Informacja o ochronie prywatności

Worldline S.A., jej podmioty stowarzyszone i zależne (łącznie określane jako Worldline lub „my”/„nas”/„nasze”) są zobowiązane do ochrony prawa użytkownika do prywatności i danych osobowych. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności ma na celu poinformowanie Cię o danych osobowych, które przetwarzamy, o tym, jak je gromadzimy, dlaczego ich używamy i jak długo to robimy, komu możemy je udostępniać i jakie są Twoje prawa. 

Jeśli jesteś jednym z naszych klientów, kontrahentów lub dostawców, nasza umowa z Tobą zawiera dalsze informacje o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane.

Jeśli jesteś konsumentem, zalecamy również przeczytanie informacji o ochronie prywatności kontrahenta, z którym prowadzisz interesy, aby zrozumieć, w jaki sposób przetwarza on Twoje dane osobowe.

Witryna może zawierać łącza do witryn podmiotów zewnętrznych (np. w celu rejestracji na wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne).  Jeśli skorzystasz z łącza do którejkolwiek z tych witryn podmiotów zewnętrznych, pamiętaj, że mają one własne polityki prywatności i że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nie ani za przetwarzanie danych osobowych.  Zapoznaj się z tymi politykami przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych do takich witryn podmiotów zewnętrznych.  

Niniejsza informacja o ochronie prywatności ma na celu wyjaśnienie naszych praktyk w zakresie prywatności i obejmuje następujące obszary:

 • Gromadzimy i przetwarzamy wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych na Twój temat:

  • Informacje, które nam przekazujesz — dane osobowe, które nam przekazujesz, na przykład podczas wypełniania formularza w naszej Witrynie, w tym między innymi imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj i firma (i/lub branża, w której pracujesz). Możemy również przetwarzać informacje o Twoim wykształceniu i doświadczeniu zawodowym w związku z ofertą pracy w Worldline, o którą chcesz się ubiegać. Możesz również podać nam swoje dane kontaktowe, adresowe i dane bankowe, aby umożliwić nam wykonanie zawartej z nami umowy lub dokonanie płatności na Twoją rzecz w związku z towarami lub usługami, które nam dostarczasz;
  • Korespondencja i inne komunikaty — jeżeli kontaktujesz się z nami telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną, zazwyczaj przechowujemy zapis tej korespondencji lub komunikacji;
  • Informacje i opinie w ankietach — możemy również poprosić Cię o wypełnienie ankiet, których używamy do celów badawczych lub o przekazanie opinii, których używamy do rozwijania i ulepszania naszej oferty produktów i usług.  W takich okolicznościach będziemy gromadzić informacje podane w wypełnionej ankiecie/prośbie o informację zwrotną;
  • Dane dotyczące korzystania z Witryny i komunikacji dotyczące Twoich wizyt na witrynach oraz informacje gromadzone za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia, w tym między innymi Twój adres IP i nazwa domeny, wersja przeglądarki i system operacyjny, język przeglądarki, godzina dostępu, dane o ruchu, dane lokalizacyjne, dzienniki sieciowe, ruchy na stronie internetowej, odsyłające adresy stron internetowych i inne dane komunikacyjne.  Możemy również zbierać informacje o stronach, które przeglądasz w ramach Witryny i innych działaniach, które podejmujesz, gdy nas odwiedzasz. Ponadto możemy również korzystać z takich technologii w celu ustalenia, czy otworzono wiadomość e-mail lub kliknięto łącze zawarte w wiadomości e-mail.

  Informacje od podmiotów stowarzyszonych mogą być nam również przekazywane z innych źródeł, na przykład od naszych spółek stowarzyszonych lub partnerów biznesowych w związku z możliwościami biznesowymi lub z wyszukiwarek, firm zajmujących się wiarygodnością kredytową lub agencji rządowych w związku z naszymi procesami należytej staranności.

 • W tej części określamy cele, dla których wykorzystujemy gromadzone i przechowywane przez nas dane osobowe oraz, zgodnie z naszymi obowiązkami, zwłaszcza wynikającymi z europejskiego prawa ochrony prywatności, wskazujemy „podstawy prawne”, na których opieramy się przy przetwarzaniu tych informacji.

