Vilkår for bruk

Du er nå koblet til Worldlines offentlige nettsted. Informasjonen og innholdet på dette nettstedet er underlagt følgende vilkår og betingelser, og din tilgang til dette nettstedet og fortsatt bruk av det innebærer at du fullt ut aksepterer disse vilkårene og betingelsene:

Dette nettstedet er ment å gi informasjon om Worldline S.A., dets tilknyttede selskaper og datterselskaper (heretter samlet kalt Worldline eller "vi"/"oss"/"vår"), dets organisasjon, produktene og tjenestene som tilbys av dets divisjoner, og dets aksjeutvikling. Denne informasjonen representerer imidlertid kun en presentasjon av Worldlines produkter og tjenester og er ikke kontraktsmessig bindende. For å inngå noen form for kontraktsavtale, vennligst kontakt morselskapet Worldline S.A. eller et av datterselskapene direkte.

Med mindre annet er oppgitt, er innholdet på dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, tekst og bilder, og hvordan de er ordnet, Worldlines eiendom. Alle varemerker som brukes eller omtales på dette nettstedet tilhører sine respektive eiere.

Ingenting på dette nettstedet skal tolkes slik at det gir noen rett, verken uttrykkelig eller underforstått, gjennom lisens eller på annen måte, til opphavsrett, patent, varemerke eller andre eiendomsrettigheter tilhørende Worldline eller en tredjepart. Dette nettstedet og innholdet på dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, grafikk, bilder, lyd, video, html-kode og knapper, kan ikke kopieres, reproduseres, modifiseres, publiseres på nytt, lastes opp, legges ut, overføres eller distribueres på noen måte uten skriftlig forhåndssamtykke fra Worldline, med unntak av at du kan laste ned, vise og skrive ut én kopi av materialet på én enkelt datamaskin utelukkende til personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at du ikke endrer materialet på noen måte og beholder alle merknader om opphavsrett, varemerker og annen eiendomsrett intakt.

Informasjonen på dette nettstedet er gratis og kun til informasjonsformål, og skaper ikke et forretnings- eller tjenesteforhold mellom deg og Worldline. Lenker på dette nettstedet kan føre til tjenester eller nettsteder som ikke drives av Worldline. Det gis ingen erklæring, vurdering eller garanti med hensyn til slike andre tredjeparts tjenester eller nettsteder, og Worldline påtar seg intet ansvar for slike andre nettsteder eller tjenester og deres innhold. En lenke til et annet nettsted eller en annen tjeneste er ikke en anbefaling av dette nettstedet eller denne tjenesten. All bruk av informasjonen på dette nettstedet, eller på nettsteder eller tjenester som det er lenket til via dette nettstedet, skjer på eget ansvar.

Selv om Worldline gjør sitt ytterste for å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon på dette nettstedet, kan dette nettstedet inneholde unøyaktigheter, utdatert informasjon eller typografiske feil. Worldline gir derfor ingen garantier for nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjonen i dette dokumentet. Worldline påtar seg heller ikke noe ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i innholdet på dette nettstedet.

Navnene, bildene, logoene og bildene som identifiserer Worldlines produkter og tjenester, er varemerker som tilhører Worldline og/eller dets tilknyttede selskaper. Henvisninger på dette nettstedet til informasjon, innhold, varer, produkter, prosesser eller tjenester fra tredjeparter ved hjelp av handelsnavn, varemerke, produsent eller på annen måte, innebærer ikke nødvendigvis at Worldline støtter, godkjenner eller anbefaler dette, eller at Worldline har en forbindelse til dette. Videre kan dette nettstedet være lenket til andre nettsteder som ikke publiseres, kontrolleres eller vedlikeholdes av Worldline. Worldline har ikke gjennomgått noen eller alle nettsteder som er lenket til dette nettstedet, og Worldline er ikke ansvarlig for innholdet på disse nettstedene eller noen av de eksterne sidene eller andre nettsteder som er lenket til disse nettstedene. Worldline gir deg disse lenkene kun som en bekvemmelighet, og inkluderingen av lenker til slike nettsteder innebærer ikke at Worldline støtter disse nettstedene.

Worldline gjør ikke krav på eierskap til materialet du leverer via dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, tilbakemeldinger og forslag, eller innlegg, opplastinger, innspill eller andre bidrag. Worldline skal ikke holdes ansvarlig for innholdet eller synspunktene som kommer til uttrykk i slikt materiale som du leverer. Worldline forbeholder seg til enhver tid retten til, etter eget skjønn, å kontrollere innhold som du har sendt inn, og til å redigere, flytte, slette og/eller nekte å godta innhold som etter Worldlines vurdering bryter med disse bruksvilkårene eller på annen måte er uakseptabelt eller upassende, enten av juridiske eller andre grunner.

