Businessman and woman sitting in front of green plant wall using laptop

CSR - Hvordan vi gør en forskel.

Vores paytech-forretning handler om at designe og drive løsninger, der gør det muligt for virksomheder at trives i et pålideligt og sikkert betalingsmiljø.

Vejledt af vores Trust 2025-køreplan for virksomhedens sociale ansvar sigter vi mod løbende at øge vores positive indflydelse og nå ambitiøse sociale og miljømæssige mål. Uanset hvor vi er, er vores vision at muliggøre bæredygtig økonomisk vækst og styrke tilliden og sikkerheden i alle vores samfund.

Trust 2025 - vores rejse mod fremtiden.

I 2021 lancerede vi Trust 2025, vores femårige køreplan for CSR (corporate social responsibility). Trust 2025 er udviklet efter omfattende konsultationer med vores interessenter og indeholder vidtrækkende forpligtelser inden for alle områder af vores forretning, fra mennesker, etik og værdikæden til miljøet og vores støtte til lokalsamfundene.

5 prioriteter for 2025

     
Opbyg kundernes tillid med pålidelige, sikre, innovative og positive løsninger.Sikre forretningsetik, herunder respekt for menneskerettigheder, og øge bæredygtig indkøbspraksis i vores værdikæde.Vær en ansvarlig arbejdsgiver.Reducere vores miljømæssige fodaftryk.
Hjælp vores lokalsamfund gennem positive løsninger og sociale initiativer.

Sådan sporer vi vores ikke-finansielle resultater.

Vi ønsker at fremskynde vores fremskridt med hensyn til at reagere på de CSR-udfordringer, som vores virksomhed, vores kunder og samfundet som helhed står over for. Vi har sat os 16 ambitiøse mål inden for vores prioriterede områder, som vi arbejder på at nå inden 2025. 

Trust 2025-målene, kort fortalt.

Målene fra vores Trust 2025-køreplan omfatter:

Leder af flokken. Og med ambitioner om at blive der.

Betalingsvirksomheden, der er pioner inden for bidrag til CO2-neutralitet.

Vi nåede eller overgik 11 af de 13 mål i Trust 2020, vores tidligere CSR-køreplan. Trust 2025 bygger videre på disse fremskridt og inspirerer os til endnu større præstationer, så vi kan tage vores forpligtelse til at skabe bæredygtig værdi til det næste niveau.

Gonger vi modtog i 2022.

Læs vores integrerede rapport for 2022 for at få alle de seneste fakta og tal om, hvordan vi skaber langsigtet værdi for samfundet, herunder for alle vores interessenter.

Erklæringer & Politikker

Find Worldlines udtalelser, politikker og rapporter