Hvad betyder ”Afvist” egentlig?

En afvist betaling kan være stressende. Få hjælp til at forstå fejlkoder og løse problemer hurtigt. Læs om de mest almindelige årsager og løsninger her.

a man hand holding out a card machine

Afvist

Dette betyder ganske enkelt at banken, der udsteder kortet, ikke kan godkende transaktionen. Årsagen til dette kan være mange ting. Der er ikke penge nok på kortindehaverens konto, kortet er blokeret, eller at terminalen ikke understøtter den bestemte type transaktion (for eksempel hvis du bruger magnetstriben på et kort udstedt i Europa). I andre tilfælde kan det være tekniske problemer, der forhindrer udstederen i at godkende købet.

Uanset årsagen til afvisningen, hjælper det sjældent at udføre den samme transaktion igen. Hvis udstederen ikke kan godkende transaktionen, er der ofte en god grund til det og det er meget usandsynligt, at den vil gå igennem 2. gang. Hvis problemet er, at der ikke er penge nok på kundens konto, kan en transaktion med et lavere beløb prøves.

Grundet nye EU-regler kan kontaktløse køb også føre til fejlkoden ”Afvist”. Her kan kunden prøve at sætte kortets chip i terminalen i stedet.

Se en mere detaljeret oversigt over bl.a. ”Afvist” fejlkoder her

Kommunikationsfejl

I de fleste tilfælde skyldes denne fejlkode netværksproblemer, der resulterer i at terminalen mister forbindelse til os. Her er første skridt at tjekke om alle kabler til og fra din terminal er tilsluttet korrekt. Hvis dette ikke er problemet, kan du tjekke om din router fungerer og eventuelt prøve at genstarte den. Når routeren er genstartet, kan du også prøve at genstarte din terminal ved at trykke på CLEAR og [., '] samtidig.

Hvis du har en trådløs terminal, genstarter du den ved at trykke på CLEAR og [., '] samtidig. Hvis terminalen kører på Bluetooth, skal du også sørge for, at Bluetooth-ikonet på terminalen er synligt, hvis det ikke er synligt, skal du sætte den i dockingstationen, for at den får forbindelse igen. Hvis ingen af ​​disse trin løser problemet, skal du kontakte vores support.

Aflever venligst til kasserer\nTryk 0

Denne meddelelse vises, når terminalen ikke kan oprette forbindelse til kortnetværket og derfor foretager transaktionen i "offline"-tilstand. Kassemedarbejderen skal godkende at købet foretages offline og indtaste terminalkoden. Instruktioner til, hvordan man gør dette, vises på terminalens display. Ved offline transaktion vil terminalen automatisk udskrive en ekstra kvittering, denne skal butikken gemme.

Det er vigtigt at huske, at offline køb er på egen risiko. Da terminalen ikke kan oprette forbindelse til kortnetværket, udføres autorisationen i stedet lokalt med kortets chip. Disse transaktioner gemmes lokalt på terminalen, indtil den genvinder forbindelse til kortnetværket. Denne type transaktioner er altid forbundet med en risiko, da transaktioner kan gå tabt. Dette sker hvis der opstår et problem med terminalen, før den kommer online igen og har mulighed for at uploade de gemte transaktioner.

Unauthorized eller Alert irruption

Begge disse fejlkoder indikerer, at terminalens "skalbeskyttelse" er aktiveret. Dette kan ske, hvis terminalen er blevet beskadiget, eller hvis nogen har forsøgt at manipulere med den. For at undgå misbrug af terminalen, deaktiveres den og den skal repareres inden videre brug. Hvis du får denne fejlkode, skal du kontakte os.

Foretag dagsafslutning

Denne meddelelse betyder, at du er nødt til at foretage en dagsafslutning.

Dette kan skyldes:

  1. at der ikke er foretaget en dagsafslutning i 24 timer, hvilket er påkrævet.
  2. eller at terminalens lokale hukommelse er fuld. Det betyder normalt, at en række offline-køb er blevet gemt lokalt på terminalen og skal uploades for at frigøre hukommelse.

I begge tilfælde løses problemet ved at følge instruktionerne til udførsel af dagsafslutning, disse vises på terminalens display.

”Terminal spærret”

Denne fejlkode vises, når terminalen ikke har forbindelse til Worldlines servere. For at løse dette problem skal du opdatere terminalens parametre og foretage en dagsafslutning. Dette skal gøres før, du prøver at gennemføre flere transaktioner. Hvis du ikke gør dette, risikerer du at terminalen "nulstilles", hvilket vil resultere i, at eventuelt gemte offline-transaktioner slettes.

Følg disse trin for at opdatere terminalens parametre:

  1. Tryk på “Menu”
  2. vælg “Indstillinger”
  3. og vælg derefter “Opdater parametre”.
  4. Indtast terminalkoden efterfulgt af OK (den grønne knap).

Terminalen henter de nye parametre og viser dig status for download på skærmen. Når de er downloadet, genstarter terminalen. Når dette er gjort, laver du en dagsafslutning og nu er terminalen klar igen.