Integritetsmeddelande

 

Worldline S.A., dess närstående företag dotterbolag, (tillsammans här kallade Worldline eller ”vi”/”oss”/”vår”) är fast beslutna att skydda din rätt till integritet och dina personuppgifter. Syftet med detta integritetsmeddelande är att informera dig om vilka personuppgifter vi behandlar, hur vi samlar in dem, varför vi använder dem och hur länge vi gör det, vem vi kan dela dem med och vilka rättigheter du har.

Om du är en av våra kunder, handlare eller leverantörer kommer vårt avtal med dig att innehålla ytterligare information om hur vi använder dina uppgifter.

Om du är konsument rekommenderar vi att du också läser integritetsmeddelandet från de handlare du gjorde affärer med för att förstå hur de behandlar dina personuppgifter.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som tillhör tredje part (till exempel för registrering till evenemang som anordnas av tredje part).  Om du följer en länk till någon av dessa tredjepartswebbplatser, beakta att de har sina egna integritetspolicyer och att vi inte accepterar något ansvar eller någon skyldighet för deras policyer eller behandling av dina personuppgifter.  Kontrollera dessa policyer innan du lämnar några personuppgifter till sådana tredjepartswebbplatser. 

 Detta integritetsmeddelande är avsett att förklara vår integritetspraxis och täcker följande områden:

 • Vi kommer att samla in och behandla alla eller några av följande personuppgifter om dig:

  • Information som du tillhandahåller oss personuppgifter som du lämnar till oss, till exempel när du fyller i ett formulär på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till ditt namn, e-postadress, telefonnummer, land och företag (och/eller den bransch du arbetar inom). Vi kommer eventuellt också att behandla information om din utbildning och arbetslivserfarenhet i samband med en ledig tjänst på Worldline som du vill komma i fråga för. Du kan också ge oss dina kontaktuppgifter, adress och bankuppgifter för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som du har ingått med oss eller för att göra betalningar till dig i samband med varor eller tjänster som du tillhandahåller oss; 
  • Korrespondens och annan kommunikation om du kontaktar oss via telefon, brev eller e-post kommer vi vanligtvis att föra ett register över denna korrespondens eller kommunikation.
  • Undersökningsuppgifter och feedback, vi kan också be dig att delta i undersökningar som vi använder i forskningssyfte eller att ge feedback som vi använder för att utveckla och förbättra vårt produkt- och tjänsteutbud.  Under sådana omständigheter kommer vi att samla in den information som tillhandahålls i den slutförda enkäten/i respektive feedback;
  • Webbplats- och kommunikationsanvändning uppgifter om dina besök på webbplatserna och information som samlas in via cookies och annan spårningsteknik, inklusive, men inte begränsat till, din IP-adress och domännamn, din webbläsarversion och ditt operativsystem, webbläsarspråk, åtkomsttid, trafikdata, platsdata, webbloggar, rörelser på webbplatsen, hänvisande webbplatsadresser och annan kommunikationsdata.  Vi kan också samla in information om de sidor du besöker på webbplatsen och andra åtgärder du vidtar när du besöker oss. Dessutom kan vi också använda sådan teknik för att avgöra om du har öppnat ett e-postmeddelande eller klickat på en länk i ett e-postmeddelande.

  Information från tredje part vi kan också erhålla din information från andra källor, till exempel från våra dotterbolag eller affärspartner i samband med affärsmöjligheter eller från sökmotorer, kreditupplysningsföretag eller myndigheter, i samband med våra företagsbesiktningar.

 • I det här avsnittet anger vi för vilka ändamål vi använder personuppgifter som vi samlar in och innehar och, i enlighet med våra skyldigheter, särskilt enligt europeisk integritetslagstiftning, identifierar de ”rättsliga grunder” som vi förlitar oss på för att behandla informationen.

  Vi använder dina personuppgifter endast när vi har en giltig rättslig grund för att göra det. Beroende på omständigheterna kan vi förlita oss på ditt samtycke eller det faktum att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig, skydda dina livsviktiga intressen eller andra personers intressen eller för att följa lagen. Vi kommer eventuellt också att behandla dina personuppgifter om vi anser att det ligger i vårt eller andras berättigade intresse, med beaktande av dina egna intressen och rättigheter.

