Accessibility Statement 

Erklæring om tilgængelighed
Worldline S.A., dets associerede selskaber og datterselskaber (tilsammen benævnt "Worldline" eller "vi"/"os"/"vores") er forpligtet til at sikre digital tilgængelighed for personer med handicap. Vi forbedrer hele tiden brugeroplevelsen for alle, og vi anvender de relevante tilgængelighedsstandarder.

Overensstemmelsesstatus
Retningslinjerne for tilgængelighed af webindhold (WCAG) definerer krav til designere og udviklere for at forbedre tilgængeligheden for personer med handicap. WCAG definerer tre niveauer af overensstemmelse: Niveau A, niveau AA og niveau AAA. Worldline er delvist i overensstemmelse med WCAG 2.1 niveau AA. Delvist i overensstemmelse betyder, at nogle dele af indholdet ikke er i fuld overensstemmelse med tilgængelighedsstandarden.

Feedback
Vi er glade for din feedback om tilgængeligheden af Worldlines hjemmeside. Fortæl os venligst, hvis du støder på tilgængelighedsbarrierer på hjemmesiden:

E-mail: accessibility(at)worldline.com
Postal address: Tour Voltaire
1 Place des Degrés
CS 81162
92059 Paris la Défense Cedex

Vi forsøger at svare på feedback inden for 5 arbejdsdage.