Vilkår for brug

Du er nu forbundet til Worldlines offentlige hjemmeside. Oplysningerne og indholdet heri leveres i henhold til følgende vilkår og betingelser, og din adgang til dette websted og fortsatte brug udgør en fuldstændig accept af disse vilkår og betingelser:

Dette websted er beregnet til at give oplysninger om Worldline S.A., dets tilknyttede selskaber og datterselskaber (heri samlet benævnt Worldline eller "vi"/"os"/"vores"), dets organisation, de produkter og tjenester, der tilbydes af dets divisioner, og dets aktieudvikling. Disse oplysninger repræsenterer dog kun en præsentation af Worldlines produkter og tjenester og er ikke kontraktligt bindende. For at indgå nogen form for kontraktlig aftale bedes du kontakte moderselskabet, Worldline S.A., eller et af dets datterselskaber direkte.

Medmindre andet er angivet, tilhører indholdet af denne hjemmeside, herunder, men ikke begrænset til, tekst og billeder, der er indeholdt heri, og deres arrangement Worldline. Alle varemærker, der bruges eller henvises til på denne hjemmeside, tilhører deres respektive ejere.

Intet på dette websted skal fortolkes som tildeling af nogen ret, hverken udtrykkeligt eller underforstået ved licens eller på anden måde, til nogen ophavsret, patent, varemærke eller anden ejendomsretlig interesse for Worldline eller nogen tredjepart. Dette websted og indholdet på dette websted, herunder, men ikke begrænset til, tekst, grafik, billeder, lyd, video, html-kode og knapper, må ikke kopieres, reproduceres, ændres, genudgives, uploades, sendes, transmitteres eller distribueres på nogen måde uden forudgående skriftligt samtykke fra Worldline, bortset fra at du må downloade, vise og udskrive en kopi af materialet på en enkelt computer udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug, forudsat at du ikke ændrer materialet på nogen måde, og du holder alle copyright-, varemærke- og andre ejendomsretlige meddelelser intakte.

Oplysningerne på dette websted er gratis og kun til informationsformål og skaber ikke et forretnings- eller professionelt serviceforhold mellem dig og Worldline. Links på dette websted kan føre til tjenester eller websteder, der ikke drives af Worldline. Der gives ingen erklæring, vurdering eller garanti med hensyn til sådanne andre tredjepartstjenester eller -websteder, og Worldline påtager sig intet ansvar for sådanne andre websteder eller tjenester og deres indhold. Et link til en anden side eller tjeneste er ikke en godkendelse af den pågældende side eller tjeneste. Enhver brug af oplysningerne på dette websted eller ethvert websted eller enhver tjeneste, der linkes til via dette websted, sker på eget ansvar.

Selvom Worldline gør en rimelig indsats for at inkludere nøjagtige og opdaterede oplysninger på dette websted, kan dette websted indeholde unøjagtigheder, forældede oplysninger eller typografiske fejl. Derfor giver Worldline ingen garantier eller erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, der er indeholdt heri. Desuden påtager Worldline sig intet ansvar, forpligtelse eller ansvar af nogen art for eventuelle fejl eller udeladelser i indholdet på dette websted.

De navne, billeder, logoer og billeder, der identificerer Worldlines produkter og tjenester, er Worldlines og/eller dets tilknyttede selskabers varemærker. Henvisninger under brug af dette websted til oplysninger, indhold, varer, produkter, processer eller tjenester fra tredjepart ved handelsnavn, varemærke, producent eller på anden måde udgør eller indebærer ikke nødvendigvis Worldlines støtte, godkendelse eller anbefaling heraf eller forbindelse hermed. Desuden kan denne hjemmeside være linket til andre hjemmesider, som ikke er udgivet, under kontrol af eller vedligeholdt af Worldline. Worldline har ikke gennemgået nogen eller alle de websteder, der er linket til dette websted, og Worldline er ikke ansvarlig for indholdet af disse websteder eller nogen af off-site siderne eller andre websteder, der er linket til disse websteder. Worldline leverer kun disse links til dig som en bekvemmelighed, og inkluderingen af et link til sådanne websteder betyder ikke, at Worldline godkender disse websteder.

Worldline gør ikke krav på ejerskab af det materiale, du leverer via denne hjemmeside, herunder men ikke begrænset til feedback og forslag, eller indlæg, uploads, input eller andre indsendelser. Worldline kan ikke holdes ansvarlig for det indhold eller de synspunkter, der kommer til udtryk i sådant materiale, som du har leveret. Worldline forbeholder sig til enhver tid ret til efter eget skøn at screene indhold indsendt af dig og til at redigere, flytte, slette og/eller nægte at acceptere indhold, der efter Worldlines vurdering overtræder disse brugsvilkår eller på anden måde er uacceptabelt eller upassende, uanset om det er af juridiske eller andre årsager.