  Używamy Twoich danych osobowych tylko wtedy, gdy mamy ku temu ważną podstawę prawną. W zależności od okoliczności możemy polegać na Twojej zgodzie lub na fakcie, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy, ochrony żywotnych interesów Twoich lub innych osób lub przestrzegania przepisów prawa. Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli uważamy, że leży to w uzasadnionym interesie naszym lub innych osób, biorąc pod uwagę Twoje własne interesy i prawa.

  Aby skutecznie komunikować się z Tobą i prowadzić naszą działalność, w tym spełniać Twoje prośby:

  Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby skutecznie odpowiedzieć na Twoją prośbę o kontakt; Twoje zgłoszenie rejestracji na organizowane przez nas wydarzenia; lub na prośbę o spotkanie z jednym z naszych ekspertów; aby odpowiedzieć na Twoją prośbę o propozycję lub ofertę, jeśli interesuje Cię współpraca z nami; lub możemy się z Tobą skontaktować, jeśli jesteśmy zainteresowani współpracą z Tobą; aby odpowiedzieć na Twoje podanie o pracę; w celu komunikowania się z Tobą w inny sposób; lub z innymi stronami wewnętrznymi i zewnętrznymi dotyczącymi Ciebie; lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych między Tobą a nami.

  Kiedy wykorzystujemy Twoje dane do tych celów, często opieramy się na Twojej uprzedniej i świadomej zgodzie lub konieczności wynikającej z umowy (co oznacza, że nie będziemy w stanie wypełnić naszej części umowy bez wykorzystania do tego Twoich danych) lub na naszych uzasadnionych interesach (co oznacza, że mamy uzasadnione interesy biznesowe, które chcemy chronić i nie możemy tego zrobić bez wykorzystania Twoich danych osobowych).

  Aby zapewnić Ci dostęp do zastrzeżonych obszarów Witryny:

  W celu zapewnienia Ci konta online i dostępu do obszarów zastrzeżonych po wypełnieniu przez Ciebie formularza zakładania konta w naszej Witrynie.

  Kiedy wykorzystujemy Twoje dane do tych celów, opieramy się na konieczności umownej (co oznacza, że nie będziemy w stanie ułatwić dostępu do obszarów o ograniczonym dostępie bez wykorzystania do tego Twoich danych) lub na naszych uzasadnionych interesach (co oznacza, że mamy uzasadnione interesy biznesowe, które chcemy chronić i nie możemy tego zrobić bez wykorzystania Twoich danych osobowych).

  Aby dostarczać Ci materiały marketingowe:

  Aby dostarczać Ci powiadomienia e-mail, aktualizacje, oferty i zaproszenia na nasze wydarzenia, gdy zdecydujesz się je otrzymywać.  Możemy również wykorzystywać Twoje dane do marketingu produktów i usług własnych i naszych wybranych partnerów biznesowych. Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, poprosimy o Twoją uprzednią i świadomą zgodę. W każdym elektronicznym komunikacie marketingowym wysłanym do ciebie zapewniamy opcję rezygnacji z subskrypcji lub rezygnacji z dalszej komunikacji lub możesz z niej zrezygnować, kontaktując się z nami w sposób określony w części „Kontakt z nami” poniżej.

  Kiedy wykorzystujemy Twoje dane do tych celów, opieramy takie wykorzystanie na Twojej uprzedniej i świadomej zgodzie lub na naszych uzasadnionych interesach (co oznacza, że mamy uzasadnione interesy, aby informować Cię o nowościach dotyczących naszych produktów i usług i nie możemy tego zrobić bez wykorzystania Twoich danych osobowych).

  Do celów badawczo-rozwojowych:

  Aby analizować Twoje dane osobowe, lepiej Cię zrozumieć, dalej rozwijać i ulepszać nasze produkty i usługi.

  Kiedy wykorzystujemy Twoje dane do tych celów, opieramy się na naszych uzasadnionych interesach (co oznacza, że mamy uzasadniony interes biznesowy w ulepszaniu naszych produktów i usług i nie możemy tego robić bez wykorzystania Twoich danych osobowych).

  Aby zapewnić prawidłową funkcjonalność naszych witryn i zapewnić trafność treści:

  Gromadzimy dane użytkowania i statystyki dotyczące korzystania z naszych witryn i ich skuteczności za pomocą różnych technologii i personalizujemy Twoje doświadczenia podczas korzystania z nich, a także dostosowujemy nasze interakcje z Tobą. Mamy oddzielną Informację o plikach cookie, która zawiera więcej informacji o tym, jak używamy plików cookie na naszej witrynie. Gromadzimy również informacje, aby zadbać, że treści z naszych witrynach są prezentowane Tobie w najbardziej efektywny sposób, co może obejmować przekazywanie Twoich danych partnerom biznesowym, dostawcom i/lub usługodawcom.

