Personvernerklæring

 

Worldline S.A., dets tilknyttede selskaper og datterselskaper (heretter kalt Worldline eller "vi"/"oss"/"vår") er forpliktet til å ivareta din rett til personvern og dine personopplysninger. Formålet med denne personvernerklæringen er å informere deg om hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan vi samler dem inn, hvorfor vi bruker dem, hvor lenge vi gjør det, hvem vi eventuelt deler dem med og hvilke rettigheter du har.

Hvis du er en av våre kunder, forhandlere eller leverandører, vil kontrakten vår med deg inneholde mer informasjon om hvordan vi bruker opplysningene dine.

Hvis du er forbruker, anbefaler vi at du også leser personvernerklæringen til forhandleren du har handlet med, for å forstå hvordan de behandler personopplysningene dine.

Nettstedet kan inneholde lenker til andre tredjeparts nettsteder (for eksempel for påmelding til arrangementer organisert av tredjeparter).  Hvis du følger en lenke til noen av disse tredjepartsnettstedene, må du være oppmerksom på at de har sine egne retningslinjer for personvern, og at vi ikke påtar oss noe ansvar for deres retningslinjer eller behandling av personopplysningene dine.  Vennligst sjekk disse retningslinjene før du sender inn personopplysninger til slike tredjeparts nettsteder. 

 Denne personvernerklæringen er ment å forklare vår personvernpraksis og dekker følgende områder:

 • Vi vil samle inn og behandle alle eller noen av følgende personopplysninger om deg:

  • Informasjon du gir oss personopplysninger som du gir oss, for eksempel når du fyller ut et skjema på nettstedet vårt, inkludert, men ikke begrenset til, navn, e-postadresse, telefonnummer, land og selskap (og/eller bransjen du jobber i). Vi kan også behandle opplysninger om din utdanning og arbeidserfaring i forbindelse med en ledig stilling hos Worldline som du ønsker å bli vurdert til. Du kan også gi oss kontaktopplysninger, adresse og bankopplysninger for å gjøre det mulig for oss å oppfylle en kontrakt du har inngått med oss, eller for å foreta betalinger til deg i forbindelse med varer eller tjenester du leverer til oss; 
  • Korrespondanse og annen kommunikasjon: Hvis du kontakter oss via telefon, brev eller e-post, vil vi vanligvis føre en oversikt over denne korrespondansen eller kommunikasjonen.
  • Informasjon om spørreundersøkelser og tilbakemeldinger: Vi kan også be deg om å fylle ut spørreundersøkelser som vi bruker til forskningsformål eller for å gi tilbakemeldinger som vi bruker til å utvikle og forbedre produkt- og tjenestetilbudet vårt.  Under slike omstendigheter samler vi inn informasjonen som er oppgitt i den utfylte undersøkelsen/tilbakemeldingsforespørselen;
  • Informasjon om bruk av nettstedet og kommunikasjon om dine besøk på nettstedet og informasjon som samles inn via informasjonskapsler og annen sporingsteknologi, inkludert, men ikke begrenset til, IP-adresse og domenenavn, nettleserversjon og operativsystem, nettleserspråk, tilgangstid, trafikkdata, stedsdata, nettlogger, bevegelser på nettstedet, henvisende nettstedsadresser og andre kommunikasjonsdata.  Vi kan også samle inn informasjon om sidene du ser på nettstedet og andre handlinger du utfører mens du besøker oss. I tillegg kan vi også bruke slike teknologier for å finne ut om du har åpnet en e-post eller klikket på en lenke i en e-post.

  Opplysninger fra tredjeparter Vi kan også få opplysninger om deg fra andre kilder, for eksempel fra våre tilknyttede selskaper eller forretningspartnere i forbindelse med forretningsmuligheter eller fra søkemotorer, kredittreferanseselskaper eller offentlige etater i forbindelse med våre due diligence-prosesser.

 • I denne delen beskriver vi formålene vi bruker personopplysningene vi samler inn og oppbevarer, og i samsvar med våre forpliktelser, spesielt i henhold til europeisk personvernlovgivning, identifiserer vi det "rettslige grunnlaget" vi baserer oss på for å behandle opplysningene.

