laptop

Integracja Saferpay wymaga jedynie 5 kroków

Wszystkie informacje niezbędne developerom.

Kompetencje, łatwość i rzetelność

Krok 1: Konsultacje

Przed integracją Saferpay ważne jest, aby zrozumieć opcje umowne i techniczne, a także wymagania w celu zapewnienia optymalnej integracji od samego początku.

Nasi eksperci handlowi i techniczni z przyjemnością pomogą Ci w sprawach związanych z umowami i zapytaniami technicznymi.

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. integracji, aby uzyskać informacje na temat różnych opcji integracji Saferpay, które jak najlepiej odpowiadają Twoim wymaganiom.

Przed skontaktowaniem się z zespołem ds. integracji najpierw zapoznaj się z naszą dokumentacją interfejsu API, aby uzyskac ogólne zrozumienie w temacie interfejsu API Saferpay JSON.

Jeśli to możliwe, przedstaw zespołowi ds. integracji szczegółowy opis swoich zamiarów, wymagań i przypadków użycia.

Krok 2: Testowanie

Saferpay oferuje możliwość wcześniejszego przetestowania wszystkich interfejsów w środowisku testowym Saferpay (Sandbox). Możesz utworzyć konto testowe, które pozwoli Ci wdrożyć Saferpay w systemie i przeprowadzić transakcje testowe za pomocą kilku symulatorów płatności przed rzeczywistym uruchomieniem.

Skorzystaj ze środowiska testowego Saferpay, aby w pełni przetestować integrację przed rzeczywistym uruchomieniem:

Po udanej rejestracji otrzymasz wszystkie wymagane dane testowe pocztą e-mail.

Po otrzymaniu danych do konta testowego za pośrednictwem maila istnieją dwa sposoby postępowania w zależności od tego, czy korzystasz z wtyczki (Plugin), czy też korzystasz z indywidualnej niestandardowej integracji.

 • Jeśli korzystasz ze standardowego systemu sklepowego (np. Magento, PrestaShop, WooCommerce,…), Worldline oferuje odpowiednią wtyczkę.

  Więcej informacji >>

  Po pomyślnym zainstalowaniu wtyczki, wystarczy wprowadzić otrzymane dane testowe podczas konfiguracji wtyczki Saferpay:

  Wymagane dane

  • Identyfikator klienta testowego
  • Identyfikator terminalu testowego (terminal eCommerce)
  • Nazwa użytkownika testowego JSON API
  • Hasło testowe JSON API

  ! Upewnij się, że tryb działania wtyczek jest ustawiony na „Tryb testowy”

  ! Dane testowe: Możesz użyć następujących danych testowych/danych uwierzytelniających karty, aby symulować transakcje testowe.

   

  Uwaga: powyższy zrzut ekranu wyświetla ustawienia wtyczki WooCommerce. Inne wtyczki sklepu mogą wyglądać inaczej; wymagają jednak tych samych danych.

   

 • Za pomocą interfejsu Saferpay JSON API (JavaScript Object Notation Application Programming Interface) można zintegrować Saferpay z systemami sklepu, rozwiązaniami Call Center, zarządzaniem towarami, systemami ERP, PMS i CRM oraz innymi aplikacjami, w których przetwarzane są transakcje płatnicze online.

  Dokumentacja i specyfikacja API JSON opisuje szczegółowo, jak zintegrować system z interfejsem API JSON.

  Dokumentacja API JSON

  Zawiera szczegółowe objaśnienia dotyczące integracji interfejsu strony płatności i interfejsu transakcji, opcjonalnych funkcji, najczęściej zadawanych pytań i innych.

  Tematy:

  • Wymagania dotyczące integracji
  • Bezpieczeństwo danych i przepisy PCI
  • Lista metod płatności i obsługiwanych funkcji
  • Lista funkcji dwóch interfejsów (strona płatności a interfejs transakcji)
  • Szczegółowy opis dotyczący dwóch interfejsów (strona płatności i interfejs transakcji) oraz wykorzystanie parametrów
  • Najlepsze praktyki
  • Specjalne funkcje/przypadki
  • Aktywacja/podłączenie zewnętrznych metod płatności (Paypal, Sofort, Billpay)
  • Integracja CSS i IFrame
  • Integracja aplikacji mobilnych
  • Karty testowe
  • FAQ

  Dokumentacja API JSON >>

  Specyfikacja interfejsu JSON API

  Specyfikacja techniczna z fragmentami kodu i przykładami żądań.

  Tematy:

  • Kodowanie treści
  • Uwierzytelnianie
  • Obsługa błędów
  • Fragmenty kodu serwer-serwer
  • Przykładowe żądanie interfejsu API (i adresy URL)
  • Dziennik zmian interfejsu API

  Specyfikacja interfejsu JSON API >>

  Upewnij się, że korzystasz z prawidłowego podstawowego adresu URL środowiska testowego!