  W zależności od rodzajów umieszczanych przez nas plików cookie, które mogą obejmować zakres od ściśle niezbędnych do marketingowych plików cookie, opieramy takie wykorzystanie na naszych uzasadnionych interesach w celu zapewnienia właściwej funkcjonalności naszej witryny lub na Twojej uprzedniej i świadomej zgodzie. Wykorzystując Twoje dane w celu dopasowania treści, zazwyczaj opieramy się na naszych uzasadnionych interesach (co oznacza, że mamy uzasadniony interes w tym, aby zawartość naszej witryny była aktualna i zaktualizowana oraz nadawała się do użytku. Nie będziemy w stanie tego zrobić bez wykorzystania Twoich danych osobowych).

  Aby monitorować określone działania:

  Gromadzimy informacje o Tobie w celu monitorowania zapytań i transakcji w celu zapewnienia jakości usług lub przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zwalczania oszustw.

  Kiedy wykorzystujemy Twoje dane do tych celów, opieramy się na naszym obowiązku prawnym (co oznacza, że istnieją różne przepisy, które zobowiązują nas do monitorowania pewnych zachowań i działań) lub na naszych uzasadnionych interesach (co oznacza, że mamy uzasadnione interesy biznesowe, aby monitorować nieuczciwe transakcje i nie może tego robić bez wykorzystania Twoich danych osobowych).

  Aby poinformować Cię o zmianach:

  Aby powiadomić Cię o zmianach w naszych usługach i produktach;

  Kiedy wykorzystujemy Twoje dane do tych celów, opieramy się na naszych uzasadnionych interesach (co oznacza, że nie możemy informować Cię o zmianach bez wykorzystania Twoich Danych osobowych).

  Aby zreorganizować lub wprowadzić zmiany w naszej działalności:

  Jeżeli kiedykolwiek sprzedamy naszą firmę lub jej część; lub poddamy się reorganizacji, możemy być zobowiązani do ujawnienia Twoich danych osobowych odpowiedniemu podmiotowi zewnętrznemu (lub jego doradcom) w ramach procesu należytej staranności w celu przeanalizowania proponowanej sprzedaży lub reorganizacji. Może być również konieczne przekazanie danych osobowych do zreorganizowanego podmiotu lub podmiotu zewnętrznego po sprzedaży lub reorganizacji, aby mogły one wykorzystywać je do tych samych celów, które określono w niniejszej informacji.

  Kiedy wykorzystujemy Twoje dane do tych celów, opieramy się na naszych uzasadnionych interesach (co oznacza, że nie możemy informować Cię o zmianach bez wykorzystania Twoich Danych osobowych).

  W związku ze zobowiązaniami umownymi, prawnymi lub regulacyjnymi:

  Możemy ujawnić Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym, takim jak usługodawcy, wykonawcy, agenci, doradcy, spółki z grupy, podmioty stowarzyszone, podmioty zależne, organy nadzorcze w celu wypełnienia naszych obowiązków umownych, zobowiązań prawnych lub w celu ochrony Twoich interesów.

  Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu spełnienia naszych wymogów regulacyjnych lub dialogu z organami regulacyjnymi, w stosownych przypadkach, co może obejmować ujawnienie Twoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym, sądom i/lub organom regulacyjnym lub organom ścigania w związku z zapytaniami, postępowaniami lub dochodzeniami prowadzonymi przez takie strony w dowolnym miejscu na świecie lub gdy zostaną do tego zmuszone.  Tam, gdzie jest to dozwolone i wykonalne, skierujemy do Ciebie takie żądanie lub powiadomimy Cię przed udzieleniem odpowiedzi, chyba że zaszkodzi to zapobieganiu lub wykrywaniu przestępstwa. 