  Vi bruker personopplysningene dine bare når vi har et gyldig rettslig grunnlag for å gjøre det. Avhengig av omstendighetene kan vi basere oss på ditt samtykke eller på at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, beskytte dine eller andre personers vitale interesser eller for å overholde loven. Vi kan også behandle personopplysningene dine der vi mener at det er i vår eller andres berettigede interesse, ved å hensynta dine egne interesser og rettigheter.

  For å kommunisere effektivt med deg og drive virksomheten vår, inkludert for å oppfylle dine forespørsler:

  Vi kan bruke personopplysningene dine for å svare effektivt på kontaktforespørselen din, på påmeldingsforespørselen din til arrangementer som vi organiserer, eller på forespørselen din om en avtale med en av ekspertene våre, for å svare på forespørselen din om forslag eller tilbud hvis du er interessert i å gjøre forretninger med oss, eller vi kan kontakte deg hvis vi er interessert i å gjøre forretninger med deg, for å svare på jobbsøknaden din, for å kommunisere med deg på annen måte, eller med andre interne og eksterne parter som gjelder deg, eller for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtaler som er inngått mellom deg og oss.

  Når vi bruker opplysningene dine til disse formålene, baserer vi oss ofte på ditt forutgående og informerte samtykke, eller på kontraktsmessig nødvendighet (som betyr at vi ikke kan oppfylle vår del av en avtale uten å bruke opplysningene dine), eller på våre legitime interesser (som betyr at vi har legitime forretningsinteresser som vi ønsker å beskytte, og når vi ikke kan gjøre det uten å bruke personopplysningene dine).

  For å gi deg tilgang til beskyttede områder på nettstedet:

  For å gi deg en nettkonto og tilgang til beskyttede områder, der du har fylt ut et skjema for å opprette en konto på nettstedet vårt.

  Når vi bruker opplysningene dine til disse formålene, baserer vi slik bruk på kontraktsmessig nødvendighet (noe som betyr at vi ikke vil kunne gi deg tilgang til de beskyttede områdene uten å bruke opplysningene dine til dette), eller på våre legitime interesser (noe som betyr at vi har legitime forretningsinteresser som vi ønsker å beskytte og ikke kan gjøre det uten å bruke personopplysningene dine).

  For å sende deg markedsføringsmateriell:

  For å gi deg e-postvarsler, oppdateringer, tilbud og invitasjoner til våre arrangementer, der du har valgt å motta disse.  Vi kan også bruke opplysningene dine til å markedsføre våre egne og utvalgte forretningspartneres produkter og tjenester overfor deg. Der loven krever det, vil vi be om ditt forutgående og informerte samtykke. Vi vil gi deg muligheten til å melde deg av eller velge bort videre tilsending av all elektronisk markedsføringskommunikasjon, eller du kan melde deg av ved å kontakte oss som beskrevet i avsnittet «Contacting us" nedenfor.

  Når vi bruker opplysningene dine til disse formålene, baserer vi slik bruk på ditt forutgående og informerte samtykke eller på våre legitime interesser (som betyr at vi har legitime forretningsinteresser i å holde deg oppdatert med nyheter om våre produkter og tjenester og ikke kan gjøre det uten å bruke personopplysningene dine).

  For forsknings- og utviklingsformål:

  For å analysere personopplysningene dine for å forstå deg bedre, slik at vi kan fortsette å utvikle og forbedre produktene og tjenestene våre.

  Når vi bruker opplysningene dine til disse formålene, baserer vi denne bruken på våre berettigede interesser (som betyr at vi har legitime forretningsinteresser i å forbedre produktene og tjenestene våre og ikke kan gjøre det uten å bruke personopplysningene dine).

