Transakcje uznaniowe iDEAL i SEPA za pomocą Saferpay

16 / 01 / 2020

Aby ułatwić życie naszym sprzedawcom, opracowaliśmy nowe rozwiązanie: działa ono dla wszystkich płatności opartych na rachunku bankowym i jest dostępne dla wszystkich naszych klientów (z lub bez Worldline Collecting).

Man working in the office

Teraz istnieje możliwość wykonania transakcji uznaniowych także dla płatności iDEAL i SEPA

Podstawy

W przypadku niektórych środków płatności opartych na rachunku bankowym nie ma możliwości wykonania transakcji uznaniowych: w celu uznania lub zwrotu kwoty klientom, sprzedawcy muszą zrobić ręczny przelew bankowy. Problem ten jest znany od dłuższego czasu i dotyczy również popularnych metod płatności, takich jak iDEAL, polecenie zapłaty SEPA (InterCard ELV) i SOFORT. Aby ułatwić życie naszym sprzedawcom, opracowaliśmy nowe rozwiązanie: działa ono dla wszystkich płatności opartych na rachunku bankowym i jest dostępne dla wszystkich naszych klientów (z lub bez Worldline Collecting).

Co to jest Saferpay?

Saferpay jest dostawcą usług płatniczych (Payment Service Provider, PSP) firmy Worldline, za pomocą których sklepy internetowe mogą przetwarzać płatności elektroniczne. Oprócz kart kredytowych Saferpay obsługuje również płatności oparte na rachunku bankowym, takie jak transakcje SEPA i płatności przy użyciu aplikacji mobilnych. Wszystkie istotne informacje można znaleźć na stronie internetowej Saferpay lub w naszej dokumentacji technicznej. Przetestuj Saferpay bez zobowiązań na swoim własnym rachunku testowym – rejestracja za pomocą kilku kliknięć trwa trzy minuty!

Nasze rozwiązanie

W przypadku metod płatności takich jak iDEAL z przyczyn technicznych nie jest możliwe wykonywanie uznań. Nowy standard PSD2 Payment Initiation Service Provider Standard (PISP), który umożliwia płatności SEPA bez zawierania dodatkowych umów, nie będzie jeszcze w najbliższym czasie dostępny. Dokładnie przeanalizowaliśmy kilka pozostałych opcji realizacji płatności SEPA: Z jednej strony dyskutowano nad rozwiązaniem, które nie będzie działać w przypadku wszystkich klientów i będzie wymagało zawarcia dodatkowych umów. Drugą opcją było rozwiązanie, z którego mogli korzystać wszyscy klienci i które nie wymagało żadnych dodatkowych dokumentów, ale wymagało wykonania kilku czynności manualnych. Aby uprościć transakcje uznaniowe dla jak największej liczby naszych klientów, zdecydowaliśmy się na drugie rozwiązanie. Przepływ środków pieniężnych musi być uruchamiany ręcznie w systemie bankowości elektronicznej sprzedawcy.

Przed rozpoczęciem

W celu zapewnienia jak najlepszej kompatybilności i sprawnej funkcjonalności nowego rozwiązania przeprowadziliśmy szeroko zakrojone testy. Zalecamy jednak wykonanie krótkiego testu, aby upewnić się, że nowa funkcja jest kompatybilna z Państwa bankiem:

  1. W ustawieniach należy aktywować funkcję „Ręczne uznania przelewu SEPA”.
  2. Przeprowadzić testowe uznanie.
  3. Spróbować przesłać plik w swoim systemie bankowości elektronicznej i zrealizować płatność.

Jeśli ten test zadziała, ustawienie można pozostawić aktywne. Jeżeli, wbrew oczekiwaniom, przelew testowy nie powiedzie się, należy dezaktywować ustawienie i krótko opisać nam problem, abyśmy mogli go natychmiast zbadać.

Krok po kroku

1. Aktywacja transakcji uznaniowych iDEAL

Aby aktywować transakcje uznaniowe iDEAL, należy zalogować się w „Saferpay Backoffice” i przejść do „Ustawienia” (A) „Przetwarzanie” (B).

Kliknąć „Ręczne uznania przelewu SEPA” (C), aby aktywować tę funkcję. Pojawiają się trzy puste pola tekstowe (D):

Wprowadzić informacje o swoim rachunku firmowym w polach tekstowych (D). Rachunek ten zostanie obciążony w momencie wykonania uznań iDEAL lub innych przelewów SEPA. Aby potwierdzić ustawienia i dane konta, kliknąć na końcu „Zapisz” (E).


2. Realizacja transakcji uznaniowej iDEAL

Transakcję uznaniową iDEAL można zrealizować ręcznie w Saferpay Backoffice lub automatycznie przez interfejs Saferpay JSON API.

Saferpay BackofficeNależy przejść do menu „Transakcje” > „Dziennik” i kliknąć „Szczegóły” transakcji, którą chce się zwrócić (zapisać na dobro rachunku klienta). Kliknąć przycisk „Uznanie” w oknie szczegółów Dziennika:

W oknie, które się teraz otwiera, mogą Państwo sprawdzić dane transakcji i w razie potrzeby je dostosować. Aby zrealizować uznanie, kliknąć na „Wykonaj”.

Ważne
Uznanie zostaje zapisane w systemie Saferpay, ale przepływ środków pieniężnych nie został jeszcze zrealizowany. Aby kwota została zapisana w dobro konta klienta, należy wykonać kroki 3 i 4 opisane poniżej.

Saferpay JSON API
Dzięki naszemu API mogą Państwo automatycznie zapisywać w dobro rachunku transakcje iDEAL za pośrednictwemm POST: /Payment/v1/Transaction/Refund. Więcej szczegółów można znaleźć w naszej specyfikacji API. W razie potrzeby pomocy może Państwu udzielić dostawca oprogramowania lub specjalista ds. systemu.

3. Eksport transakcji uznaniowych iDEAL

W Saferpay Backoffice należy przejść do menu „Transakcje” > „Eksportowanie uznań”:

Tutaj można zobaczyć wszystkie transakcje uznaniowe iDEAL i inne przelewy SEPA, które wprowadzili Państwo w kroku 2.

Kliknąć „Eksportowanie wszystkich nowych uznań”, aby wyeksportować wszystkie wprowadzone transakcje uznaniowe.

Chcą Państwo wyeksportować tylko wybrane uznania? W tym celu należy wybrać jedną lub transakcji uznaniowych za pomocą pól wyboru po lewej stronie tabeli. Następnie kliknąć „Eksportowanie wybranych uznań”.

Zostaną Państwo teraz poproszeni o zapisanie pliku XML o nazwie „ManualBankRefund-yyyyy-mm-dd-hh-mm-ss.xml”. Plik ten zawiera informacje dotyczące transakcji uznaniowych i rachunku obciążeniowego zdefiniowanego w kroku 1; jest on tworzony zgodnie z postanowieniami normy ISO 20022 pain.001.001.001.03 dot. transferu SEPA.

4. Przesyłanie i realizacja transakcji uznaniowych w bankowości elektronicznej

Na koniec proszę zalogować się do Państwa systemu bankowości elektronicznej i wysłać (wczytać) plik XML utworzony w kroku 3. W zależności od systemu bankowości elektronicznej może zaistnieć konieczność zatwierdzenia przesłanego pliku w celu rozpoczęcia realizacji transakcji uznaniowych.

Ważne
Przesłanie i zatwierdzenie pliku XML w bankowości elektronicznej uruchamia przepływ środków pieniężnych: kwota ta zostanie zapisana w dobro rachunku klienta – a Państwa rachunek zostanie obciążony.