  Kiedy wykorzystujemy Twoje dane do tych celów, opieramy się na konieczności umownej (co oznacza, że nie będziemy w stanie wykonać naszej części umowy bez wykorzystania do tego Twoich danych), naszych zobowiązań prawnych (co oznacza, że jesteśmy prawnie zobowiązani w celu przestrzegania określonych przepisów prawa) lub w naszych uzasadnionych interesach (co oznacza, że mamy uzasadniony interes biznesowy we współpracy z organami ścigania i organami regulacyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nie możemy tego robić bez wykorzystania Twoich danych osobowych).

 • Odbiorcy

  Aby spełnić Twoje prośby, możemy być zmuszeni udostępnić lub w inny sposób przekazać Twoje dane osobowe w ramach spółek z grupy, na przykład do firmy świadczącej usługi wspólne zlokalizowanej w innym regionie lub jurysdykcji niż Ty. W stosownych przypadkach możemy również przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym, na przykład zewnętrznym organizatorom wydarzeń lub firmom partnerskim, które mogą w lepszy sposób spełnić Twoje żądanie.

  Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe naszym usługodawcom, którzy wykonują usługi w naszym imieniu. Na mocy umowy wymagamy od nich wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w naszym imieniu.

  Bezpieczeństwo przez Internet

  Jak zapewne wiesz, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Utrzymujemy uzasadnione handlowo zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i proceduralne w celu ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony danych.

  Wszystkie informacje, które nam przekazujesz, są przechowywane na bezpiecznych serwerach naszych lub naszych podwykonawców i są udostępniane i wykorzystywane zgodnie z naszymi zasadami i standardami bezpieczeństwa.  Jeśli podaliśmy Ci (lub wpisano) hasło, które umożliwia dostęp do niektórych części naszych witryn, odpowiadasz za utrzymanie go w tajemnicy i za przestrzeganie wszelkich innych procedur bezpieczeństwa, o których Cię powiadomimy.  Nie udostępniaj nikomu hasła.

  Międzynarodowy transfer danych

  Gdy przekazujemy dane osobowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) do kraju spoza EOG (lub kraju, który NIE jest uważany za oferujący odpowiedni poziom ochrony przyjęty przez Komisję Europejską na podstawie art. 45 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), możemy być zobowiązani do podjęcia określonych dodatkowych środków w celu ochrony odpowiednich danych osobowych, a takie przekazanie będzie oparte na podstawach prawnych i mechanizmach uzasadniających takie przekazanie, takich jak zatwierdzony przez Komisję Europejską standard umowny klauzul lub innych podstaw prawnych dozwolonych przez obowiązujące prawo.

  Niektóre kraje spoza EOG zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską jako zapewniające zasadniczo równoważne zabezpieczenia z przepisami EOG dotyczącymi ochrony danych, w związku z czym eksport danych osobowych do tych jurysdykcji nie wymaga żadnych dodatkowych zabezpieczeń (pełna lista znajduje się tutaj https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).

  Taki międzynarodowy transfer danych może mieć miejsce na przykład wtedy, gdy Twoje dane osobowe zostaną przekazane do, lub przechowywane w, lub dostępne dla naszych pracowników lub dostawców w miejscu przeznaczenia poza krajem, w którym się znajdujesz. Pomimo różnic w przepisach regionalnych lub krajowych, we wszystkich okolicznościach będziemy chronić dane osobowe zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności.

  Przechowywanie danych

  Nasze okresy przechowywania danych osobowych są oparte na potrzebach biznesowych i lokalnych wymaganiach prawnych. Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do celów przetwarzania, dla których informacje zostały zebrane, oraz wszelkich innych dozwolonych, powiązanych celów. Na przykład, możemy przechowywać przekazane nam informacje tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usług, o które nas proszono za pośrednictwem naszej witryny i do czasu wygaśnięcia terminu roszczeń, które mogą wynikać z tych usług, lub do spełnienia wymogów regulacyjnych dotyczących przechowywanie takich danych. Tak więc, jeśli wykorzystujemy Twoje dane osobowe w więcej niż jednym celu, będziemy je przechowywać do momentu wygaśnięcia celu z ostatnim okresem; ale przestaniemy go używać do celów o krótszym okresie po wygaśnięciu tego okresu.

  Kiedy dane osobowe nie są już potrzebne, dokonujemy nieodwracalnej anonimizacji danych (i możemy dalej przechowywać i wykorzystywać zanonimizowane informacje) lub bezpiecznie niszczymy dane.