  For å sikre at nettsidene våre fungerer som de skal og at innholdet er relevant:

  Vi samler inn bruksdata og statistikk om bruken og effektiviteten av nettstedene våre ved hjelp av ulike teknologier og tilpasser opplevelsen din mens du er på nettstedene våre, samt skreddersyr samhandlingen med deg. Vi har en egen informasjonskapselerklæring som gir deg mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt. Vi samler også inn informasjon for å sikre at innholdet på nettsidene våre presenteres på den mest effektive måten for deg, noe som kan innebære at vi gir opplysningene dine videre til forretningspartnere, leverandører og/eller tjenesteleverandører.

  Avhengig av hvilke typer informasjonskapsler vi plasserer, som kan variere fra strengt nødvendige informasjonskapsler til markedsføringsinformasjonskapsler, baserer vi slik bruk på våre legitime interesser for å sikre riktig funksjonalitet på nettstedet vårt eller på ditt forutgående og informerte samtykke. Når vi bruker opplysningene dine for innholdsrelevans, baserer vi oss vanligvis på våre berettigede interesser (som betyr at vi har en berettiget interesse i å holde innholdet på nettstedet vårt oppdatert og egnet for deg). Vi kan ikke gjøre dette uten å bruke personopplysningene dine).

  For å overvåke visse aktiviteter:

  Vi samler inn opplysninger om deg for å overvåke forespørsler og transaksjoner for å sikre kvaliteten på tjenesten eller for å overholde våre juridiske forpliktelser til å bekjempe svindel.

  Når vi bruker opplysningene dine til disse formålene, baserer vi denne bruken på vår juridiske plikt (som betyr at det finnes ulike lover som tvinger oss til å overvåke visse typer atferd og aktiviteter) eller på våre legitime interesser (som betyr at vi har legitime forretningsinteresser i å overvåke svindeltransaksjoner og ikke kan gjøre det uten å bruke personopplysningene dine).

  For å informere deg om endringer:

  For å varsle deg om endringer i våre tjenester og produkter;

  Når vi bruker opplysningene dine til disse formålene, baserer vi denne bruken på våre berettigede interesser (noe som betyr at vi ikke kan kommunisere endringer til deg uten å bruke personopplysningene dine).

  For å omorganisere eller gjøre endringer i virksomheten vår:

  Skulle vi noen gang selge virksomheten vår eller en del av den, eller gjennomgå en omorganisering, kan vi være forpliktet til å utlevere personopplysningene dine til den aktuelle tredjeparten (eller dennes rådgivere) som en del av en due diligence-prosess med det formål å analysere et foreslått salg eller en omorganisering. Det kan også hende at vi må overføre personopplysningene dine til den omorganiserte enheten eller tredjeparten etter salget eller omorganiseringen, slik at de kan bruke dem til de samme formålene som er angitt i denne erklæringen.

  Når vi bruker opplysningene dine til disse formålene, baserer vi slik bruk på våre berettigede interesser (noe som betyr at vi ikke kan kommunisere endringer til deg uten å bruke personopplysningene dine).

  I forbindelse med kontraktsmessige, juridiske eller regulatoriske forpliktelser:

  Vi kan utlevere personopplysningene dine til eksterne tredjeparter, for eksempel tjenesteleverandører, entreprenører, agenter, rådgivere, konsernselskaper, tilknyttede selskaper, datterselskaper, tilsynsmyndigheter for å overholde våre kontraktsmessige forpliktelser, juridiske forpliktelser eller for å beskytte interessene dine.

  Vi kan også bruke personopplysningene dine til å overholde våre regulatoriske krav eller dialog med tilsynsmyndigheter, noe som kan omfatte utlevering av personopplysningene dine til tredjeparter, rettsvesenet og/eller tilsynsmyndigheter eller politimyndigheter i forbindelse med forespørsler, saksbehandling eller etterforskning fra slike parter hvor som helst i verden eller der vi er pålagt til å gjøre det.  Der det er tillatt og gjennomførbart, vil vi rette slike forespørsler til deg eller varsle deg før vi svarer, med mindre dette vil være til skade for forebygging eller avdekking av en forbrytelse.