  System testowy podstawowego adresu URL:
  https://test.saferpay.com/api

  Więcej informacji na temat tworzenia adresów URL API można znaleźć w dokumentacji Saferpay: http://saferpay.github.io/jsonapi/#integration > Tworzenie prawidłowego adresu URL interfejsu API

Krok 3: Integracja z właściwym systemem

Po pomyślnym skonfigurowaniu właściwego konta otrzymasz wszystkie wymagane dane, aby rozpocząć integrację Saferpay ze swoim właściwym systemem. Od naszego zespołu ds. konfiguracji otrzymasz wiadomość e-mail, który zawiera następujące dane:

 

 • Nazwa użytkownika właściwego Saferpay (np. „e24xxxx001”) dla Saferpay Backoffice
 • Hasło startowe właściwego Saferpay dla Saferpay Backoffice - Hasło to będzie użyte tylko raz, po pierwszym zalogowaniu zostaniesz poproszony o zdefiniowanie nowego hasła. Upewnij się, że używasz tylko nowo utworzonego hasła do logowania się w przyszłości
 • Identyfikator właściwego klienta - Twój numer identyfikacyjny klienta
 • Identyfikator(y) właściwego terminala - wirtualny numer identyfikacyjny terminala, na którym aktywowane są różne metody płatności. Różne terminale mogą mieć różne metody płatności aktywowane w zależności od Twoich potrzeb biznesowych. Różne terminale mogą również być używane w różnych sklepach, podmiotach lub usługach

3.1 Tworzenie danych uwierzytelniających uwierzytelnień do interfejsu JSON API

Aby Twój system mógł skutecznie komunikować się z interfejsem API Saferpay, musisz utworzyć podstawowe dane uwierzytelniające do interfejsu API JSON lub certyfikaty klienta.

Użyj nazwy użytkownika Saferpay i odpowiedniego hasła, aby zalogować się do Saferpay Backoffice aby utworzyć dane uwierzytelniające do interfejsu JSON API lub certyfikaty klienta.

Po pomyślnym zalogowaniu przejdź do zakładki „Ustawienia”, a następnie „Podstawowe uwierzytelnianie JSON API” lub „Certyfikat klienta JSON API”*.

Podstawowe uwierzytelnianie JSON API

json
json

Certyfikaty klienta JSON API

json

3.2 Przełączanie integracji z trybu testowego na tryb właściwy

Po utworzeniu danych uwierzytelniających do interfejsu API JSON lub certyfikatu klienta interfejsu API JSON wystarczy zamienić dane testowe na dane właściwe.

 • Dodaj (lub zamień) swoje dane właściwe we wtyczce Saferpay w zapleczu swojego sklepu.

  Wymagane są następujące dane:

  • Identyfikator klienta właściwego
  • Identyfikator terminalu właściwego (terminal eCommerce)
  • Nazwa użytkownika właściwego API JSON
  • Hasło właściwego JSON API

  ! Upewnij się, że tryb działania wtyczek jest ustawiony na „Tryb właściwy”

  Wtyczka rzeczywista (przykład: WooCommerce):

  Uwaga: Powyższy zrzut ekranu wyświetla ustawienia wtyczki WooCommerce. Inne wtyczki sklepu mogą wyglądać inaczej; wymagają jednak tych samych danych. Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis integracji wtyczki z Saferpay, odwiedź oficjalną stronę wtyczki naszego partnera Customweb i wybierz odpowiedni system sklepowy.

  Więcej informacji >> 

  • Identyfikator klienta
  • Identyfikator terminalu (terminal eCommerce)
  • Wartości uwierzytelniania
  • Podstawowe uwierzytelnianie kodowane w Base 64 
   Nazwa użytkownika JSON API
   Hasło interfejsu JSON API
  • Lub certyfikaty klienta
  • Podstawowy adres URL żądania interfejsu API
   System produkcji podstawowego adresu URL:
   https://www.saferpay.com/api

  Więcej informacji na temat tworzenia adresów URL API można znaleźć w dokumentacji Saferpay: http://saferpay.github.io/jsonapi/#integration > „Tworzenie prawidłowych adresów URL interfejsu API”

3.3 Konfigurowanie metod płatności firm zewnętrznych

Pamiętaj by skonfigurować metody płatności firm zewnętrznych w przypadku, gdy chcesz je zintegrować z Saferpay. Należy również zwrócić uwagę na specjalne funkcje metod płatności takich firm zewnętrznych.

Oto metody płatności firm zewnętrznych, które należy skonfigurować przed ich zintegrowaniem z Saferpay:

Krok 4: Testowanie właściwej integracji

Należy intensywnie przetestować właściwą integrację z użyciem prawdziwych kart i szczegółów płatności w celu pełnej weryfikacji poprawności konfiguracji i funkcjonalności.

Nasz zespół ds. integracji chętnie pomoże Ci w razie jakichkolwiek problemów lub innych pytań dotyczących integracji.


Krok 5: Zastosowanie w praktyce

Po udanym intensywnym przetestowaniu właściwej integracji możesz oficjalnie zacząć ją stosować w praktyce.

W przypadku późniejszego wystąpienia problemów z systemem, który już działa, nasz zespół wsparcia technicznego jest do Twojej dyspozycji i chętnie Ci pomoże.