 • Marketing

  Masz prawo zażądać, abyśmy nie przetwarzali Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Poinformujemy Cię, jeśli zamierzamy wykorzystać Twoje dane do takich celów lub jeśli zamierzamy ujawnić Twoje dane podmiotom zewnętrznym w takich celach. Możesz skorzystać z prawa do uniemożliwienia takiego przetwarzania, nie zaznaczając niektórych pól w formularzach, których używamy do zbierania Twoich danych osobowych. Możesz również skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, jak określono w części „Kontakt z nami” poniżej.

  Aktualizowanie informacji

  Dokładamy uzasadnionych starań, aby zadbać o dokładność Twoich danych osobowych. Aby nam w tym pomóc, powiadamiaj nas o wszelkich zmianach przekazanych nam danych osobowych, kontaktując się z nami, jak określono w części „Kontakt z nami” poniżej. 

  Twoje prawa

  Masz prawo do informacji. Staramy się dostarczać przejrzystych informacji za pośrednictwem takich powiadomień.

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, wypełnij najpierw przeznaczony do tego celu formularz internetowy Żądanie osoby, której dane dotyczą. Możesz uzyskać do niego dostęp tutaj. Jeśli masz inne pytania, skontaktuj się z naszymi inspektorami ochrony danych. 

  Formularz wniosku osoby, której dane dotyczą ›

  Pod pewnymi warunkami, jeśli mieszkasz w UE, Kalifornii lub innej jurysdykcji, która przyznaje Ci prawa na mocy prawa, możesz mieć prawo wymagać od nas:

  (a) dostarczenia Ci dalszych szczegółów na temat wykorzystania przez nas Twoich informacji;
  (b) dostarczenia Ci kopii Twoich danych osobowych, które posiadamy;
  (c) zaktualizowania wszelkich nieścisłości w posiadanych przez nas danych osobowych (patrz część „Kontakt z nami”);
  (d) usunięcia wszelkich danych osobowych, co do których nie mamy już zgodnej z prawem podstawy do wykorzystania;
  (e) jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, wycofania zgody, abyśmy zaprzestali tego konkretnego przetwarzania;
  (f) sprzeciwienia się jakiemukolwiek przetwarzaniu opartemu na prawnie uzasadnionych interesach, chyba że powody, dla których podejmujemy takie przetwarzanie, przeważają nad jakimkolwiek uszczerbkiem dla Twoich praw do ochrony danych; oraz
  (g) ograniczenia sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane podczas rozpatrywania skargi.
  (h) niepodlegania profilowaniu ani decyzjom opartym na zautomatyzowanych decyzjach, które mogłyby wywołać niekorzystne skutki.

  Pamiętaj, że korzystanie z tych praw podlega pewnym wyjątkom, w związku z czym nie będzie można z nich skorzystać we wszystkich sytuacjach. Ponadto mogą się one nieznacznie różnić w zależności od kraju ze względu na specyfikę krajową. Na przykład we Francji, oprócz praw wymienionych powyżej, masz również prawo do określenia dyrektyw dotyczących sposobu, w jaki chcesz, aby Twoje dane osobowe były wykorzystywane po Twojej śmierci.

  Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, sprawdzimy Twoje uprawnienie i odpowiemy w odpowiednim terminie.

  Jeżeli sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe lub nasza odpowiedź na jakiekolwiek korzystanie z tych praw nie zadowalają Cię, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego ze względu na Twoje zwykłe miejsce zamieszkania lub miejsce, w którym wystąpiło domniemane naruszenie prawa. W komunikacji z Tobą podamy dane kontaktowe, które pozwolą Ci skutecznie skorzystać z przysługujących Ci praw. W przypadku państw członkowskich UE kliknij tutaj, aby zobaczyć listę i dane kontaktowe organów nadzorczych UE. W Wielkiej Brytanii skontaktuj się z biurem Information Commissioner’s Office Jak możesz się z nami skontaktować | ICO).

  Dodatkowe przepisy dotyczące poszczególnych krajów lub regionów

  W przypadku, gdy Worldline podlega pewnym wymogom dotyczącym ochrony prywatności w Stanach Zjednoczonych w stanie Kalifornia, zastosowanie ma również następujący zapis: zgodnie z wymogami dotyczącymi ujawniania informacji w ramach California Consumer Privacy Act („CCPA”), Worldline nie sprzedaje i nie będzie sprzedawać Twoich danych osobowych.