Ved å sende inn materiale på dette nettstedet gir du Worldline, og alle som er autorisert av Worldline, en royaltyfri, evigvarende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, ubegrenset, verdensomspennende lisens til å bruke, kopiere, modifisere, overføre, selge, utnytte, lage avledede verk fra, distribuere og/eller offentlig fremføre eller vise slikt materiale, helt eller delvis, på en hvilken som helst måte eller i et hvilket som helst medium (enten det nå er kjent eller senere utviklet), for ethvert formål som Worldline måtte velge.

Din bruk av og surfing på dette nettstedet skjer på eget ansvar. Verken Worldline eller noen annen part som er involvert i utviklingen, produksjonen eller leveringen av nettstedet, er ansvarlig for direkte, tilfeldige eller indirekte skader eller følgeskader som oppstår eller kan oppstå som følge av din tilgang til eller bruk av dette nettstedet eller et nettsted som dette nettstedet lenker til. Uten å begrense det foregående, leveres alt på dette nettstedet til deg "som det er" og "som tilgjengelig" uten noen form for garanti, verken uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelse av tredjeparts immaterielle rettigheter.

Worldline kan når som helst foreta modifikasjoner, forbedringer, rettelser og/eller endringer på dette nettstedet og i disse vilkårene og betingelsene.

Worldline kan samle inn datalogger om personer som surfer på Worldlines nettsted, med det formål å forstå den samlede bruken av funksjoner og sider. Til dette formålet bruker Worldline Google Analytics. For å unngå at Google samler inn personopplysningene dine, har Worldline satt opp verktøyet på en måte som forhindrer innsamling av IP-adresser. Verken Worldline eller Google er i stand til å identifisere enkeltpersoners aktivitet.

Ytterligere personopplysninger kan også samles inn som følge av abonnement på nyhetsbrevet eller Worldlines Premium-tjenester. Disse personopplysningene behandles av Worldline utelukkende for å kunne levere den aktuelle støtten og tjenesten. Ingen av disse opplysningene vil bli delt med tredjeparter.

Fordi databeskyttelse og sikkerhet er viktig, er Worldlines nettsted hostet i EU for å garantere et passende beskyttelsesnivå for alle data som samles inn og behandles. Eventuell dataoverføring i Europa, og spesielt i forbindelse med applikasjonsstøtte, vil bli utformet i samsvar med EUs modellklausuler for å sikre et passende beskyttelsesnivå.

Du kan finne ut mer om hvordan Worldline behandler personopplysningene dine ved å lese vår personvernerklæring.

Når brukere besøker nettstedet vårt, installeres informasjonskapsler på datamaskinen slik at vi kan forbedre måten nettsidene våre fungerer på, for eksempel ved å sørge for at brukerne enkelt finner det de trenger. Hvis du vil vite mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler, kan du se vår erklæring om informasjonskapsler.

I tilfelle en del av disse vilkårene og betingelsene ikke kan håndheves, skal den delen som ikke kan håndheves, omformes i samsvar med gjeldende lov i så stor grad som mulig for å gjenspeile partenes opprinnelige intensjoner, og resten av bestemmelsene skal forbli i full kraft og virkning.

Worldlines unnlatelse av å insistere på eller håndheve streng oppfyllelse av en bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene skal ikke tolkes som et avkall på noen bestemmelse eller rettighet. Verken atferd mellom noen av partene som det henvises til her eller handelspraksis skal endre noen bestemmelse i disse vilkårene.

Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med fransk lov. Ethvert søksmål mot Worldline må fremmes i Frankrike.

Pressemeldinger

Worldlines pressemeldinger presenteres på dette nettstedet kun for historiske formål. Informasjonen fra Worldline var korrekt på tidspunktet for offentliggjøringen, med forbehold om ansvarsfraskrivelsen om fremtidsrettede uttalelser, som ble trykket samtidig med kunngjøringen. Investorer bør ikke anta at uttalelser i disse dokumentene fortsatt vil gjelde på et senere tidspunkt. Worldline gjennomgår ikke tidligere innlegg for å avgjøre om de fortsatt er korrekte, og informasjonen i slike innlegg kan være foreldet. Worldline fraskriver seg enhver forpliktelse til å oppdatere uttalelser eller pressemeldinger. Den finansielle informasjonen som er tilgjengelig på denne siden, gjelder kun på den eller de aktuelle datoene den ble publisert. Slik informasjon kan ha blitt utdatert. 

HVIS DISSE VILKÅRENE IKKE GODTAS I SIN HELHET, MÅ BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET AVSLUTTES UMIDDELBART.

worldline.com er registrert og eies av Worldline S.A., et fransk aksjeselskap ("société anonyme"), behørig organisert og gyldig i henhold til fransk lov, med hovedkontor på Tour Voltaire, 1 Place des Degrés, CS 81162, 92059 Paris la Défense Cedex, Frankrike, med organisasjonsnummer 378 901 946 i handelsregisteret i Nanterre.

September 2022