Man betalar med sitt kort i baren till en kvinna i kassan

Ligg steget före med Payment Performance

Vi hjälper dig att förstå hur dina betalningar kan hanteras på ett effektivare sätt genom hela ekosystemet.

Kontakta oss

Vanliga frågor & svar

  • Genom att förstå dina kunders transaktioner bättre kan vi hjälpa dig att optimera hur dina betalningar hanteras och därmed minska de avgifter som kortnätverken tar ut.

    Exempelvis kan globala e-handlare och flygbolag sänka sina kostnader kraftigt genom att styra sina betalningar så att de hanteras som lokala istället för internationella. Genom Payment Performance hjälper vi många internationella aktörer med just detta.

  • I den konstanta kampen mot bedrägerier kan din betalningsdata vara ett värdefullt verktyg för att både upptäcka och förebygga bedrägerier. Vi analyserar dina auktorisationer, andelen godkända transaktioner och anledningarna till avvisade köp i syfte att upptäcka mönster som kan peka på storskaliga och organiserade bedrägerier.

    Vi flaggar och analyserar all misstänkt aktivitet för att hitta mönster i bedragarnas tillvägagångssätt, samt sätter upp regler för att förhindra dessa transaktioner. På så vis behöver du inte vänta på att bedrägerierna anmäls innan du sätter in åtgärder

SÅ FUNGERAR DET

Så kan din betaldata öka andelen godkända transaktioner

Tack vare unik betaldata och ett nära samarbete med banker och kortnätverk hittar Worldline nya sätt att motverka att betalningar nekas i onödan.

Läs mer Öppnas i en ny flik