  Når vi bruker opplysningene dine til disse formålene, baserer vi denne bruken på kontraktsmessig nødvendighet (noe som betyr at vi ikke vil kunne oppfylle vår del av en avtale uten å bruke opplysningene dine), våre juridiske forpliktelser (noe som betyr at vi er juridisk forpliktet til å overholde visse lover) eller våre legitime interesser (noe som betyr at vi har legitime forretningsinteresser i å samarbeide med politi- og tilsynsmyndigheter i samsvar med gjeldende lover og ikke kan gjøre det uten å bruke personopplysningene dine).

 • Mottakere

  For å kunne oppfylle forespørslene dine kan det hende at vi må dele eller på annen måte overføre personopplysningene dine innad i konsernet vårt, for eksempel til et fellestjenesteselskap som befinner seg i en annen region eller jurisdiksjon enn deg. Der det er hensiktsmessig, kan vi også overføre personopplysningene dine til tredjeparter, for eksempel eksterne arrangører eller samarbeidspartnere som kan være bedre i stand til å imøtekomme forespørselen din.

  Vi kan også dele personopplysningene dine med våre tjenesteleverandører som utfører tjenester på våre vegne. Vi krever kontraktsmessig at disse tjenesteleverandørene kun bruker eller utleverer personopplysninger i den grad det er nødvendig for å utføre tjenester på våre vegne.

  Sikkerhet på Internett

  Som du sikkert vet, er det ikke helt sikkert å overføre informasjon via Internett. Vi opprettholder kommersielt rimelige fysiske, elektroniske og prosessuelle sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine i samsvar med kravene i personvernlovgivningen.

  All informasjon du gir oss, lagres på våre eller våre underleverandørers sikre servere og brukes i henhold til våre retningslinjer og standarder for sikkerhet.  Der vi har gitt deg (eller der du har valgt) et passord som gir deg tilgang til visse deler av våre nettsteder, er du ansvarlig for å holde dette passordet konfidensielt og for å overholde alle andre sikkerhetsprosedyrer som vi informerer deg om.  Vi ber deg om ikke å dele passordet med noen.

  Internasjonal dataoverføring

  Når vi overfører personopplysninger fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS") til et land utenfor EØS (eller et land som IKKE anses å tilby et adekvat beskyttelsesnivå som vedtatt av EU-kommisjonen på grunnlag av artikkel 45 i personvernforordningen 2016/679 (GDPR)), kan vi bli pålagt å treffe spesifikke tilleggstiltak for å beskytte de relevante personopplysningene, og slik overføring vil være basert på rettslige grunnlag og mekanismer som rettferdiggjør slik overføring, for eksempel EU-kommisjonens godkjente standardkontraktsklausuler eller andre rettslige grunnlag som er tillatt i henhold til gjeldende lov.

  Visse land utenfor EØS er godkjent av EU-kommisjonen som land som i det vesentlige gir tilsvarende beskyttelse som personvernlovgivningen i EØS, og det kreves derfor ingen ytterligere sikkerhetstiltak for å eksportere personopplysninger til disse jurisdiksjonene (se den fullstendige listen her https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).

  Denne internasjonale dataoverføringen kan for eksempel skje når personopplysningene dine overføres til, eller lagres i, eller åpnes av våre ansatte eller leverandører i et land utenfor landet der du befinner deg. Til tross for eventuelle forskjeller i regionale eller nasjonale lover, vil vi under alle omstendigheter beskytte personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.   

  Datalagring

  Våre lagringsperioder for personopplysninger er basert på forretningsbehov og lokale lovkrav. Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for de(t) behandlingsformålet(ene) som opplysningene ble samlet inn for, og eventuelle andre tillatte, relaterte formål. Vi kan for eksempel oppbevare opplysningene du har gitt oss, så lenge det er nødvendig for å gi deg de tjenestene du har bedt om via nettstedet vårt, og inntil fristen for krav som kan oppstå som følge av disse tjenestene, er utløpt, eller for å overholde lovbestemte krav om oppbevaring av slike opplysninger. Så hvis vi bruker personopplysningene dine til mer enn ett formål, beholder vi dem til formålet med den lengste perioden utløper, men vi slutter å bruke dem til formål med en kortere periode når denne perioden utløper.