  För att kommunicera effektivt med dig och driva vår verksamhet, inklusive att uppfylla dina önskemål:

  Vi kommer eventuellt att använda dina personuppgifter för att effektivt svara på din kontaktförfrågan; din registreringsförfrågan till evenemang som anordnas av oss; eller på din begäran om möte med en av våra experter; för att svara på din begäran om förslag eller offert om du är intresserad av att göra affärer med oss; eller vi kan kontakta dig om vi är intresserade av att göra affärer med dig; för att svara på din jobbansökan; för annan kommunikation med dig; eller med andra interna och externa parter rörande dig; eller för att utföra våra skyldigheter enligt eventuella avtal som ingåtts mellan dig och oss.

  När vi använder dina uppgifter för dessa ändamål grundar vi ofta användningen på ditt föregående och informerade samtycke, eller på avtalsenlig nödvändighet (vilket innebär att vi inte kommer att kunna uppfylla vår del av ett avtal utan att använda dina uppgifter), eller på våra berättigade intressen (vilket innebär att vi har legitima affärsintressen som vi vill skydda och inte kan göra det utan att använda dina personuppgifter).

  För att tillhandahålla dig tillgång till begränsade områden på webbplatsen:

  För att tillhandahålla dig ett onlinekonto och tillgång till begränsade områden, där du har fyllt i ett formulär för att skapa ett konto på vår webbplats.

  När vi använder din information för dessa ändamål baserar vi sådan användning på avtalsenlig nödvändighet (vilket innebär att vi inte kommer att kunna underlätta tillgången till de begränsade områdena utan att använda dina uppgifter), eller på våra legitima intressen (vilket innebär att vi har legitima affärsintressen som vi vill skydda och inte kan göra det utan att använda dina personuppgifter).

  För att förse dig med marknadsföringsmaterial:

  För att tillhandahålla dig med e-postmeddelanden, uppdateringar, erbjudanden och inbjudningar till våra evenemang, om du har valt att ta emot dessa.  Vi kommer eventuellt också att använda dina uppgifter för att marknadsföra våra egna och våra utvalda affärspartners produkter och tjänster till dig. Om det krävs enligt lag kommer vi att be om ditt föregående och informerade samtycke. Vi kommer att tillhandahålla ett alternativ för att säga upp prenumerationen eller välja bort ytterligare kommunikation i all elektronisk marknadsföring som skickas till dig eller så kan du välja bort det genom att kontakta oss enligt vad som anges i avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

  När vi använder dina uppgifter för dessa ändamål baserar vi sådan användning på ditt tidigare och informerade samtycke eller på våra legitima intressen (vilket innebär att vi har legitima affärsintressen att hålla dig uppdaterad med nyheter om våra produkter och tjänster och inte kan göra det utan att använda dina personuppgifter).

  För forsknings- och utvecklingsändamål:

  För att analysera dina personuppgifter i syfte att bättre förstå dig så att vi kan fortsätta att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.

  När vi använder din information för dessa ändamål baserar vi sådan användning på våra legitima intressen (vilket innebär att vi har legitima affärsintressen för att förbättra våra produkter och tjänster och inte kan göra det utan att använda dina personuppgifter).

  För att säkerställa att våra webbplatser fungerar korrekt och att innehållet är relevant:

  Vi samlar in användningsdata och statistik om våra webbplatsers användning och effektivitet med hjälp av olika tekniker och anpassar din upplevelse när du är på våra webbplatser, samt skräddarsyr våra interaktioner med dig. Vi har ett separat cookie-meddelande som ger dig mer information om hur vi använder cookies på vår webbplats. Vi samlar också in information för att säkerställa att innehåll från våra webbplatser presenteras på det mest effektiva sättet för dig, vilket kan innebära att dina uppgifter lämnas ut till affärspartner, leverantörer och/eller tjänsteleverantörer.

  Beroende på vilka typer av cookies vi placerar, som kan variera från strikt nödvändiga till marknadsföringscookies, baserar vi sådan användning på våra legitima intressen för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt eller på ditt tidigare och informerade samtycke. När vi använder dina uppgifter för innehållsrelevans baserar vi vanligtvis detta på våra legitima intressen (vilket innebär att vi har ett legitimt intresse av att hålla innehållet på vår webbplats aktuellt och uppdaterat och lämpligt för din användning. Vi kommer inte att kunna göra detta utan att använda dina personuppgifter).

  För att övervaka vissa aktiviteter:

  Vi samlar in information om dig för att övervaka förfrågningar och transaktioner för att säkerställa servicekvalitet eller för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter när det gäller att bekämpa bedrägerier.

