SIX Payment Services z dumą dołącza do Worldline

— 30 / 11 / 2018

Transakcja partnerstwa strategicznego została ukończona 30 listopada 2018 r.

header_partnership_worldline_six_payment_services.six-image.wide.1020Dzięki nabyciu SIX Payment Services Worldline stanie się czołową europejską spółką w branży płatności. Połączenie potencjału rynkowego obu firm sprawi, że dział usług akceptacji kart Worldline stanie się największym niebankowym agentem rozliczeniowym w Europie kontynentalnej.

Worldline i SIX Payment Services ręka w rękę

Będziemy jedynym graczem na rynku zdolnym zaoferować obsługę na terenie całej Europy, dzięki czemu Worldline stanie się preferowanym usługodawcą akceptantów międzynarodowych. Wzmacniamy czołową pozycję Worldline w sektorze usług finansowych, będąc liderem na rynku austriackim, luksemburskim i szwajcarskim. Po przejęciu SIX Payment Services liczba personelu zatrudnionego w obu firmach wyniesie łącznie około 11 tysiąca wysoko wykwalifikowanych specjalistów ds. płatności, co zapewni naszym klientom doskonały poziom usług.

Najwyższa jakość usług dla naszych klientów

Jednym z głównych celów partnerstwa strategicznego jest zapewnienie naszym klientom najwyższej jakości usług. W związku z tym obecni klienci mogą liczyć na maksymalną ciągłość usług, którą gwarantują aktualne punkty kontaktowe, oraz nasze zobowiązanie do doskonałości usług. Przejęcie nie wpłynie w najbliższej przyszłości na działalność operacyjną. Wszystkie obecne osoby do kontaktu pozostają na stanowiskach.

Rozwiązania specjalistyczne

Przejmując specjalistyczne rozwiązania SIX Payment Services Worldline zaspokaja również specyficzne potrzeby takich segmentów klienckich jak biura podróży, hotele, gastronomia, działalność bezobsługowa, e-handel oraz detaliści wielokanałowi i płatności mobilne w całej Europie. Dzięki ogromnej ekonomii skali, najnowszym platformom i dużemu apetytowi na innowacje Worldline staje się jeszcze bardziej atrakcyjnym partnerem, docierając do nowych krajów i zaspokajając potrzeby szerokiej rzeszy banków różnej wielkości.

Zachowanie marki SIX Payment Services

SIX Payment Services będzie nadal działać pod marką SIX Payment Services.

Korzystając z okazji, dziękujemy wszystkim naszym klientom za zaufanie, oczekując dalszej udanej współpracy.

 

  • W obecnym procesie konsolidacji firma Worldline chciałaby zostać wiodącym graczem na terenie Europy, dlatego kontynuuje realizowanie swojej skutecznej strategii przejęć. Worldline wierzy w silny sojusz obu firm zarówno pod względem geograficznym, jak i w odniesieniu do oferowanych produktów. 

     

  • Na połączeniu Worldline i SIX Payment Services i utworzeniu w ten sposób największego dostawcy usług płatniczych w Europie o powiększonym obszarze działania skorzystają klienci i partnerzy.

    Połączone doświadczenie w dziedzinie infrastruktury rynku finansowego, handlu elektronicznego i rozwiązań branżowych, takich jak usługi hotelowe i handel detaliczny, daje możliwości silnego wzrostu organicznego. Firma Worldline nie tylko chce rosnąć organicznie, lecz jest również zdeterminowana do tego, aby w przyszłości – w oparciu o najmocniejszy bilans w branży – nadal odgrywać kluczową rolę w konsolidacji rynku europejskiego.

  • Na połączeniu Worldline i SIX Payment Services i utworzeniu w ten sposób największego dostawcy usług płatniczych w Europie o powiększonym obszarze działania skorzystają klienci. Mogą Państwo przy tym nadal polegać na sprawdzonej jakości oferowanej przez SIX Payment Services. Worldline jest również silnym graczem w obszarze usług branży finansowej – Financial Industry Services. Na inwestycjach technologicznych prowadzonych przez Worldline szczególnie mogą skorzystać także klienci bankowi SIX.

  • Połączenie z Worldline w żaden sposób nie wpływa na Państwa aktualne umowy. Nie zmieni się żaden z Państwa konsultantów, a dotychczasowa jakość usług pozostanie na tym samym poziomie. W szczególności dane osobowe klientów podlegają takiej samej ochronie jak do tej pory. Na temat nowych ofert dla handlowców i banków poinformujemy Państwa w odpowiednim czasie.

  • Nie, to nie jest konieczne. Dla Państwa jako klienta SIX Payment Services nic się nie zmienia. Wszystkie Państwa usługi, osoby kontaktowe i warunki pozostają niezmienne.

  • Wszyscy Państwa konsultanci i wszystkie loginy niezmiennie nadal są do Państwa dyspozycji.