  Når personopplysningene ikke lenger er nødvendige, anonymiserer vi dem enten irreversibelt (og vi kan beholde og bruke den anonymiserte informasjonen videre) eller destruerer dem på en sikker måte. 

 • Dine rettigheter når vi behandler personopplysningene dine for markedsføringsformål

  Du har rett til å bestemme om vi kan behandle personopplysningene dine for generelle markedsføringsformål. Vi vil be om ditt samtykke på forhånd hvis vi har til hensikt å bruke personopplysningene dine til markedsføringsformål eller hvis vi har til hensikt å utlevere personopplysningene dine til en tredjepart for slike formål. Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke til bruk av personopplysningene dine til markedsføringsformål.

  Dessuten kan vi bruke personopplysningene dine til direkte markedsføring (f.eks. for å informere deg om våre produkter eller tjenester som ligner på dem du har kjøpt fra oss) basert på våre legitime interesser. Du kan når som helst be oss om å slutte å bruke personopplysningene dine til direkte markedsføring.

  Dine andre rettigheter

  Når vi behandler personopplysningene dine i henhold til denne personvernerklæringen, har du rett til å kreve at vi:

  (a)     gir deg mer informasjon om hvordan vi bruker opplysningene dine,

  (b)     gir deg en kopi av personopplysningene vi har om deg,

  (c)     oppdaterer eventuelle unøyaktigheter i personopplysningene vi har,

  (d)     sletter personopplysninger som vi ikke lenger har lovlig grunnlag for å bruke;

  (e)     der behandlingen er basert på samtykke, kan du trekke tilbake samtykket ditt slik at vi stanser den aktuelle behandlingen;

  (f)     du kan protestere mot enhver behandling basert på berettigede interesser, med mindre våre grunner for å utføre behandlingen veier tyngre enn eventuelle skadevirkninger for dine personvernrettigheter;

  (g)     du kan begrense hvordan vi bruker opplysningene dine mens en klage undersøkes;.

  (h)     du kan nekte å bli gjenstand for profilering eller beslutninger basert på automatiserte avgjørelser som kan ha negative konsekvenser, og

  (i)     overføre personopplysningene dine til en legitim part etter eget valg, om mulig i et format som er lett å bruke.

  Vær oppmerksom på at visse unntak gjelder for utøvelsen av disse rettighetene, og at du derfor ikke kan utøve dem i alle situasjoner. I tillegg kan disse variere noe fra land til land på grunn av nasjonale særtrekk. I Frankrike, for eksempel, har du i tillegg til rettighetene som er nevnt ovenfor, også rett til å gi direktiver om hvordan du ønsker at personopplysningene dine skal brukes etter din død.

  Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, vil vi sjekke om du har rett til det, og svare deg innen gjeldende tidsfrister

  Hvis du ikke er fornøyd med vår bruk av personopplysningene dine eller vårt svar på utøvelsen av disse rettighetene, har du rett til å sende inn en klage til den relevante tilsynsmyndigheten der du vanligvis bor eller der det påståtte lovbruddet fant sted. I vår kommunikasjon med deg vil vi gi deg kontaktinformasjon slik at du kan utøve rettighetene dine på en effektiv måte. Hvis du er medlem av EU, kan du klikke her for å se listen over og kontaktinformasjonen til EUs tilsynsmyndigheter. For Storbritannia, kontakt informasjonskommissærens kontor  (Information Commissioner’s Office | ICO ).

  Ytterligere lands- eller regionspesifikke bestemmelser

  Når WORLDLINE er underlagt visse personvernkrav i USA i delstaten California, gjelder også følgende: I samsvar med opplysningskravene i henhold til California Consumer Privacy Act ("CCPA"), verken selger eller vil Worldline selge personopplysningene dine.