  När vi använder din information för dessa ändamål baserar vi sådan användning på vår rättsliga skyldighet (vilket innebär att det finns olika lagar som tvingar oss att övervaka vissa beteenden och aktiviteter) eller på våra legitima intressen (vilket innebär att vi har legitima affärsintressen att övervaka bedrägliga transaktioner och inte kan göra det utan att använda dina personuppgifter).

  För att informera dig om ändringar:

  För att meddela dig om ändringar av våra tjänster och produkter;

  När vi använder din information för dessa ändamål, baserar vi sådan användning på våra legitima intressen (vilket innebär att vi inte kan kommunicera ändringar till dig utan att använda dina personuppgifter).

  För att omorganisera eller göra ändringar i vår verksamhet:

  Om vi någonsin skulle sälja vår verksamhet eller en del av den, eller genomgå omorganisation, kan vi bli skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till den berörda tredje parten (eller dess rådgivare) som en del av en företagsbesiktning i syfte att analysera en föreslagen försäljning eller omorganisation. Vi kan också behöva överföra dina personuppgifter till den omorganiserade enheten eller tredje part efter försäljningen eller omorganisationen för att de ska kunna använda dem för samma ändamål som anges i detta meddelande.

  När vi använder din information för dessa ändamål baserar vi sådan användning på våra legitima intressen (vilket innebär att vi inte kan kommunicera ändringar till dig utan att använda dina personuppgifter).

  I samband med avtalsenliga, rättsliga eller regulatoriska skyldigheter:

  Vi kommer eventuellt att lämna ut dina personuppgifter till externa tredje parter såsom tjänsteleverantörer, entreprenörer, agenter, rådgivare, koncernföretag, närstående företag, dotterbolag, tillsynsmyndigheter för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter, rättsliga skyldigheter eller för att skydda dina intressen.

  Vi kan också använda dina personuppgifter för att uppfylla våra lagstadgade krav eller i förekommande fall för dialog med tillsynsmyndigheter, vilket kan inkludera att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, domstol och/eller tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande organ i samband med frågor, förfaranden eller utredningar av sådana parter överallt i världen eller där de tvingas att göra det.  Om det är tillåtet och genomförbart kommer vi att rikta en sådan begäran till dig eller meddela dig innan vi svarar, såvida inte detta skulle skada förebyggandet eller upptäckten av ett brott. 

  När vi använder dina uppgifter för dessa ändamål baserar vi användningen på avtalsenlig nödvändighet (vilket innebär att vi inte kan uppfylla vår del av ett avtal utan att använda dina uppgifter), på våra rättsliga skyldigheter (vilket innebär att vi är skyldiga att följa vissa lagar) eller på våra berättigade intressen (vilket innebär att vi har legitima affärsintressen av att samarbeta med brottsbekämpande och tillsynsmyndigheter i enlighet med gällande lagar och inte kan göra det utan att använda dina personuppgifter).

 • För att kunna uppfylla dina önskemål kan vi behöva dela eller på annat sätt överföra dina personuppgifter inom vår koncern, till exempel till ett företag för delade tjänster som är beläget i en annan region eller jurisdiktion än du. I förekommande fall kan vi också överföra dina personuppgifter till tredje part, till exempel externa evenemangsarrangörer eller partnerföretag som kan ha bättre förutsättningar att uppfylla din begäran.

  Vi kan också dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer som utför tjänster för vår räkning. Vi kräver enligt avtal att dessa tjänsteleverantörer endast använder eller lämnar ut de personuppgifter som krävs för att utföra tjänster för vår räkning.

  Säkerhet på Internet

  Som du säkert vet är överföringen av information via Internet inte fullständigt säker. Vi upprätthåller kommersiellt rimliga fysiska, elektroniska och processuella skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med lagstadgade krav på uppgiftsskydd.

  All information du tillhandahåller oss lagras på våra eller våra underleverantörers säkra servrar och nås och används enligt våra säkerhetspolicyer och standarder.  Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord som ger dig tillgång till vissa delar av våra webbplatser, ansvarar du för att hålla detta lösenord konfidentiellt och för efterlevnad av alla andra säkerhetsrutiner som vi meddelar dig.  Vi ber dig att inte dela ett lösenord med någon.