  Ponadto masz prawo:

  • zażądać od nas dostępu do Twoich danych osobowych, które Worldline gromadzi, wykorzystuje lub ujawnia na Twój temat;
  • zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe;
  • do traktowania w sposób niedyskryminujący przy wykonywaniu któregokolwiek z praw do ochrony danych;
  • w przypadku naszego wniosku o dostęp do Twoich danych osobowych, aby takie informacje były przenośne, jeśli to możliwe, w łatwym do wykorzystania formacie, który umożliwia bezproblemowe przekazanie tych informacji innemu odbiorcy.

  Kontakt z nami

  W zależności od tego, gdzie się znajdujesz, „administrator danych” Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas na mocy niniejszej Informacji o ochronie prywatności może być inny. 

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania w związku z niniejszym zawiadomieniem lub chcesz skorzystać z któregokolwiek z praw podmiotu opisanych powyżej, wypełnij przeznaczony do tego celu internetowy formularz Żądanie osoby, której dane dotyczą. Możesz uzyskać do niego dostęp tutaj.

  Zapoznaj się z listą spółek z grupy, które są administratorami danych w poszczególnych krajach, oraz uzyskaj dane kontaktowe odpowiedniego inspektora ochrony danych.

 • W naszych witrynach używamy plików cookie i technologii śledzenia. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używamy plików cookie, zapoznaj się z naszą Informacją o plikach cookie.

 • Możemy zmieniać zawartość naszych witryn oraz sposób, w jaki używamy plików cookie, w związku z czym nasze Informacje o ochronie prywatności i Informacje o plikach cookie mogą od czasu do czasu ulegać zmianom w przyszłości. Jeśli zmienimy niniejszą Informację o ochronie prywatności lub naszą Informację o plikach cookie, zaktualizujemy poniżej datę ostatniej zmiany. Jeśli zmiany te są istotne, wyraźnie zaznaczymy to w naszej Witrynie.

  Niniejsza Informacja o ochronie prywatności została ostatnio zaktualizowana 12 grudnia 2022 r.

Załącznik A: Uzasadnienie zastosowania

Wykorzystanie danych osobowych zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie danych musi być uzasadnione jedną z wielu „podstaw” prawnych, a my jesteśmy zobowiązani do określenia podstaw w odniesieniu do każdego wykorzystania w niniejszej polityce.  Wyjaśnienie zakresu dostępnych podstaw można znaleźć tutaj.  Podstawy, których używamy, aby uzasadnić każde wykorzystanie Twoich informacji, odnotowujemy obok wykorzystania w części „Wykorzystanie Twoich danych osobowych” niniejszej informacji.

Oto główne podstawy prawne, które uzasadniają wykorzystanie przez nas Twoich informacji: 

 • Zgoda: jeśli wyrażono zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich informacji (otrzymasz formularz zgody w odniesieniu do takiego wykorzystania i możesz wycofać swoją zgodę, korzystając z opcji „wypisz się” w otrzymanej wiadomości e-mail lub korzystając z formularza „Kontakt z nami”).

 • Wykonanie umowy: gdy Twoje dane są niezbędne do zawarcia lub wykonania naszej umowy z Tobą.

 • Obowiązek prawny: sytuacja, w której musimy wykorzystać Twoje dane w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

 • Uzasadnione interesy: gdy wykorzystujemy Twoje dane w celu osiągnięcia uzasadnionego interesu, a powody, dla których je wykorzystujemy, przeważają nad wszelkimi uszczerbkami dla Twoich praw do ochrony danych.

 • Roszczenia prawne: gdy Twoje dane są nam niezbędne do obrony, ścigania lub wniesienia roszczenia przeciwko Tobie, nam lub podmiotowi zewnętrznemu.

Załącznik 

Kraj

 

Podmiot prawny działający jako administrator danych

Inspektor ochrony danych / kontakt w sprawie ochrony danych

Wszystkie podmioty Equens Worldline

EquensWorldline SE

dataprotection-WLFS@worldline.com

Argentyna

Worldline Argentina SA

dpo-worldline-mts@worldline.com / contato.protecaodedados@worldline.com

Australia

ANZ Worldline Payment Solutions

dataprotection-ms-au@worldline.com

Austria

 

 