  Videre har du rett til:

  • å be oss om innsyn i personopplysningene dine som Worldline samler inn, bruker eller avslører om deg;
  • å be om at vi sletter personopplysninger om deg;
  • til ikke-diskriminerende behandling ved utøvelse av dine personvernrettigheter;
  • i tilfelle vi ber om innsyn i personopplysningene dine, for at slik informasjon om mulig overføres i et format som er lett å bruke, slik at du kan overføre denne informasjonen til en annen mottaker uten hindringer.
 • Hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene dine som er oppført i denne personvernerklæringen, bør du først fylle ut webskjemaet som er laget for dette formålet. Du finner det her:

  Forespørselsskjema for registrerte

  Hvis du har andre spørsmål i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte de relevante personvernombudene. Avhengig av hvor du befinner deg eller hvilken WORLDLINE-enhet det gjelder, kan "behandlingsansvarlig" for personopplysningene dine som behandles av oss i henhold til denne personvernerklæringen, være en annen.

  Se vedlegg B her for en liste over hvilke konsernselskaper som er behandlingsansvarlige i hvilke land, og få kontaktinformasjonen til det relevante personvernombudet.

 • Vi bruker informasjonskapsler og sporingsteknologier på nettstedene våre. Hvis du vil vite mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler, kan du se vå erklæring om informasjonskapsler.

 • Vi kan endre innholdet på nettsidene våre og hvordan vi bruker informasjonskapsler, og følgelig kan vår personvernerklæring og informasjonskapselerklæring endres fra tid til annen i fremtiden. Hvis vi endrer denne personvernerklæringen eller erklæringen om informasjonskapsler, vil vi oppdatere datoen for siste endring nedenfor. Hvis disse endringene er vesentlige, vil vi angi dette tydelig på nettstedet vårt.

  Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 17. april 2023.

Vedlegg A

Bruk av personopplysninger i henhold til EUs personvernlovgivning må begrunnes i ett av en rekke juridiske "grunnlag", og vi er pålagt å angi grunnlaget for hver bruk i denne personvernerklæringen.  En forklaring på omfanget av de tilgjengelige begrunnelsene finner du her.  I avsnittet "Bruk av personopplysningene dine" i denne erklæringen angir vi hvilket grunnlag vi bruker for å rettferdiggjøre hver enkelt bruk av opplysningene dine.

Dette er de viktigste juridiske grunnlagene som rettferdiggjør vår bruk av opplysningene dine:

 • Samtykke: der du har samtykket til at vi bruker opplysningene dine (du vil ha fått et samtykkeskjema i forbindelse med slik bruk, og du kan trekke tilbake samtykket ditt ved å bruke avmeldingsalternativet i e-posten du har mottatt, eller ved å bruke skjemaet Kontakt oss).
 • Kontraktsoppfyllelse: der opplysningene dine er nødvendige for å inngå eller oppfylle kontrakten vår med deg.
 • Juridisk forpliktelse: der vi må bruke opplysningene dine for å overholde våre juridiske forpliktelser.
 • Legitime interesser: der vi bruker opplysningene dine for å oppnå en legitim interesse, og våre grunner for å bruke dem veier tyngre enn eventuelle skader på dine personvernrettigheter.
 • Juridiske krav: der opplysningene dine er nødvendige for at vi skal kunne forsvare, rettsforfølge eller fremme et krav mot deg, oss eller en tredjepart.

Vedlegg B

Land

Juridisk enhet som opptrer som behandlingsansvarlig

Personvernombud / kontaktperson for personvern

Alle enheter i equensWorldline SE

equensWorldline SE

dataprotection-WLFS@worldline.com

Argentina

Worldline Argentina SA

dpo-worldline-mts@worldline.com / contato.protecaodedados@worldline.com

Australia

ANZ Worldline Payment Solutions

dataprotection-ms-au@worldline.com

Østerrike

 

 

PAYONE GmbH Austrian branch

privacy@payone.com

Worldline Austria GmbH

datenschutz.worldline@worldline.com

Worldline Financial Services (Europe) S.A., Austrian Branch

dataprotection.europe@worldline.com

Belgia

Worldline e-Commerce Solutions BV / SRL

dataprotectionbe@worldline.com

Worldline e-Commerce Solutions Ltd.