  Internationell dataöverföring

  Om vi överför personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) till ett land utanför EES (eller ett land som INTE anses tillhandahålla en adekvat skyddsnivå som antagits av Europeiska kommissionen på grundval av artikel 45 i den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR), kan vi behöva vidta specifika ytterligare åtgärder för att skydda relevanta personuppgifter och sådan överföring kommer att baseras på rättsliga grunder och mekanismer som motiverar sådan överföring, såsom EU-kommissionens godkända standardavtalsklausuler eller andra rättsliga grunder tillåtna enligt tillämplig lag.

  Vissa länder utanför EES har godkänts av Europeiska kommissionen som i huvudsak likvärdiga med EES uppgiftsskyddslagstiftning och därför krävs inga ytterligare skyddsåtgärder för att exportera personuppgifter till dessa jurisdiktioner (se hela listan här https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).

  Denna internationella dataöverföring kan till exempel ske när dina personuppgifter kan överföras till, lagras i, eller nås av vår personal eller leverantörer på en destination utanför det land där du befinner dig. Trots eventuella skillnader i regionala eller nationella lagar kommer vi under alla omständigheter att skydda personuppgifter i överensstämmelse med vad som anges i detta integritetsmeddelande.  

  Datalagring

  Våra lagringsperioder för personuppgifter baseras på affärsbehov och lokala lagstadgade krav. Vi lagrar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de behandlingssyften för vilka informationen samlades in, och alla andra tillåtna, relaterade syften. Vi kan till exempel lagra den information som du har gett oss så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla de tjänster som du har begärt via vår webbplats och tills tidsfristen för anspråk som kan uppstå från dessa tjänster har gått ut, eller för att uppfylla lagstadgade krav avseende lagring av sådana uppgifter. Så om vi använder dina personuppgifter för mer än ett ändamål kommer vi att behålla dem tills det ändamål som har den längsta perioden går ut. Vi kommer dock att sluta använda dem för det eller de ändamål som har en kortare period när denna period går ut.

  När personuppgifter inte längre behövs anonymiserar vi antingen uppgifterna irreversibelt (och behåller och använder den anonymiserade informationen) eller förstör uppgifterna på ett säkert sätt. 

 • Dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål

  Du har rätt att avgöra om vi får behandla dina personuppgifter för allmänna marknadsföringsändamål. Vi kommer att be om ditt samtycke i förväg om vi avser att använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål eller om vi avser att lämna ut dina personuppgifter till tredje part för sådana ändamål. Du kan när som helst återkalla ett samtycke till användning av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

  Dessutom kan vi använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring (till exempel för att informera dig om våra produkter eller tjänster som liknar dem du har köpt från oss) baserat på våra legitima intressen. Du kan när som helst be oss att sluta använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

  Dina övriga rättigheter

  När vi behandlar dina personuppgifter enligt detta integritetsmeddelande har du rätt att kräva att vi gör följande:

  (a) förse dig med ytterligare information om vår användning av din information;

  (b) ge dig en kopia av dina personuppgifter som vi har;

  (c) uppdatera eventuella fel i de personuppgifter vi har;

  (d) radera alla personuppgifter som vi inte längre har en lagstadgad grund för att använda;

  (e) där behandlingen baseras på samtycke, återkalla ditt samtycke så att vi stoppar den specifika behandlingen;

  (f) invända mot behandling som baseras på legitima intressen om våra skäl för att utföra behandlingen inte uppväger eventuell skada på dina dataskyddsrättigheter;

  (g) begränsa vår användning av din information medan ett klagomål undersöks;.

  (h) inte bli föremål för profilering eller beslut baserade på automatiserade beslut som kan ha negativa effekter; och

  (i) överföra dina personuppgifter till en legitim part som du väljer, om möjligt, i ett lätt användbart format.

  Beakta att vissa undantag gäller för utövandet av dessa rättigheter och att du därför inte kommer att kunna utöva dem i alla situationer. Dessutom kan dessa variera något mellan olika länder på grund av nationella särdrag. I Frankrike har du till exempel, utöver de rättigheter som anges ovan, dessutom rätt att definiera direktiv om hur du vill att dina personuppgifter ska användas efter din död.

  Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kommer vi att kontrollera din rätt och svara inom den tillämpliga tidsramen.

  Om du inte är nöjd med vår användning av dina personuppgifter eller vårt svar på utövandet av dessa rättigheter, har du rätt att lämna in ett klagomål till den relevanta tillsynsmyndigheten i din vanliga bosättningsort eller där den påstådda lagöverträdelsen ägde rum. I vår kommunikation med dig kommer vi att tillhandahålla dig de kontaktuppgifter som krävs för att du ska kunna utöva dina rättigheter på ett effektivt sätt. För EU-länder klicka här för att se listan och kontaktuppgifter till EU:s tillsynsmyndigheter. För Storbritannien, kontakta datatillsynsmyndigheten Hur du kan kontakta oss | ICO ).

