Generation alpha - En representation av framtiden

2025 blir Generation Alpha den största generationen. Det är viktigt att förstå deras egenskaper och behov nu, då de representerar framtiden.

a mother and her two children watching a tablet

Generationen är en faktor som påverkar människors köpbeteende både när det gäller kanaler och påverkan. Generation Alpha är absolut inget undantag. Genom att börja lära känna denna fortfarande mycket unga generation kan du få en inblick i hur dina framtida kunder kommer att vara och agera.

Vilka är de?

Generation Alpha är födda mellan 2010 och 2024 och är efterföljaren till Generation Z. År 2025 när de alla har fötts kommer de att vara fler än 2 miljarder – den största generationen i världens historia. De tre länder med flest födslar är Indien, Kina och Indonesien. Dagens teknik gör Gen Alpha till den mest globalt uppkopplade generationen någonsin. De antas bli sociala, globala och mobila eftersom de kommer att jobba, studera och resa mellan olika länder och flertalet karriärer. De har också formats i en era av individualisering och anpassning, något som kommer att påverka deras framtida förväntningar.

Vilka är deras egenskaper och kännetecken?

Många analytiker har påstått att Gen Alpha kommer att bli den bäst utbildade, den mest tekniskt avancerade och den rikaste generationen någonsin. Medan deras föräldrar – Millennials – är kända som ”digitala infödingar”, kommer många Gen Alphas ha ett digitalt fotavtryck innan de ens förstår uttrycket. Till exempel finns det idag många småbarn som har ett Instagram-konto som administreras av deras föräldrar. Generation Alpha är den första generationen som har varit en del av den digitala världen och sociala medier sedan födseln. Den föregående generationen, Gen Z (födda mellan 1995 och 2010), växte upp när sociala medier etablerades. För Gen Z är det ett verktyg. För Gen Alpha är det en livsstil.

Gen Alpha kommer inte att känna till en värld utan VR, smarttelefoner, Internet of Things, och kroppsnära betalningar. Att använda denna teknik kommer att vara lika naturligt för dem som det är för Generation X (födda mellan 1965 och 1980) att använda ett betalkort.

Hur når man dem?

Gen Alpha har redan i unga år exponerats för flera digitala plattformar. Företag måste anpassa sig till nya sätt för att interagera och kommunicera med Alphas. För att kunna leva upp till deras förväntningar måste företags kundupplevelse vara sömlös, integrerad och personlig.

”Content is king”, eller hur? Om du frågar Gen Alpha, är ”video content king”. För Gen Alpha har video redan från början varit en del av deras liv och har alltid varit lättillgängligt. För att nå och attrahera Gen Alpha är användandet av video avgörande för företagen. Gen Alpha är dock inte intresserade av reakampanjer etc., utan vill hellre lära känna själva varumärket och dess värderingar.

Varför är de viktiga?

Generation Alpha är viktiga för hela samhället. De representerar framtiden vilket innebär att det är viktigt att förstå deras egenskaper. Genom att göra det har du möjlighet att få en inblick i hur nästa decennium och de som följer kommer att se ut. De äldsta Gen Alphas är bara 11 år gamla, men det är inte för tidigt för att börja lära känna dem och redan nu vinna deras förtroende och lojalitet.

För att kunna bemöta nästa generation så bra som möjligt är det viktigt att ta sig tiden att förstå och engagera sig med dem. Ju bättre företag förstår dem nu, desto bättre förberedda kommer företag vara för att möta deras framtida behov och önskemål. Att förstå Gen Alpha kommer förmodligen att vara nyckeln till framgång i framtiden.

Hur kan vi hjälpa dig?

Som kund hos Worldline kommer vi att hjälpa dig att tillhandahålla Generation Alpha den sömlösa och integrerade kundupplevelsen som de efterfrågar. Som betalningsexperter hör Worldline också till dem som leder utvecklingen av nya betalningsmetoder. Vårt mål är att hjälpa dig som handlare att ligga steget före och dra fördel av den nya tekniken och de nya lösningarna som kunderna efterfrågar.

Källa: McCrindle, Hotwire, Keystone Academic

Vi ringer dig!

Vill du veta mer om Worldline och våra lösningar?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.