Businessman and woman sitting in front of green plant wall using laptop

Hoe we een verschil maken.

Onze paytech business draait om het ontwerpen en leveren van oplossingen die het succes van onze klanten ondersteunen in een betrouwbare en veilige betaalomgeving.

Op basis van onze Trust 2025-routekaart voor maatschappelijk verantwoord ondernemen willen we onze positieve impact voortdurend vergroten en ambitieuze doelen behalen op sociaal en milieugebied. Onze visie is om duurzame economische groei mogelijk te maken en het vertrouwen en de veiligheid in al onze samenlevingen te versterken.

Trust 2025 - onze weg naar de toekomst.

In 2021 hebben we ‘Trust 2025’ gepubliceerd, waarin onze MVO-doelstellingen voor de komende vijf jaar zijn vastgelegd. Trust 2025 is tot stand gekomen na uitgebreid overleg met onze stakeholders en omvat vergaande toezeggingen op alle gebieden van onze bedrijfsvoering, van menselijke en ethische verantwoordelijkheid over de hele waardeketen tot milieubescherming en onze steun voor de lokale samenleving.

5 prioriteiten voor 2025

     
Opbouwen van klantvertrouwen met betrouwbare, beveiligde, innovatieve oplossingen met een positieve impact.Verzekeren van bedrijfsethiek met inbegrip van respect voor mensenrechten en het uitbreiden van duurzame inkooppraktijken binnen onze waardeketen.Wees een verantwoordelijke werkgever.Onze ecologische voetafdruk verkleinen.Help onze lokale gemeenschappen door middel van oplossingen met een positieve impact en sociale initiatieven.

Hoe we onze niet-financiële prestaties bijhouden.

We willen sneller reageren op de MVO-uitdagingen van ons bedrijf, onze klanten en de samenleving als geheel. We hebben onszelf binnen onze prioriteitsgebieden 16 ambitieuze doelen gesteld die we tegen 2025 willen bereiken.

Trust 2025-doelen in het kort.

De doelen van onze Trust 2025-routekaart zijn onder andere:

Koploper. En ambitieus om dat te blijven.

Het betalingsbedrijf dat baanbrekend werk verricht op het gebied van koolstofneutraliteit.

We hebben 11 van de 13 doelstellingen van Trust 2020, ons vorige MVO-stappenplan, volledig behaald of overtroffen. Hierop voortbouwend inspireert Trust 2025 ons tot nog grotere prestaties om ons streven naar het creëren van duurzame waarde naar een nog hoger niveau te tillen.

Hoe doen we het?

In ons Integrated Report van 2022 leest u via feiten en cijfers hoe we voor lange termijn waarde creëren voor de samenleving en al onze belanghebbenden.

Verklaringen en beleid

Ontdek de verklaringen, beleidslijnen en rapporten van Worldline