Jesteśmy TOP EMPLOYER 2021!

— 26 / 01 / 2021

Worldline, umocnia swoją pozycję w gronie Najlepszych Pracodawców w Polsce, zdobywając po raz drugi z rzędu prestiżowy certyfikat międzynarodowego eksperta HR – Top Employers Institute. Certyfikat Top Employer Polska 2021 i po raz pierwszy także Top Employer Europe.

Worldline office outdoor

Firma Worldline, lider europejskiego rynku usług płatniczych i transakcyjnych, umocniła swoją pozycję w gronie Najlepszych Pracodawców w Polsce, zdobywając po raz drugi z rzędu prestiżowy certyfikat międzynarodowego eksperta HR – Top Employers Institute. Certyfikat Top Employer Polska 2021 potwierdza, że pomimo trwającej pandemii Worldline Polska w dalszym ciągu zapewnia swym pracownikom doskonałe warunki pracy i rozwoju zawodowego. To kolejny, po uzyskanym w grudniu 2020 roku certyfikacie Great Place to Work Institute® na lata 2020-2021, sukces dla polskiego oddziału firmy, potwierdzający długofalowy charakter polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Worldline Polska. Ponadto, w tym roku po raz pierwszy grupa Worldline znalazł się również w ekskluzywnym gronie Najlepszych Pracodawców Europy.

Top Employers Institute prowadzi badania dotyczące wdrażania najlepszych praktyk HR (jak strategia rozwoju talentów, planowanie zasobów ludzkich, pozyskiwanie talentów, onboarding, szkolenia i rozwój, zarządzanie wynikami, rozwój umiejętności przywódczych, kariera i planowanie sukcesji, wynagrodzenia i świadczenia oraz kultura organizacyjna) w organizacjach na całym świecie od 2005 roku. W tym roku polskie firmy zostały poddane certyfikacji już po raz dwunasty.

Aby zostać uznaną za Najlepszego Pracodawcę, organizacja przechodzi dwustopniowy proces certyfikacji w oparciu o szczegółową ankietę dotyczącą wdrożonych w niej najlepszych praktyk HR, której wyniki są następnie poddawane zewnętrznej weryfikacji i ocenie przez niezależnych ekspertów Top Employers Institute. Stąd w tym roku Dzięki corocznej certyfikacji, organizacje mogą wykazać swoje zaangażowanie w doskonalenie praktyk HR i dbanie o swoich pracowników nie jednorazowo, ale na przestrzeni wielu lat, budując mocną markę pracodawcy z wyboru na rynku pracy.

– Ponowne zdobycie prestiżowego certyfikatu Top Employer Polska przez polski oddział Worldline to dla nas ogromny sukces i potwierdzenie, że nawet w tak trudnym okresie, jakim dla wszystkich firm był ostatni rok, dbałość o naszych pracowników była, i nadal pozostaje, naszym priorytetem. Po certyfikacie Great Place to Work Polska zdobytym przez nas w listopadzie zeszłego roku to również kolejny ważny sygnał dla wszystkich tych, którzy w przyszłości chcieliby z nami pracować, świadczący o tym, że do kwestii pracowniczych podchodzimy z pełną odpowiedzialnością niezależnie od okoliczności – podkreśla Anna Michalska, Head Human Resources w Worldline. – Jest tak dlatego, że nasza polityka strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, która podlega regularnej certyfikacji przez ekspertów z Top Employers Institute, jest dla nas inwestycją w przyszłość naszej firmy na niezwykle konkurencyjnym i dynamicznie zmieniającym się rynku, na którym działamy. Pozwala nam ona przyciągnąć do naszej firmy i, co ogromnie ważne, zatrzymać w niej największe talenty, których ciągły rozwój zapewnia nam pozostanie w czołówce najbardziej technologicznie zaawansowanych firm w Polsce.

Organizator badania, Top Employers Institute, to globalna organizacja z siedzibą w Amsterdamie, której celem jest wyróżnienie pracodawców dbających w możliwie najlepszy sposób o swoich pracowników. Od 2005 roku certyfikat „Top Employer” zdobyło ponad 1 600 firm w 120 krajach/regionach, na pięciu kontynentach, w tym w Polsce.

Certyfikacja Top Employers Institute prowadzona jest zarówno na poziomie poszczególnych państw, jak i – w przypadku międzynarodowych grup – na poziomie kontynentu. Stąd w tym roku grupa Worldline uzyskała również po raz pierwszy certyfikat Top Employer Europe po potwierdzeniu spełniania najwyższych standardów praktyk HR w spółkach grupy na wszystkich tych rynkach europejskich, na których Worldline działa.

To kolejne ważne wyróżnienie dla polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Worldline Polska. Warto przypomnieć, że w grudniu 2020 roku polski oddział Worldline zdobył certyfikat Great Place to Work Institute®, na lata 2020-2021. W 2020 Worldline Polska otrzymał również tytuł Rzecznika Standardu Etyki, dołączając do grona firm spełniających Standardy Programu Etycznego, dokumentu opracowanego w 2015 r. przez Global Compact Network Poland w oparciu o wytyczne ONZ.