  Ytterligare lands- eller regionspecifika bestämmelser

  Om WORLDLINE omfattas av vissa sekretesskrav i USA i delstaten Kalifornien, gäller dessutom följande: i enlighet med upplysningskraven enligt California Consumer Privacy Act (”CCPA”), säljer Worldline inte och kommer inte att sälja dina personuppgifter.

  Dessutom har du rätt:

  att begära att få tillgång till dina personuppgifter som Worldline samlar in, använder eller lämnar ut om dig;

  att begära att vi raderar personuppgifter om dig;

  till icke-diskriminerande behandling för att utöva någon av dina rättigheter till uppgiftsskydd;

  vid begäran från oss om tillgång till dina personuppgifter, att sådan information ska vara överförbar, om möjligt, i ett lätt användbart format som gör att du kan överföra denna information till en annan mottagare utan hinder.

   

 • Om du vill utöva någon av dina rättigheter som anges i detta integritetsmeddelande bör du först fylla i webbformuläret för begäran från den registrerade som är utformat för detta ändamål. Det finns här:

  Förfrågningsformulär för registrerade

  Om du har andra frågor i samband med vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta de relevanta uppgiftsskyddsombuden. Beroende på var du befinner dig eller vilken WORLDLINE-enhet det gäller, kan den ”personuppgiftsansvarige” för dina personuppgifter som behandlas av oss enligt detta integritetsmeddelande vara annorlunda.

  Se bilaga B här för en lista över vilka koncernföretag som kommer att vara personuppgiftsansvariga i vilka länder och få kontaktuppgifterna till relevant uppgiftsskyddsombud.

   

 • Vi använder cookies och spårningstekniker på våra webbplatser. Om du vill veta mer om hur vi använder cookies kan du läsa vårt meddelande om cookies. 

 • Det kan hända att vi ändrar innehållet på våra webbplatser och hur vi använder cookies och följaktligen kan vårt integritetsmeddelande och vårt cookiemeddelande ändras då och då i framtiden. Om vi ändrar detta integritetsmeddelande eller vårt cookiemeddelande kommer vi att uppdatera datumet för den senaste ändringen nedan. Om dessa ändringar är väsentliga kommer vi att tydligt ange detta på vår webbplats.

  Detta integritetsmeddelande uppdaterades senast den 17 april 2023.

Bilaga A

Användning av personuppgifter enligt EU:s uppgiftsskyddslagar måste motiveras av en av ett antal rättsliga ”grunder” och vi är skyldiga att ange grunderna för varje användning i detta integritetsmeddelande.  En förklaring av omfattningen av de tillgängliga grunderna finns här.  Vi noterar de skäl vi använder för att motivera varje användning av dina uppgifter bredvid användningen i avsnittet ”Användning av dina personuppgifter” i detta meddelande.

Dessa är de viktigaste rättsliga grunderna som motiverar vår användning av dina uppgifter:

 • Samtycke: där du har samtyckt till vår användning av dina uppgifter (du kommer att ha fått ett samtyckesformulär i samband med sådan användning och kan återkalla ditt samtycke genom att använda alternativet ”säga upp prenumeration” i det e-postmeddelande du har fått eller genom att använda formuläret ”Kontakta oss”).
 • Fullgörande av avtal: där dina uppgifter krävs för att ingå eller fullgöra vårt avtal med dig.
 • Rättslig skyldighet: om vi behöver använda dina uppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.
 • Berättigade intressen: om vi använder dina uppgifter för att uppnå ett berättigat intresse och våra skäl för användning överväger eventuella skador på dina rättigheter vad gäller uppgiftsskydd.
 • Rättsliga anspråk: om dina uppgifter krävs för att vi ska kunna försvara, åtala eller göra ett anspråk gällande mot dig, oss eller en tredje part.

