Internetsko poništenje upita za rezervaciju

Od sada poništenja upita za predautorizaciju i rezervaciju možete provesti brzo i jednostavno s pomoću internetskog obrasca.

Croatia — 15 / 06 / 2020

Za vas smo pojednostavili proces poništenja: Od sada nam poništenja upita za predautorizaciju/rezervaciju možete dostaviti jednostavno, brzo i internetski. Ova nova usluga provodi se automatski i vodi do bržeg deblokiranja blokiranih iznosa na kreditnim karticama vaših klijenata.

Office

Vaš se upit trenutno prosljeđuje banci vlasnika kartice. Za poništenje rezervacija isključivo je odgovorna banka koja je izdala karticu (pogledajte Preuzimanja).  

Obrazac vam odmah stoji na raspolaganju. Gumbom „Pošalji” nalog za storniranje izravno se šalje u odgovarajuća sučelja banke koja je izdala karticu.