Businessman and woman sitting in front of green plant wall using laptop

CSR - Hur vi gör skillnad.

Vår verksamhet inom betalteknik handlar om att utforma och driva lösningar som gör det möjligt för företag att utvecklas i en pålitlig och säker betalningsmiljö.

Med vägledning av vår färdplan för socialt ansvar, Trust 2025, strävar vi efter att kontinuerligt öka vår positiva påverkan och uppnå ambitiösa sociala och miljömässiga mål. Oavsett var vi befinner oss är vår vision att möjliggöra hållbar ekonomisk tillväxt och stärka förtroendet och säkerheten i alla våra samhällen.

Trust 2025 – vår resa in i framtiden.

2021 lanserade vi Trust 2025, vår femåriga färdplan för CSR (företags samhällsansvar). Trust 2025 har utformats efter omfattande samråd med våra intressenter och innehåller långtgående åtaganden inom alla områden av vår verksamhet, från medarbetare, etik och värdekedjan till miljön och vårt stöd till förmån för lokala samhällen.

5 prioriteringar för 2025

     
Skapa förtroende hos kunderna med tillförlitliga, säkra, innovativa lösningar med en positiv inverkan.Säkerställa affärsetik, inklusive respekt för mänskliga rättigheter och öka hållbara upphandlingsmetoder inom vår värdekedja.Vara en ansvarsmedveten arbetsgivare.Minska vårt miljöavtryck.Hjälpa våra lokala samhällen genom lösningar med positiv inverkan och sociala initiativ.

Hur vi följer upp våra icke-finansiella prestationer.

Vi vill påskynda våra framsteg när det gäller att möta de CSR-utmaningar som vårt företag, våra kunder och samhället som helhet står inför. Vi har satt upp 16 ambitiösa mål inom våra prioriterade områden som vi vill uppnå fram till 2025. 

Målen för Trust 2025 i korthet.

Målen i vår färdplan för Trust 2025 inkluderar:

Ledare. Och ambitiös att fortsätta vara det.

Betalningsföretaget ska vara banbrytande när det gäller att bidra till koldioxidneutralitet.

Vi har nått eller överträffat 11 av de 13 målen i Trust 2020, vår tidigare färdplan för CSR. Med dessa framsteg i ryggen inspirerar Trust 2025 oss till ännu större prestationer för att ta vårt engagemang att skapa hållbart värde till nästa nivå.

Hur går det för oss?

Läs vår integrerade rapport för 2022 för att få de senaste fakta och siffror om hur vi skapar långsiktigt värde för samhället, inklusive för alla våra intressenter.

Uttalanden och policyer

Upptäck Worldlines uttalanden, policyer och rapporter