Mastercard i Visa wprowadzają zmiany w opłatach interchange między Wielką Brytanią a EOG

— 23 / 09 / 2021

Od stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie jest już częścią EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W rezultacie Mastercard i Visa ogłosiły zmiany opłat interchange obowiązujących między Wielką Brytanią a EOG. Zmiany te wejdą w życie w październiku 2021 r.

Mastercard zmienia opłaty interchange

W związku z Brexitem, Mastercard wprowadza zmiany wysokości opłat interchange za transakcje pomiędzy Wielką Brytanią a EOG. Zmienione opłaty interchange będą obowiązywać od 15 października 2021 r.

Nowe opłaty interchange będą miały szczególnie duży wpływ na transakcje konsumenckie dokonywane bez fizycznej obecności karty, kartami wydanymi w Wielkiej Brytanii, u sprzedawców z EOG. Opłata za transakcje dokonywane przez konsumentów przy użyciu kart płatniczych pomiędzy Wielką Brytanią a krajami EOG wynosi obecnie 0,20% w przypadku kart debetowych i 0,30% w przypadku kart kredytowych. Ze względu na zmienioną stawkę interchange, opłaty za te transakcje będą naliczane zgodnie z międzyregionalnymi ograniczonymi stawkami konsumenckimi w wysokości 1,15% dla kart debetowych i 1,50% dla kart kredytowych. Należy pamiętać, że w przypadku Mastercarda nowe stawki będą obowiązywać jednostronnie, tj. w przypadku transakcji konsumenckich dokonywanych bez fizycznego użycia karty, kartami wydanymi w Wielkiej Brytanii, u sprzedawców z EOG. Natomiast opłaty interchange za transakcje konsumenckie bez fizycznego użycia karty, dokonane kartami wydanymi w krajach EOG, u sprzedawców z Wielkiej Brytanii pozostaną niezmienione.
 

Visa – informacje na temat aktualizacji opłat interchange

Visa ogłosiła podobne zmiany jak Mastercard, ale o większym zasięgu. W szczególności zmiany dotyczące kart Visa będą miały istotny wpływ na transakcje konsumenckie bez fizycznego użycia karty, transakcje konsumenckie dotyczące zwrotu pieniędzy oraz transakcje handlowe między Wielką Brytanią a EOG. Ogłoszone zmiany obowiązywać będą od 16 października 2021 r.

Opłata za transakcje dokonywane przez konsumentów przy użyciu kart płatniczych pomiędzy Wielką Brytanią a krajami EOG wynosi obecnie 0,20% w przypadku kart debetowych i 0,30% w przypadku kart kredytowych. Zgodnie z niedawnym oświadczeniem Visa, opłaty za te transakcje będą naliczane zgodnie z międzyregionalnymi ograniczonymi stawkami w wysokości 1,15% dla konsumenckich kart debetowych i 1,50% dla konsumenckich kart kredytowych. Opłaty interchange dla transakcji konsumenckich z fizycznym użyciem karty pomiędzy Wielką Brytanią a krajami EOG pozostaną bez zmian. Opłaty interchange dla kart biznesowych zostaną ustalone na poziomie 1,60%, a dla kart korporacyjnych i zakupowych – 1,80%.

W przeciwieństwie do Mastercard, Visa zastosuje zaktualizowane stawki opłat interchange dwustronnie. Oznacza to, że będą one dotyczyć zarówno transakcji dokonanych kartami wydanymi w Wielkiej Brytanii u sprzedawców z EOG, jak i kartami wydanymi w EOG u sprzedawców z Wielkiej Brytanii.

Od 19 października 2019 roku Visa usunęła zwrotną opłatę interchange dla zwrotów międzyregionalnych na terenie EOG. Od 16 października 2021 r. opłata interchange nie będzie już zwracana w przypadku transakcji zwrotów konsumenckich między Wielką Brytanią a EOG, zarówno w przypadku transakcji kartą, jak i bez fizycznego użycia karty. Zmiana ta będzie również stosowana dwustronnie. Opłaty interchange dla kart komercyjnych pozostaną bez zmian.
 

Co te zmiany oznaczają dla Ciebie?

Jeśli chodzi o klientów Worldline, akceptanci z modelem cenowym IC++ automatycznie zobaczą aktualizację jako część raportowanych opłat systemowych. Akceptanci korzystający z modelu uśrednionych cen zostaną poinformowani, jeśli w ich przypadku wpływ zmian będzie na tyle duży, że będzie wymagane dostosowanie cennika.

Czy masz jakieś pytania? 

Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością pokażemy Ci, jak zwiększyć swoje obroty dzięki opcjom płatności bezgotówkowych.