Tilgjengelighetserklæring

Worldline S.A., dets tilknyttede selskaper og datterselskaper (heretter kalt "Worldline" eller "vi"/"oss"/"vår") har forpliktet seg til å sikre digital tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre brukeropplevelsen for alle, og vi bruker de relevante tilgjengelighetsstandardene.

Samsvarsstatus
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) definerer krav til designere og utviklere for å forbedre tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne. WCAG definerer tre nivåer av samsvar: Nivå A, nivå AA og nivå AAA. Worldline er delvis i samsvar med WCAG 2.1 nivå AA. Delvis samsvar betyr at enkelte deler av innholdet ikke er helt i samsvar med tilgjengelighetsstandarden.

Tilbakemelding
Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger om tilgjengeligheten på Worldlines nettsted. Gi oss beskjed hvis du støter på tilgjengelighetshindringer på nettstedet:

E-post: accessibility(at)worldline.com
Postadresse: Tour Voltaire
1 Place des Degrés
CS 81162
92059 Paris la Défense Cedex

Vi prøver å svare på tilbakemeldinger innen 5 virkedager.