PAYONE GmbH filia w Austrii

privacy@payone.com

Worldline Austria GmbH

datenschutz.worldline@worldline.com

Worldline Financial Services (Europe) S.A., Austrian Branch

dataprotection.europe@worldline.com

Belgia

Worldline e-Commerce Solutions BV / SRL

dataprotectionbe@worldline.com

Worldline e-Commerce Solutions Ltd.

dataprotectionbe@worldline.com

Worldline Financial Solutions NV / SA

dataprotectionbe@worldline.com

Worldline SA/NV

dpoms@worldline.com

Brazylia

Worldline Brazil Serviços Ltda

contato.protecaodedados@worldline.com

Kanada

Bambora Inc

dpo-bambora@worldline.com

Republika Czeska

Worldline Czech Republic s.r.o.

dpoms@worldline.com

Dania

 

Bambora Online AS

dpo-bambora@worldline.com

Bambora Danmark AS

dpo-bambora@worldline.com

Estonia

Worldline Payment Estonia Oü

dataprotection-WLFS@worldline.com

Francja

Retail International Holding SAS

dpo-worldline-france@worldline.com

Santeos SA

dpo-worldline-france@worldline.com

Similo SAS

dpo-worldline-france@worldline.com

Worldline France SAS

dpo-worldline-france@worldline.com

Worldline SAdpo-worldline-france@worldline.com
Worldline MS France SA dpo-worldline-france@worldline.com
Worldline e-commerce Solutions SASdataprotectionbe@worldline.com
Worldline IGSA SAdpo-worldline-france@worldline.com
Worldline Business Support SASUdpo-worldline-france@worldline.com
Worldline Prepaid Service France SAS dpo-worldline-france@worldline.com
Consoprotec SAS         dpo-worldline-france@worldline.com

Niemcy

 

 

Credit & Collections Service GmbH

datenschutz@creditcs.de

Worldline Healthcare GmbH

dataprotection-whc@worldline.com

Worldline PAYONE Holding GmbH

privacy@payone.com

PAYONE GmbH

privacy@payone.com

Worldline Germany GmbH

datenschutz.worldline@worldline.com

DZ Service GmbH

mail@dzservice.de

Grecja

Worldline Merchant Acquiring Greece S. A.

dl-dpo.gr@worldline.com
Société Anonyme for the Management & Operation of Networks for Electronic Transactions Cardlinkdpo@cardlink.gr

Indie

 

Worldline Global Services Pvt. Limited

dpo.wgs@worldline.com

Worldline e-payments India Pvt. limited

dpo.wlindia@worldline.com

Włochy

Worldline Merchant Services Italia

dataprotectionofficer.italia@worldline.com

Japonia

Worldline Japan Limited

dpo.ms.apac@worldline.com

Łotwa

Worldline Latvia SIA

dataprotection-WLFS@worldline.com

Litwa

Worldline Lietuva UAB

dataprotection-WLFS@worldline.com

Luksemburg

Worldline Financial Services (Europe) S.A.

dataprotection.europe@worldline.com

Worldline Luxemburg SA

dpooffice-belux@worldline.com

Holandia

equensWorldline NV

dataprotection-WLFS@worldline.com

Global Collect Services B.V.

(Worldline Digital Commerce)

dataprotection.epay-ing@worldline.com

Worldline BV

dpoms@worldline.com

Singapur

Global Collect Services Asia Pacific Pte Ltd

dpo.ms.apac@worldline.com

Hiszpania

Worldline Iberia SA

dles-datospersonalesiberia@worldline.com

Szwecja

Bambora AB

dpo-bambora@worldline.com

Bambora Device AB

dpo-bambora@worldline.com

Bambora Group AB

dpo-bambora@worldline.com

Bambora Telesales AB

dpo-bambora@worldline.com

DevCode AB

dpo-bambora@worldline.com

Wszystkie podmioty Bambora

dpo-bambora@worldline.com

Worldline Sweden AB

dpo.ms.sweden@worldline.com

Szwajcaria

Worldline Switzerland Ltd

dataprotection.switzerland@worldline.com

Zjednoczone Królestwo i Irlandia

Worldine E-Commerce Solutions (UK) Ltd.

Worldine IT Services UK Limited

Worldine Merchant Services UK Limited

Worldine Retail Enterprise (UK) Limited

dpo-rbub@worldline.com

USA

MRL Pay. Inc

dataprotection@worldline.com

Worldline Holdings US. LLC

dataprotection@worldline.com

Worldline US Inc.

dataprotection@worldline.com