Worldline ujawnia nową tożsamość marki

— 21 / 09 / 2021

Wyraźny nacisk na zaufanie i trwałe rozwiązania w płatnościach przyszłości

fusion


Worldline ujawnia dziś nową tożsamość marki. Dzięki globalnemu zasięgowi i zaangażowaniu w niezawodność, innowacyjność i trwałość rozwiązań, Worldline koncentruje się na przyspieszeniu rozwoju wiarygodnego sektora płatniczego i dalszym kształtowaniu sposobu, w jaki płacimy, żyjemy i przeprowadzamy transakcje.

 

Wyrazem tego jest stworzenie jednego, wyraźnego szyldu „Worldline” pod którym będą działać wszystkie marki Grupy, i który zastąpi wszystkie dotychczasowe marki[1]. W tym, SIX Payment Services, equensWorldline, Bambora i Paymark. Marka Ingenico, jako wiodąca marka w swoim segmencie rynku, będzie nadal używana przez linię biznesową Terminale, Rozwiązania i Usługi.

[1] Marki equensWorldline, SIX Payment Services, Bambora i Paymark zostaną wycofane. Nasze marki joint ventures zostaną zachowane. Ingenico, jako wiodąca marka na rynku terminali płatniczych, będzie nadal wykorzystywana przez linię biznesową Terminali, Rozwiązań i Usług. Analogicznie, marka Santeos zostanie utrzymana na potrzeby naszej działalności w sektorze opieki zdrowotnej we Francji.

Ogłaszając wprowadzenie nowej tożsamości marki, Gilles Grapinet, Prezes i Dyrektor Generalny Worldline, powiedział:

„Worldline z pełnym zaangażowaniem wspiera ludzi, akceptantów, banki i instytucje, które przetwarzają i akceptują płatności. Każdego dnia, zespół naszych doświadczonych «Worldlinersów» pracuje z pełnym oddaniem nad wiarygodnymi rozwiązaniami dla naszych klientów, wspierając ich wzrost i ambicje rozwojowe w szybko zmieniającym się cyfrowym świecie. Jako wiodący konsolidator usług dla branży płatniczej, Worldline korzysta z wiedzy, talentu i kreatywności wielu wspaniałych firm, które do nas dołączyły. Po wielu latach aktywnych i udanych integracji, teraz nadszedł czas, aby skonsolidować nasz bogaty portfel marek i przekształcić Worldline w prawdziwie globalną markę. Jestem dumny, że idąc naprzód, robimy to z nową i wyróżniającą się tożsamością, uwzględniającą istotę Worldline i jej powołanie: silna, zrównoważona i godna zaufania firma, z misją odgrywania wiodącej roli w dalszym rozwoju sektora usług płatniczych w Europie i poza nią, przynoszącą korzyść wszystkim swoim klientom i szerszym zbiorowościom, którym służymy.”

Przemiany marki Worldline

Przez prawie pięć dekad Grupa rozwijała się zarówno organicznie, jak i w drodze szeregu fuzji i przejęć, w wyniku czego pod egidą Worldline znalazło się wiele różnych marek, co z kolei przekształcało stopniowo markę Worldline. Jednocześnie, kluczowym momentem w historii Grupy był styczeń 2020 roku, kiedy to po wyodrębnieniu w 2019 roku z Grupy Atos, uzyskała pełną niezależność. Wszystkie marki Grupy zostaną teraz skonsolidowane i zharmonizowane w ramach jednolitej architektury oraz nowej, wyróżniającej się tożsamości marki.

Zaufanie jako dominanta nowej marki Worldline

Płatności cyfrowe, obecne w codziennym życiu miliardów konsumentów, zawsze były tworzone i obsługiwane z maksymalnym naciskiem na wygodę, łatwość obsługi, wydajność, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami. Są to podstawowe filary gwarantujące bezustanne osiąganie najwyższego poziomu zbiorowego zaufania do systemu płatności cyfrowych: zaufanie między płatnikami a odbiorcami, zaufanie między podmiotami uczestniczącymi w ekosystemie płatniczym, zaufanie do prywatności danych osobowych, zaufanie do odporności i bezpieczeństwa infrastruktury płatniczej.

Właśnie z tego powodu zaufanie zawsze było i będzie kluczowym elementem oferty Worldline i dlatego też zajmuje centralną pozycję w nowej marce. Zapewnienie zaufanych i bezpiecznych płatności i transakcji stanowiło fundament i pozostanie stałym elementem dalszego rozwoju reputacji Worldline wobec interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Nowa marka Grupy wyznacza nowy rozdział w historii Worldline, łącząc w sobie cel firmy, wartości i tożsamość wizualną, przy jednoczesnej realizacji jej wizji.

Kluczowe fakty

  • Jedna z pięciu największych firm na świecie w branży płatniczej
  • Zespół liczący ponad 20 000 Worldlinersów
  • Trzy strategiczne przejęcia zapowiedziane w 2021 r. w Grecji, Włoszech i krajach nordyckich
  • Obsługa ponad 1 mln akceptantów i ponad 320 instytucji finansowych