Bilaga B

Land

 

Juridisk person som är personuppgiftsansvarig

Uppgiftsskyddsombud / kontaktperson för uppgiftsskydd

All equensWorldline SE entities

equensWorldline SE

dataprotection-WLFS@worldline.com

Argentina

Worldline Argentina SA

dpo-worldline-mts@worldline.com / contato.protecaodedados@worldline.com

Australia

ANZ Worldline Payment Solutions

dataprotection-ms-au@worldline.com

Austria

 

 

PAYONE GmbH Austrian branch

privacy@payone.com

Worldline Austria GmbH

datenschutz.worldline@worldline.com

Worldline Financial Services (Europe) S.A., Austrian Branch

dataprotection.europe@worldline.com

Belgium

Worldline e-Commerce Solutions BV / SRL

dataprotectionbe@worldline.com

Worldline e-Commerce Solutions Ltd.

dataprotectionbe@worldline.com

Worldline Financial Solutions NV / SA

dataprotectionbe@worldline.com

Worldline SA/NV

dpoms@worldline.com

Brazil

Worldline Brazil Serviços Ltda

contato.protecaodedados@worldline.com

Canada

Bambora Inc

dpo-bambora@worldline.com

Czech Republic

Worldline Czech Republic s.r.o.

dpoms@worldline.com

Denmark

 

Bambora Online AS

dpo-bambora@worldline.com

Bambora Danmark AS

dpo-bambora@worldline.com

Estonia

Worldline Payment Estonia Oü

dataprotection-WLFS@worldline.com

France

Retail International Holding SAS

dpo-worldline-france@worldline.com

Santeos SA

dpo-worldline-france@worldline.com

Similo SAS

dpo-worldline-france@worldline.com

Worldline France SAS

dpo-worldline-france@worldline.com

Worldline SAdpo-worldline-france@worldline.com
Worldline MS France SA dpo-worldline-france@worldline.com
Worldline e-commerce Solutions SASdataprotectionbe@worldline.com
Worldline IGSA SAdpo-worldline-france@worldline.com
Worldline Business Support SASUdpo-worldline-france@worldline.com
Worldline Prepaid Service France SAS dpo-worldline-france@worldline.com
Consoprotec SAS         dpo-worldline-france@worldline.com

Germany

 

 

Credit & Collections Service GmbH

datenschutz@creditcs.de

Worldline Healthcare GmbH

dataprotection-whc@worldline.com

Worldline PAYONE Holding GmbH

privacy@payone.com

PAYONE GmbH

privacy@payone.com

Worldline Germany GmbH

datenschutz.worldline@worldline.com

DZ Service GmbH

mail@dzservice.de

Greece

Worldline Merchant Acquiring Greece S. A.

dl-dpo.gr@worldline.com
Société Anonyme for the Management & Operation of Networks for Electronic Transactions Cardlinkdpo@cardlink.gr

India

 

Worldline Global Services Pvt. Limited

dpo.wgs@worldline.com

Worldline e-payments India Pvt. limited

dpo.wlindia@worldline.com

Italia

Worldline Merchant Services Italia

dataprotectionofficer.italia@worldline.com

Japan

Worldline Japan Limited

dpo.ms.apac@worldline.com

Latvia

Worldline Latvia SIA

dataprotection-WLFS@worldline.com

Lithuania

Worldline Lietuva UAB

dataprotection-WLFS@worldline.com

Luxemburg

Worldline Financial Services (Europe) S.A.

dataprotection.europe@worldline.com

Worldline Europe SA

dataprotection.europe@worldline.com

The Netherlands

equensWorldline NV

dataprotection-WLFS@worldline.com

Global Collect Services B.V.

(Worldline Digital Commerce)

dataprotection.epay-ing@worldline.com

Worldline BV

dpoms@worldline.com

Singapore

Global Collect Services Asia Pacific Pte Ltd

dpo.ms.apac@worldline.com

Spain

Worldline Iberia SA

dles-datospersonalesiberia@worldline.com

Sweden

Bambora AB

dpo-bambora@worldline.com

Bambora Device AB

dpo-bambora@worldline.com

Bambora Group AB

dpo-bambora@worldline.com

Bambora Telesales AB

dpo-bambora@worldline.com

DevCode AB

dpo-bambora@worldline.com

All Bambora entities

dpo-bambora@worldline.com

Worldline Sweden AB

dpo.ms.sweden@worldline.com

Switzerland

Worldline Switzerland Ltd

dataprotection.switzerland@worldline.com

UK & Ireland

Worldine E-Commerce Solutions (UK) Ltd.

Worldine IT Services UK Limited

Worldine Merchant Services UK Limited

Worldine Retail Enterprise (UK) Limited

dpo-rbub@worldline.com

USA

MRL Pay. Inc

dataprotection@worldline.com

Worldline Holdings US. LLC

dataprotection@worldline.com

Worldline US Inc.

dataprotection@worldline.com