dataprotectionbe@worldline.com

Worldline Financial Solutions NV / SA

dataprotectionbe@worldline.com

Worldline SA/NV

dpoms@worldline.com

Brasil

Worldline Brazil Serviços Ltda

contato.protecaodedados@worldline.com

Canada

Bambora Inc

dpo-bambora@worldline.com

Tsjekkia

Worldline Czech Republic s.r.o.

dpoms@worldline.com

Danmark

 

Bambora Online AS

dpo-bambora@worldline.com

Bambora Danmark AS

dpo-bambora@worldline.com

Estland

Worldline Payment Estonia Oü

dataprotection-WLFS@worldline.com

Frankrike

Retail International Holding SAS

dpo-worldline-france@worldline.com

Santeos SA

dpo-worldline-france@worldline.com

Similo SAS

dpo-worldline-france@worldline.com

Worldline France SAS

dpo-worldline-france@worldline.com

Worldline SAdpo-worldline-france@worldline.com
Worldline MS France SA dpo-worldline-france@worldline.com
Worldline e-commerce Solutions SASdataprotectionbe@worldline.com
Worldline IGSA SAdpo-worldline-france@worldline.com
Worldline Business Support SASUdpo-worldline-france@worldline.com
Worldline Prepaid Service France SAS dpo-worldline-france@worldline.com
Consoprotec SAS         dpo-worldline-france@worldline.com

Tyskland

 

 

Credit & Collections Service GmbH

datenschutz@creditcs.de

Worldline Healthcare GmbH

dataprotection-whc@worldline.com

Worldline PAYONE Holding GmbH

privacy@payone.com

PAYONE GmbH

privacy@payone.com

Worldline Germany GmbH

datenschutz.worldline@worldline.com

DZ Service GmbH

mail@dzservice.de

Hellas

Worldline Merchant Acquiring Greece S. A.

dl-dpo.gr@worldline.com
Société Anonyme for the Management & Operation of Networks for Electronic Transactions Cardlinkdpo@cardlink.gr

India

 

Worldline Global Services Pvt. Limited

dpo.wgs@worldline.com

Worldline e-payments India Pvt. limited

dpo.wlindia@worldline.com

Italia

Worldline Merchant Services Italia

dataprotectionofficer.italia@worldline.com

Japan

Worldline Japan Limited

dpo.ms.apac@worldline.com

Latvia

Worldline Latvia SIA

dataprotection-WLFS@worldline.com

Litauen

Worldline Lietuva UAB

dataprotection-WLFS@worldline.com

Luxembourg

Worldline Financial Services (Europe) S.A.

dataprotection.europe@worldline.com

Worldline Europe SA

dataprotection.europe@worldline.com

Nederland

equensWorldline NV

dataprotection-WLFS@worldline.com

Global Collect Services B.V.

(Worldline Digital Commerce)

dataprotection.epay-ing@worldline.com

Worldline BV

dpoms@worldline.com

Singapore

Global Collect Services Asia Pacific Pte Ltd

dpo.ms.apac@worldline.com

Spania

Worldline Iberia SA

dles-datospersonalesiberia@worldline.com

Sveridge

Bambora AB

dpo-bambora@worldline.com

Bambora Device AB

dpo-bambora@worldline.com

Bambora Group AB

dpo-bambora@worldline.com

Bambora Telesales AB

dpo-bambora@worldline.com

DevCode AB

dpo-bambora@worldline.com

All Bambora entities

dpo-bambora@worldline.com

Worldline Sweden AB

dpo.ms.sweden@worldline.com

Sveits

Worldline Switzerland Ltd

dataprotection.switzerland@worldline.com

Storbritannia & Irland

Worldine E-Commerce Solutions (UK) Ltd.

Worldine IT Services UK Limited

Worldine Merchant Services UK Limited

Worldine Retail Enterprise (UK) Limited

dpo-rbub@worldline.com

USA

MRL Pay. Inc

dataprotection@worldline.com

Worldline Holdings US. LLC

dataprotection@worldline.com

Worldline US Inc.

dataprotection@worldline.com