Så fungerar en chargeback

Ett felmeddelande i terminalen kan vara stressigt för både kunder och personal. För att snabbt kunna åtgärda problemet gäller det därför att vara bekant med felmeddelandena och förstå varför köpet inte går igenom. Här är några av de vanligaste anledningarna till att terminalen nekar ett köp och några tips på vad du kan göra åt det.

a man hand holding out a card machine

”Medges ej”

Detta betyder helt enkelt att kortutgivaren av någon anledning inte kan godkända den aktuella transaktionen. Det kan bero på:

 • Att det finns för lite pengar på kontot
 • Att kortet är spärrat eller att terminalen inte stödjer en viss typ av transaktion (exempelvis att ta ut pengar över köpbeloppet eller om du använder magnetremsan på ett kort utgivet i Europa).
 • I andra fall kan det vara tekniska problem som hindrar kortutgivaren från att auktorisera transaktionen.

Oavsett varför du får felmeddelandet ”Medges ej” är det i regel inte lönt att försöka göra samma transaktion igen. Om den kortutgivande banken inte kan godkänna köpet har de oftast en god anledning och därför är det inte troligt att transaktionen går igenom vid nästa försök. Om problemet är att det saknas pengar på kontot kan det dock fungera att genomföra en transaktion på ett mindre belopp.

Om kontaktlösa köp ger upphov till medges ej

På grund av nya EU-regler kan även kontaktlösa köp ge upphov till ”medges ej” och då kan kunden testa att istället sätta i kortet i chipläsaren. I de fall kunden har pengar på kortet men du ändå inte kan genomföra köpet bör de alltid kontakta kortutgivaren för att få reda på varför köpet nekats.

”Kommunikationsfel”

I de flesta fall beror detta felmeddelande på ett nätverksfel som gör att terminalen förlorar kontakten med oss.

 1. Det första du behöver göra är därför att säkerställa att alla sladdar i terminalen sitter i ordentligt.
 2. Om detta inte löser problemet kan du kontrollera din internetrouter och prova att starta om den. Efter att routern startats om kan du även testa att starta om terminalen genom att trycka på CLEAR och [. , ’] samtidigt.
 3. Om du har en trådlös terminal kan du också prova att starta om den genom att trycka på CLEAR och [. , ’] samtidigt. Om terminalen har en Bluetooth-uppkoppling kan du även kontrollera att terminalens Bluetooth-ikon lyser, om den inte gör det kan du behöva återansluta den till ”dockan”. Om ingen av dessa åtgärder skulle hjälpa är det bara att kontakta vår kundtjänst.

”Var god lämna till kassör, tryck 0”

Detta meddelande får du när terminalen inte får kontakt med kortnätverket och istället genomför köpet offline. Kassören behöver då godkänna att ett offlineköp ska göras och sedan slå in terminalkoden som du fick i ditt välkomstbrev. Instruktioner för hur detta ska göras visas i terminalen. Vid offlineköp ger terminalen dessutom ut ett extra kvitto som ska sparas av kassören.

Det är viktigt att komma ihåg att offlineköp görs på egen risk och att du själv står ansvarig för alla dina offlinetransaktioner. Eftersom terminalen inte har kontakt med kortnätverket sker auktorisation istället lokalt mot kortets chip. Transaktionerna sparas sedan i terminalen tills den får kontakt med kortnätverket igen. Det finns alltid en risk med detta och i värsta fall kan offlineköpen i terminalen försvinna om någonting går fel innan den kan gå online igen och ladda upp de lagrade transaktionerna.

”Invalid terminal keys”, ”Err. Sec” eller ”Alert irruption”

Alla dessa felmeddelanden indikerar att ett skalskydd i terminalen har utlösts. Det kan ske om terminalen, avsiktligt eller oavsiktligt, har utsatts för yttre påverkan. För att den inte ska kunna missbrukas låser sig då terminalen, blir obrukbar och behöver repareras. Om detta händer ska du kontakta oss så hjälper vi dig.

”Var god gör dagsavslut”

Precis som det låter vill terminalen att du gör ett dagsavslut, vilket kan bero på någon av följande anledningar:

 1. Inget dagsavslut har gjorts på 24 timmar, vilket är något som måste göras.
 2. Terminalens lokala minnesutrymme är fullt. Det betyder oftast att en mängd offlineköp har lagrats i minnet och behöver laddas upp online för att frigöra terminalens minne.

I båda dessa fall åtgärdas problemet genom att följa terminalens instruktioner och göra ett dagsavslut.

”Terminal spärrad”

Detta felmeddelande uppstår när terminalen saknar uppkoppling mot våra servrar. För att avhjälpa problemet behöver du uppdatera terminalens parametrar och göra ett dagsavslut. Du bör göra detta innan du försöker genomföra en transaktion eftersom terminalen annars kan kräva en ”återställning” som resulterar i att eventuell offline-transaktioner som är lagrade i terminalen blir raderade.

Du uppdaterar parametrarna genom att:

 • Trycka ”Meny”, välja ”Inställningar” och därefter ”Uppdatera parametrar”.
 • Ange terminalkoden följt av ”Ok” (grön knapp). Terminalen hämtar terminalinställningar och visar ”Laddar parametrar – X %”. När terminalen når 100 % står det ”Parametrar laddade, startar om”. Skärmen blir blå och terminalen ser sedan ut som vanligt.
 • När detta är gjort genomför du sedan ett vanligt dagsavslut.

Support

Behöver du hjälp?

Fyll i ditt ärende, så kontaktar vår kundtjänst dig så fort som möjligt, och hjälper dig med dina frågor.