Worldline z tytułem Top Employer w Europie i Azji w 2023 roku

Opublikowano — 17 / 01 / 2023

Grupa Worldline została wyróżniona tytułem Top Employer 2023 roku w Europie, w tym w Polsce, a także w regionie Azji i Pacyfiku. Tytuł został przyznany przez Top Employers Institute, globalny autorytet w zakresie standardów warunków pracy i jakości zarządzania kapitałem ludzkim.

La Défense, Paris, France

Potwierdzenie globalnej pozycji lidera Worldline w zakresie najlepszych praktyk HR

W tym roku, po raz kolejny, grupa Worldline uczestniczyła w niezależnym audycie Top Employers Institute. Audyt Top Employer pozwala ocenić najlepsze praktyki firmy w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim oraz jej długoterminowe zaangażowanie we wprowadzanie wzorcowych praktyk menedżerskich i HR w firmie.

W 2023 roku Top Employers Institute wyróżnił tytułem Top Employer ponad 2000 firm w 120 krajach i regionach na pięciu kontynentach. Podstawą przyznania tytułu jest dogłębny zewnętrzny audyt praktyk z zakresu HR i zarządzania kapitałem ludzkim.

Program Top Employers certyfikuje organizacje na podstawie wyników badania najlepszych praktyk obejmujących sześć obszarów: Kierowanie (Steer) – Kształtowanie (Shape) – Pozyskiwanie (Attract) – Rozwijanie (Develop) – Angażowanie (Engage) – Jednoczenie (Unite). Pod uwagę brane jest też zaangażowanie pracowników w wypełnianie ankiety, która zawiera 350 pytań dotyczących 20 obszarów, w tym m.in. strategii biznesowej i strategii HR, środowiska pracy, wynagrodzenia i świadczeń dodatkowych, pozyskiwania talentów, rozwoju kariery, różnorodności i inkluzywności oraz zrównoważonego rozwoju.

Poza Polską, Worldline zdobył certyfikat Top Employer łącznie aż w 16 krajach, w tym w Australii, Austrii, Belgii, Francji, Niemczech, Indiach, Włoszech, Malezji, Holandii, Nowej Zelandii, Singapurze, Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii. Dodatkowo tytuł Top Employer przyznany został również należącej do Grupy niemieckiej spółce joint-venture PAYONE. Top Employers Institute wyróżnił Worldline za najlepsze praktyki w trzech obszarach: etyka i uczciwość, strategia biznesowa i employer branding.
 

Wyróżnienie dla Worldline za nową propozycję wartości dla pracownika (EVP)

Tytuł Top Employer jest następstwem wprowadzenia nowej propozycji wartości dla pracownika (ang. Employee Value Proposition, w skrócie: EVP), która została zbudowana przez Worldline w wyniku ścisłej współpracy między kilkoma działami firmy i pracownikami Grupy.

Nowa EVP została zdefiniowana w oparciu o opinie pracowników, a także w odpowiedzi na potrzeby biznesu oraz obecną sytuację rynkową. Jednocześnie uwzględnione zostały w niej również ambicje Grupy jako globalnego lidera na rynku technologii płatności mobilnych i elektronicznych. Celem Grupy jest dalsze przyciąganie największych talentów w branży poprzez uświadamianie potencjalnych kandydatów na temat wysokich standardów pracy w firmie, a tego co Worldline ma im do zaoferowania, poprzez lepsze ukierunkowanie podejmowanych działań na ich oczekiwania.
 

Zobowiązanie do ciągłego doskonalenia

Pomimo docenienia dotychczasowych starań firmy tytułem Top Employer w rekordowej liczbie krajów, Worldline jest świadomy nowych wyzwań, z którymi przyjdzie się zmierzyć Grupie w przyszłości. Dlatego, szczególnie w obszarach zidentyfikowanych jako te, w których w dalszym ciągu możliwe są ulepszenia, Grupa kontynuuje prace nad wdrożeniem specjalnych planów działania.

„Dołączając do zespołu Worldline, każdy  pracownik wkracza do firmy technologicznej, która oferuje mu wyjątkowe doświadczenie zawodowe ze względu na międzynarodowy charakter swojej działalności, wykorzystywane w niej zaawansowane technologie cyfrowe, a także unikalny model biznesowy. Dlatego jestem ogromnie dumny ze wszystkich krajów, w których prowadzimy naszą działalność, a które zostały w tym roku wyróżnione tytułem Top Employer. Nasza obecność w tym prestiżowym globalnym rankingu potwierdza skuteczność realizacji naszej długoterminowej wizji skoncentrowanej na potrzebach naszych pracowników. Innowacyjność, współpraca, zaangażowanie i dążenie do doskonałości to wartości Worldline, które znajdują swoje odzwierciedlenie we wszystkim, co robimy – poczynając od naszej długoterminowej strategii biznesowej PayTech aż po codzienne interakcje między naszymi pracownikami.” skomentował Philippe Mareine, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich i Kierownik Pionu Cyfryzacji Korporacyjnej w Worldline.

„Mówi się, że wyjątkowe czasy wydobywają z ludzi i organizacji to, co najlepsze. Potwierdzają to wyjątkowe wyniki odnotowane przez zdobywców tytułu Top Employer 2023 w naszym tegorocznym badaniu. Są to pracodawcy, którzy od dawna udowadniają, że zawsze dbają o rozwój i dobrostan swoich pracowników, dzięki czemu wspólnie wzbogacają świat pracy. Jesteśmy dumni, że możemy ogłosić i uhonorować tegoroczną listę najlepszych pracodawców, którzy w swojej działalności na co dzień kierują się potrzebami swoich pracowników.” podsumował David Plink, dyrektor generalny Top Employers Institute.