worldline támogatja ezeket a webhelyeket.

A Worldline nem tart igényt az Ön által ezen a weboldalon keresztül biztosított anyagok tulajdonjogára, ideértve, de nem kizárólagosan a visszajelzéseket és javaslatokat, vagy a bejegyzéseket, feltöltéseket, beviteleket vagy egyéb beadványokat. A Worldline nem tehető felelőssé az Ön által biztosított ilyen anyagok tartalmáért vagy nézeteiért. A Worldline fenntartja a jogot, hogy bármikor, saját belátása szerint átvizsgálja az Ön által beküldött tartalmat, és szerkesszen, áthelyezzen, töröljön és/vagy megtagadja bármely olyan tartalom elfogadását, amely a Worldline megítélése szerint sérti a jelen Felhasználási feltételeket, vagy egyébként elfogadhatatlan vagy nem megfelelő, akár jogi, akár más okokból.

Azzal, hogy ezen a weboldalon anyagot küld be, Ön a Worldline-nak és a Worldline által felhatalmazott személyeknek jogdíjmentes, örökös, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, korlátlan, világméretű engedélyt ad az ilyen anyagok felhasználására, másolására, módosítására, továbbítására, eladására, hasznosítására, származékos művek létrehozására, terjesztésére és/vagy nyilvános előadására vagy bemutatására, részben vagy egészben, bármilyen módon vagy médiumban (akár most ismert, akár később kifejlesztett), a Worldline által választott bármely célra.

A weboldal használata és böngészése a saját felelősségére történik. Sem a Worldline, sem az oldal létrehozásában, előállításában vagy szállításában részt vevő bármely más fél nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, véletlen, következményes, közvetett vagy büntető jellegű kárért, amely a jelen oldalhoz vagy a jelen oldal által hivatkozott bármely oldalhoz való hozzáférésből vagy annak használatából ered vagy eredhet. A fentiek korlátozása nélkül, minden ezen az oldalon található dolog az Ön rendelkezésére áll "ahogy van" és "ahogy rendelkezésre áll", bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra, a meghatározott célra való alkalmasságra vagy a harmadik felek szellemi tulajdonjogainak megsértésének tilalmára vonatkozó hallgatólagos garanciákat.

A Worldline bármikor módosíthatja, javíthatja, javíthatja és/vagy módosíthatja ezt a weboldalt és a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

A Worldline adatnaplókat gyűjthet a Worldline webhelyét böngésző egyénekről abból a célból, hogy megértse a funkciók és oldalak összesített használatát. Erre a célra a Worldline a Google Analytics szolgáltatást használja. Annak érdekében, hogy elkerülje az Ön személyes adatainak Google általi gyűjtését, a Worldline úgy állította be az eszközt, hogy megakadályozza az IP-címek gyűjtését. Sem a Worldline, sem a Google nem tudja azonosítani az egyének tevékenységét.

További személyes adatok is gyűjthetők a hírlevélre vagy a Worldline prémium szolgáltatásaira való feliratkozás eredményeként. Ezeket a személyes adatokat a Worldline kizárólag a megfelelő támogatás és szolgáltatás nyújtása érdekében dolgozza fel. Ezen adatok egyike sem kerül megosztásra harmadik felekkel.

Mivel az adatvédelem és a biztonság fontos, a Worldline webhely az Európai Unióban található, hogy megfelelő szintű védelmet biztosítson minden összegyűjtött és feldolgozott adat számára. Bármilyen adattovábbítást Európában, és különösen az alkalmazástámogatási igényeket az EU-mintazáradékok szerint kell kialakítani a megfelelő szintű védelem biztosítása érdekében.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a Worldline hogyan dolgozza fel személyes adatait, tekintse meg Adatvédelmi közleményünket.

Amikor a felhasználók meglátogatják a weboldalunkat, sütiket telepítünk a számítógépükre, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy javítsuk a weboldalaink működését, például biztosítsuk, hogy a felhasználók könnyen megtalálják, amire szükségük van.Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan használjuk a sütiket, kérjük, olvassa el Sütikre vonatkozó nyilatkozatunkat.

Abban az esetben, ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része végrehajthatatlannak minősül, a végrehajthatatlan részt az alkalmazandó joggal összhangban kell értelmezni, a lehető legszorosabban tükrözve a felek eredeti szándékát, a rendelkezések fennmaradó része pedig teljes mértékben hatályban marad.

Az, hogy a Worldline nem ragaszkodik a jelen Feltételek bármely rendelkezésének szigorú végrehajtásához, vagy nem kényszeríti ki annak szigorú végrehajtását, nem értelmezhető bármely rendelkezésről vagy jogról való lemondásként. Sem az itt említett felek közötti magatartás, sem a kereskedelmi gyakorlat nem módosíthatja a jelen Feltételek bármely rendelkezését.

A jelen Feltételekre a francia jog az irányadó, és azokkal összhangban kell értelmezni. A Worldline elleni minden keresetet Franciaországban kell megindítani.

Sajtóközlemények

A Worldline sajtóközleményei ezen a weboldalon kizárólag történelmi célokat szolgálnak. A Worldline által szolgáltatott információk a közzététel időpontjában pontosak voltak, figyelemmel a jövőre vonatkozó kijelentésekről szóló, a bejelentéssel egyidejűleg kinyomtatott nyilatkozatra. A befektetők nem feltételezhetik, hogy az ezekben a dokumentumokban tett kijelentések egy későbbi időpontban is érvényben maradnak. A Worldline nem vizsgálja felül a korábbi bejegyzéseket annak megállapítása érdekében, hogy azok pontosak-e, és az ilyen bejegyzésekben található információk hatályon kívül helyezhetők. A Worldline nem vállal kötelezettséget a nyilatkozatok vagy sajtóközlemények frissítésére. Az ezen az oldalon keresztül elérhető pénzügyi információk csak a keletkezésük dátumára vagy dátumaira vonatkoznak. Az ilyen információk elavultak lehetnek. A Worldline nem vállal semmilyen kötelezettséget, és nem kötelezi magát az ezen az oldalon elérhető információk frissítésére. A Worldline jövőbeli pénzügyi teljesítménye különböző trendeknek, kockázatoknak és bizonytalanságoknak van kitéve, amelyek miatt a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő nyilatkozatokban megfogalmazottaktól. A Worldline jövőbeli pénzügyi eredményeit befolyásoló trendeket, kockázatokat és bizonytalanságokat részletesebben a Worldline AMF-hez benyújtott jelentései tárgyalják, beleértve a Worldline legutóbbi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését is.

HA EZEKET A FELTÉTELEKET NEM FOGADJA EL TELJES EGÉSZÉBEN, A WEBOLDAL HASZNÁLATÁT AZONNAL FEJEZZE BE.

A worldline.com bejegyzett és tulajdonosa a Worldline S.A., egy francia korlátolt felelősségű társaság ("société anonyme"), amely a francia törvények szerint megfelelően szervezett és érvényesen létezik, székhelye a Tour Voltaire, 1 Place des Degrés, CS 81162, 92059 Paris la Défense Cedex, Franciaország, amelynek cégszáma a nanterre-i kereskedelmi nyilvántartásban 378 901 946.

2022. szeptember