Ved at indsende materiale på dette websted giver du Worldline og enhver, der er autoriseret af Worldline, en royaltyfri, evig, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, ubegrænset, verdensomspændende licens til at bruge, kopiere, ændre, overføre, sælge, udnytte, skabe afledte værker fra, distribuere og/eller offentligt udføre eller vise sådant materiale, helt eller delvist, på enhver måde eller medium (hvad enten det nu er kendt eller senere udviklet), til ethvert formål, som Worldline måtte vælge.

Din brug af og browsing på denne hjemmeside sker på egen risiko. Hverken Worldline eller nogen anden part, der er involveret i at skabe, producere eller levere webstedet, er ansvarlig for nogen direkte, tilfældige, følgeskader, indirekte eller strafbare skader, der opstår eller kan opstå som følge af din adgang til eller brug af dette websted eller ethvert websted, der er linket til af dette websted. Uden at begrænse det foregående leveres alt på dette websted til dig "som det er" og "som tilgængeligt" uden garanti af nogen art, hverken udtrykt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, de underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder.

Worldline kan til enhver tid foretage modifikationer, forbedringer, rettelser og/eller ændringer af denne hjemmeside og disse vilkår og betingelser.

Worldline kan indsamle datalogfiler over personer, der browser på Worldlines hjemmeside, med det formål at forstå den samlede brug af funktioner og sider. Til dette formål bruger Worldline Google Analytics. For at undgå, at Google indsamler dine personlige data, har Worldline konfigureret værktøjet på en måde, der forhindrer indsamling af IP-adresser. Hverken Worldline eller Google er i stand til at identificere enkeltpersoners aktivitet.

Yderligere personlige data kan også indsamles som følge af abonnement på nyhedsbrevet eller Worldlines Premium Services. Disse persondata behandles udelukkende af Worldline for at levere den relevante support og service. Ingen af disse data vil blive delt med tredjeparter.

Fordi databeskyttelse og sikkerhed er vigtigt, er Worldline-webstedet hostet i EU for at garantere et passende beskyttelsesniveau for alle data, der indsamles og behandles. Enhver dataoverførsel i Europa og især i forbindelse med applikationssupport vil blive udformet i overensstemmelse med EU's modelklausuler for at sikre et passende beskyttelsesniveau.

Du kan få mere at vide om, hvordan Worldline behandler dine personlige data ved at læse vores fortrolighedserklæring.

Når brugere besøger vores hjemmeside, installeres cookies på computeren for at give os mulighed for at forbedre den måde, vores hjemmesider fungerer på, for eksempel ved at sikre, at brugerne nemt kan finde det, de har brug for. Hvis du vil vide mere om, hvordan vi bruger cookies, kan du læse vores Cookie Notice.

I tilfælde af at en del af disse vilkår og betingelser ikke kan håndhæves, skal den del, der ikke kan håndhæves, fortolkes i overensstemmelse med gældende lov så tæt som muligt på at afspejle parternes oprindelige hensigter, og resten af bestemmelserne skal forblive i fuld kraft og virkning.

Worldlines manglende insisteren på eller håndhævelse af streng opfyldelse af enhver bestemmelse i disse vilkår og betingelser skal ikke fortolkes som et afkald på nogen bestemmelse eller rettighed. Hverken adfærd mellem nogen af de parter, der henvises til heri, eller handelspraksis skal ændre nogen bestemmelse i disse vilkår og betingelser.

Disse vilkår og betingelser skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med fransk lov. Ethvert søgsmål mod Worldline skal anlægges i Frankrig.

Pressemeddelelser

Worldlines pressemeddelelser præsenteres på denne hjemmeside udelukkende til historiske formål. Oplysningerne fra Worldline var korrekte på tidspunktet for offentliggørelsen, med forbehold for ansvarsfraskrivelsen om fremadrettede udsagn, som blev trykt samtidig med meddelelsen. Investorer bør ikke gå ud fra, at udsagn i disse dokumenter fortsat vil være gældende på et senere tidspunkt. Worldline gennemgår ikke tidligere opslag for at afgøre, om de stadig er korrekte, og oplysninger i sådanne opslag kan blive erstattet. Worldline fralægger sig enhver forpligtelse til at opdatere udsagn eller pressemeddelelser. De finansielle oplysninger, der kan tilgås via denne side, er kun gældende på den eller de datoer, hvor de blev udarbejdet. Sådanne oplysninger kan være blevet forældede.

HVIS DISSE VILKÅR OG BETINGELSER IKKE ACCEPTERES FULDT UD, SKAL BRUGEN AF DENNE HJEMMESIDE ØJEBLIKKELIGT OPHØRES.

worldline.com er registreret og ejet af Worldline S.A., et fransk aktieselskab ("société anonyme"), behørigt organiseret og gyldigt eksisterende i henhold til fransk lovgivning med hjemsted på Tour Voltaire, 1 Place des Degrés, CS 81162, 92059 Paris la Défense Cedex, Frankrig, hvis firmanummer i handelsregistret i Nanterre er 378 901 946.

September 2022