Saferpay obsługuje teraz Apple Pay jako metodę płatności

07 / 04 / 2020

Saferpay jest jednym z pierwszych dostawców usług płatniczych, którzy od maja 2019 roku przeprowadzają uwierzytelnianie 3-D Secure 2.

Man in the office in front of a computer

3-D Secure 2: istotne informacje dla sprzedawców

Na początku 2019 roku dostarczyliśmy Państwu wyczerpujących informacji na temat 3-D Secure 2, drugiej europejskiej dyrektywy w sprawie usług płatniczych PSD2 i związanych z nią przyszłych skutków dla handlu elektronicznego. Dla przypomnienia: dyrektywa w sprawie usług płatniczych PSD2 przewiduje bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące płatności. W przypadku płatności online, klient musi się identyfikować na podstawie dwóch z trzech różnych kryteriów, aby potwierdzić swoją tożsamość.

 

Aby dać sprzedawcom internetowym więcej czasu na wdrożenie, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) wyznaczył lokalnym organom regulacyjnym w całej Europie okres przejściowy do 31 grudnia 2020 roku na wdrożenie silnego uwierzytelniania klientów.

W odpowiedzi na bieżące zainteresowanie i liczne zapytania dotyczące statusu integracji i wdrożenia Saferpay, w tym wpisie na blogu zajmiemy się trzema najczęściej zadawanymi pytaniami.

Czy Saferpay obsługuje już 3-D Secure 2?

Saferpay jest jednym z pierwszych dostawców usług płatniczych na rynku, który od maja 2019 roku przeprowadza uwierzytelnianie 3-D Secure 2. Od tego czasu stale monitorujemy wskaźnik akceptacji nowej procedury przez wszystkie podmioty uczestniczące w obrocie płatniczym. Naszym celem było i jest przestawienie naszych klientów na nową procedurę 3-D Secure 2 tylko wtedy, gdy zaobserwujemy stabilny wskaźnik akceptacji, który jest co najmniej tak wysoki jak w przypadku starej procedury 3-D Secure 1. 

Gotowość emitentów kart: obecnie obserwujemy, że coraz więcej emitentów kart wdraża systemy 3-D Secure 2 i oferuje tę nową procedurę dla swoich kart kredytowych. Nowe systemy mogą powodować pewne trudności w początkowej fazie. Także posiadacze kart muszą się zapoznać z nową procedurą. Ten i inne czynniki powodują, że wzrasta liczba uwierzytelnień za pomocą 3-D Secure 2. Jednocześnie jednak wskaźnik akceptacji nadal podlega bardzo silnym wahaniom. 

Wskaźniki akceptacji: najczęściej wymieniana zaleta 3-D Secure 2 – tzw. „Frictionless Flow” – która umożliwia płynne uwierzytelnianie bez dodatkowej ingerencji posiadacza karty, jest wspierana przez emitentów kart. Około 58% wszystkich uwierzytelnień 3-D Secure 2 jest „frictionless” i ma wysoki wskaźnik akceptacji wynoszący około 90%. Dla porównania, tak zwany „Challenge Flow”, w którym posiadacz karty musi się jednoznacznie uwierzytelnić, wykazuje obniżenie wskaźnika akceptacji. Okazało się, że posiadacze kart po części sami anulują procedurę uwierzytelniania, jeżeli otrzymają niezrozumiałe instrukcje uwierzytelniania od emitenta karty.   

Podsumowanie: Saferpay stale monitoruje „gotowość” wszystkich uczestników procesu 3-D Secure 2 i automatycznie aktywuje 3-D Secure 2 dla wszystkich sprzedawców w krajach, w których wskaźnik akceptacji generalnie nie ma negatywnego wpływu na biznes. Jako wartość porównawczą stosujemy aktualny wskaźnik akceptacji 3-D Secure 1. „Gotowość” zależy w dużej mierze od tego, ilu emitentów kart wdrożyło i przetestowało swoje procesy 3-D Secure 2; od tego, ilu z nich obecnie wprowadza nowe systemy i od ogólnej jakości wdrożenia. 

Będziemy nadal uważnie śledzić postępy emitentów kart i zmiany wskaźnika akceptacji, aby zapewnić Państwu optymalny współczynnik konwersji z najwyższym poziomem bezpieczeństwa i ochroną przed oszustwami.

Czy mogę już obsługiwać 3-D Secure 2?

Państwa transakcje mogą być już przetwarzane z uwierzytelnianiem 3-D Secure 2, jeśli aktywowaliśmy je w Państwa kraju. Wersję uwierzytelnienia (1 lub 2) można zobaczyć w dzienniku transakcji na stronie „Szczegóły dziennika”.

Czy muszę przesłać więcej dodatkowych punktów danych?

Różne artykuły i publikacje na temat 3-D Secure 2 również poruszają temat ilości nowych danych, które sprzedawcy muszą przesłać przy każdej transakcji. W Saferpay nie wdrożono jeszcze żadnych nowych punktów danych w nowym interfejsie integracyjnym z następujących powodów: 

  1. Minimalizujemy wpływ na istniejące integracje: wprowadzeniu na rynek 3-D Secure 2 w 2019 r. towarzyszyło wiele wyzwań. Częściowo doprowadziło to również do pewnych wątpliwości ze strony użytkowników. Dlatego postawiliśmy sobie za cel, aby nasi sprzedawcy wkładali jak najmniejszy wysiłek we wdrażanie i aktualizacje. Przesyłane są tylko te punkty danych, które są niezbędne do uwierzytelnienia i dlatego nasi sprzedawcy nie muszą dokonywać dalszych zmian w integracji, aby korzystać z 3-D Secure 2.

  2. Staramy się możliwie jak najbardziej odciążyć naszych klientów: Jeśli to możliwe, Saferpay sam odnajduje potrzebne dane, nie żądając ich od sprzedawcy. Dotyczy to na przykład różnych danych dotyczących przeglądarki i urządzeń wymaganych przez specyfikację EMVCo.

  3. Zalecamy, jakie dane powinny być przesyłane: systemy analizy ryzyka emitentów kart uczą się lepiej i szybciej, jeśli otrzymują określone dodatkowe dane. Dlatego też bardzo zalecamy, aby dane posiadacza karty, takie jak adres dostawy i adres rozliczeniowy, były przesyłane.

  4. Będziemy stale dostosowywać Saferpay zgodnie z dalszym rozwojem sytuacji: analiza transakcji przez emitentów kart, w ramach której ocenia się, czy transakcja może zostać wyłączona z „Challenge Flow", będzie w przyszłości coraz bardziej wymagająca i będzie wymagała dalszych dodatkowych danych w celu optymalnej oceny ryzyka. Saferpay będzie dotrzymywać kroku temu rozwojowi i oferować możliwość spełnienia tych wymagań. Przy tym ważne jest, aby zastanowić się, czy przynosi to korzyści naszym klientom.