Worldline z tytułem Top Employer Europe 2022 w aż dziewięciu krajach kontynentu dzięki dołączeniu czterech kolejnych rynków oraz spółki joint venture PAYONE

— 20 / 01 / 2022

Worldline po raz kolejny został wyróżniony prestiżowym certyfikatem „Top Employer Polska i European Top Employer” przyznawanym przez Top Employers Institute, światowy autorytet w zakresie badania i certyfikacji praktyk zarządzania zasobami ludzkimi.

Worldline office outdoor

Pracodawca z wyboru w branży płatności

Worldline ponownie został uznany za najlepszego europejskiego pracodawcę w niezależnym badaniu przeprowadzonym przez Top Employers Institute, który docenił wieloletnie zaangażowanie i działania europejskiego lidera płatności służące wdrażaniu wzorcowych praktyk zarządczych i zasobów ludzkich w spółkach grupy. W latach 2020 i 2021 Worldline otrzymał certyfikaty „Top Employer” w pięciu krajach: Belgii, Polsce, Austrii, Niemczech i Holandii. W 2022 roku certyfikację uzyskały kolejne cztery: Francja, Indie, Nowa Zelandia i Szwajcaria, a także spółka joint venture PAYONE, które potwierdziły silną pozycję Worldline wśród najlepszych pracodawców w krajach kontynentu.
 

Prestiżowa nagroda

Program „Top Employer”, w którym certyfikowanych zostało już 1847 firm a wyniki uznawane są w 120 krajach na całym świecie, to kompleksowy, niezależny audyt praktyk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania ludźmi wdrożonych w firmie. W procesie certyfikacji Top Employers Institute zbadał wszystkie obszary działalności Worldline związane z zasobami ludzkimi, poprzez szeroko zakrojone badania i audyty, które pozwoliły ocenić wewnętrzne praktyki i politykę firmy w zakresie wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, kształcenia i rozwoju oraz rekrutacji, angażując w ten proces również wielu interesariuszy firmy.
 

Worldline zatrudnia wiele nowych talentów na całym świecie

„Top Employer” to prestiżowa i rozpoznawalna niemal na całym świecie nagroda, która pomoże Worldline przyciągnąć nowe talenty. Ze względu na wysoką innowacyjność branży płatności i usług transakcyjnych, bycie pracodawcą z wyboru dla największych talentów jest kluczowe dla utrzymania pozycji lidera na rynku i zachowania przewagi konkurencyjnej firmy. W trakcie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci potwierdzali siłę logo „Top Employer” obok logo Worldline, przyciągało ono ich uwagę, wyróżniając firmę na tle konkurencji i udowadniając, że Worldline jest solidnym pracodawcą o wysokich standardach.

Olivier Burger, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich w Grupie Worldline
– Jestem bardzo dumny z nowych krajów, które znalazły się na tegorocznej prestiżowej liście „Top Employer Europe”, jak również z krajów, które otrzymały to wyróżnienie po raz drugi, co świadczy o ich silnej wizji HR w perspektywie długoterminowej. Aby przyciągnąć i zatrzymać najlepsze talenty, stale promujemy naszą markę jako solidnego pracodawcy i koncentrujemy się na integracji ludzi, rozwoju ich kariery i mobilności przy pomocy szeregu programów we wszystkich naszych spółkach – 
 
David Plink, Dyrektor Generalny Top Employers Institute
– Choć nowy rok jest bardzo wymagającym rokiem dla wielu organizacji na całym świecie, Worldline ponownie udowodnił, że Grupa w dalszym ciągu utrzymuje doskonałe praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w miejscu pracy. W ciągu ostatniego roku Worldline sprostał wyzwaniom stawianym przez szerokorozumiany rynek pracy, a jednocześnie pozostał zaangażowany w wywieranie pozytywnego wpływu na życie swoich pracowników. Z przyjemnością świętujemy i doceniamy wszystkie te organizacje, które otrzymały w tym roku certyfikat „Top Employer Europe” –