Oświadczenie o dostępności

Firma Worldline S.A., jej podmioty stowarzyszone i zależne (zwane dalej łącznie „Worldline” lub „my”/„nas”/„nasze”) dążą do zapewnienia dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych. Nieustannie ulepszamy doświadczenie użytkownika dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.

Stan zgodności
Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) określają wymagania dla projektantów i programistów w celu poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych. WCAG definiuje trzy poziomy zgodności: Poziom A, poziom AA i poziom AAA. Worldline jest częściowo zgodny z WCAG 2.1 poziom AA. Częściowo zgodne oznacza, że niektóre części treści nie są w pełni zgodne ze standardem dostępności.

Opinie
Czekamy na Twoją opinię na temat dostępności witryny Worldline. Daj nam znać, jeśli napotkasz bariery dostępności na witrynie:

E-mail: accessibility(at)worldline.com
Adres pocztowy: Tour Voltaire
1 Place des Degrés
CS 81162
92059 Paris La Défense Cedex

Staramy się odpowiadać na opinie w ciągu 5 dni roboczych.