En guide till korttransaktioner - vem gör vad?

För att förklara hur kortbetalningar fungerar har vi satt ihop en guide till hur en korttransaktion fungerar och vilka aktörer som är inblandade.

a woman paying with her card at a restaurant

Vilka är inblandade?

Kortinnehavare är de konsumenter som använder betalkorten utgivna av bankerna.

Kortutgivare är banker och finansiella institutioner som är kopplade till kortnätverken och som ansvarar för att ge ut kort till kortinnehavarna.

Handlare är de företagare som tar emot korten som betalningsform.

Kortinlösare är de finansiella institutioner som processar korttransaktionen åt handlarna.

Betalväxel (PSP) säljer betaltjänster som betalterminaler eller online-checkouter till handlarna. Dessa är ofta kombinerade med tjänster såsom avstämning och finansiell rapportering.

Betalnings-gateway är en teknisk plattform som kommunicerar transaktionen mellan handlare, inlösare och kortutgivare. I vissa fall, som med Worldline, kan ett och samma företag fungera som både inlösare, betalväxel och betalnings-gateway.

Kortnätverk, som Visa och Mastercard, ansvarar för infrastrukturen som kopplar ihop alla delar av ekosystemet. De sätter även upp reglerna som styr korttransaktionerna och övervakar att de följs. Både kortutgivaren och inlösaren måste ingå i kortnätverket för att hantera transaktioner.

Korttransaktioner

 • Korttransaktionen inleds med att kortinnehavaren sätter in sitt kort i butikens betalterminal eller knappar in sina kortuppgifter på en e-handlares checkout-sida.

  När detta är gjort behöver handlaren först se till att kortet är giltigt, inte har rapporterats som stulet och att det faktiskt är kortinnehavaren som försöker genomföra köpet. Detta görs genom en process som kallas för autentisering.

  Autentiseringen inleds genom att inlösaren tar kort-informationen från terminalen eller checkout-sidan och skickar den till kortnätverket via en betalnings-gateway. Kortnätverket ber sedan kortutgivaren att verifiera kortets giltighet och kontrollera att kortinnehavaren uppgett rätt PIN-kod eller lösenord.

  Kortutgivaren skickar sedan sitt svar tillbaka genom kedjan till terminalen eller checkoutsidan så att köpet antingen kan fortsätta eller nekas.

  För korttransaktioner online används säkerhetsprotokollet 3D Secure för att verifiera identiteten på kortinnehavaren och för betalningar i butik görs detta vanligtvis genom att kortinnehavaren slår in sin PIN-kod i terminalen.

 • När kortet väl blivit autentiserat kan inlösaren sedan be kortutgivaren att godkänna själva köpet genom en så kallad auktorisation.

  Auktorisationen följer samma flöde som autentiseringen men denna gång säkerställer kortutgivaren att det finns pengar på kortinnehavarens konto och ger inlösaren tillåtelse att genomföra en ”capture”. Det innebär att kortutgivaren reserverar pengar på kontot så att de kan föras över till inlösaren vid ett senare tillfälle.

  Tack vare effektiviteten i kortbetalningssystemet tar det bara några sekunder att genomföra både autentisering och auktorisering.

 • Som vi nämnt tidigare förs pengarna alltså inte över från kortinnehavarens konto till handlarens konto vid själva köptillfället. För att handlaren ska få sina pengar utbetalda behöver de först göra ett dagsavslut för alla sina transaktioner och skicka till sin inlösare.

  Inlösaren tar sedan dagsavsluten från alla sina handlare och sammanfattar dem till något som kallas för ett ”clearing record” som skickas till kortnätverket.

  Kortnätverket tar i sin tur emot ”clearing records” från inlösare över hela världen och räknar dagligen ut hur mycket kortutgivare ska föra över till varje enskild inlösare. Dessa pengar för sedan över vid ett och samma tillfälle, vilket kallas för avstämning.

  Inlösaren betalar sedan ut pengarna för handlarnas transaktioner till deras respektive bankkonton. Med Worldline som inlösare kan de allra flesta få sina pengar utbetalda redan dagen efter transaktionen. För transaktioner gjorda i vissa valutor och för handlare som verkar i en ”högrisk-bransch” kan utbetalningen dröja ytterligare några dagar.

 • Ytterligare en viktig aspekt av kortbetalningssystemet är att det hanterar reklamationer om kortinnehavaren skulle bestrida en transaktion, även kallat för reklamation eller ”chargeback”. Om du vill veta mer om hur den processen ser ut kan du läsa mer i vår artikel Så fungerar en chargeback.

Vi ringer dig!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.