Strategic Executive Board

Strategic Executive Board diskuterer og beslutter spesifikke strategiske retningslinjer og viktige prosjekter eller initiativer som anses som nødvendige for konsernet.

Strategic Executive Board består av alle medlemmene i Executive Committee samt følgende medlemmer:

Ottmar Bloching

CEO PAYONE

Ottmar Bloching ble i 2023 utnevnt til CEO for joint venture-selskapet PAYONE, et felleseid selskap av Worldline og det tyske DSV-konsernet. Ottmar Bloching, som er utdannet bankmann, kan se tilbake på tre tiår med bred kompetanse innen finans- og betalingsbransjen. Før han begynte i PAYONE, hadde han vært medlem av DSV-konsernets ledelse siden 2015, der han var ansvarlig for alle betalingsrelaterte emner. I denne rollen var han en av de viktigste pådriverne for transformasjonen av PAYONEs forgjengerselskaper til dagens PAYONE GmbH, en av de ledende leverandørene av betalingstjenester i Tyskland og Østerrike. Før sin karriere som medlem av DSV Groups ledelse hadde Ottmar Bloching ulike stillinger med fokus på betalings- og kortstrategier i Citicorp Kartenservice, Commerzbank, Credit Suisse og paraplyorganisasjonen for Sparkassen-Finanzgruppe, nemlig Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV). I 2007 gikk han over til Visa Europe som General Manager Germany, hvor han i 2014 ble Regional Managing Director Central Europe. 

Ottmar Bloching | LINKEDIN

Pierre-Emmanuel Degermann

Group Head of M&A and Development

Pierre-Emmanuel Degermann har hatt ansvaret for M&A og Corporate Development siden mai 2022, og har strukturert ekspansjonsmuligheter og ledet konsernets eksterne vekstambisjoner. Pierre-Emmanuel er ekspert på bedrifts- og forretningsutvikling og har lang erfaring med å lede internasjonale bedriftsutviklingsinitiativer, strategiske prosjekter og partnerskap. Pierre-Emmanuel er utdannet ved ESSEC Business School i Paris. Han har hatt flere ledende stillinger innen M&A og forretningsutvikling. Tidligere var han Head of M&A i Ingenico, frem til fusjonen med Worldline i 2020. Han har også jobbet med forretningsutvikling i agroindustrikonsernet Tereos. Fra 2007 til 2013 jobbet han i Citis Investment Banking-divisjon i London og Paris, hvor han var involvert i mange M&A-, finansierings- og kapitalmarkedsoperasjoner over hele Europa.

Pierre-Emmanuel Degermann | LinkedIn

Wolf Kunisch

Head of Strategy, Public & Regulatory Affairs

I 2020 ble Wolf Kunisch utnevnt til Head of Strategy, Public & Regulatory Affairs for å utvikle og fremme Worldlines strategiske agenda for offentlig politikk overfor nasjonale og europeiske tilsynsmyndigheter, samt identifisere og evaluere nye trender og utviklinger innen betalingssegmentet og utarbeide konsekvenser og forslag til tiltak for selskapet. Wolf er utdannet ved Technische Universität Berlin og INSEADs Executive MBA-program. Han har vært viseadministrerende direktør i equensWorldline siden 2016. I 2010 ble han utnevnt til administrerende direktør for Atos Worldline i Tyskland, og i 2014 fikk han ansvaret for konsernets globale forretningsområde Financial Processing & Software Licensing samt de geografiske områdene Tyskland og Øst-Europa. Han begynte i Atos-konsernet i 2000, der han hadde lederfunksjoner innen innovativ og internasjonal forretningsutvikling. Han begynte sin karriere som prosjektleder hos Roland Berger Strategy Consultants i Stuttgart i Tyskland og i Paris.

Wolf Kunisch | LinkedIn

Sébastien Mandron

Group Head CSR & Real Estate

Siden 2017 har Sébastien Mandron vært CSR-ansvarlig og Group Head Real Estate & Facility Manager for å endre måten vi driver på, ved å lansere stadig nye CSR-initiativer og forbedre resultatene som belønnes av de største internasjonale ratingbyråene. Sébastien er utdannet økonom (Paris Assas University) og har en mastergrad i Financial Engineering (Sorbonne University). I 2014 ble han utnevnt til CSR-ansvarlig med ansvar for å strukturere, organisere og utvikle selskapets CSR-strategi. Sébastien ble utnevnt til styremedlem i Club of Sustainable Development Directors. I 2020 ble han medlem av styret i Pacte Mondial France fra FN. Sébastien leder også arbeidet med å optimalisere fotavtrykket til Real Estate og definere nye arbeidsmetoder for våre 130 anlegg. Han begynte i Worldline i 2011 for å akselerere selskapets operasjonelle transformasjon. Han begynte sin karriere i PwC Consulting før han begynte i Atos Group i 2003, der han var ansvarlig for tre store endringsprogrammer for å forbedre driftsresultatene, forretningsresultatene og medarbeidernes trivsel.

Sébastien Mandron | LinkedIn

Philippe Mareine

Head of Workforce Management Transformation and Corporate Digital Acceleration  

Philippe er en global toppleder med et internasjonalt tankesett og 25 års erfaring med å drive frem endringer. Han ble uteksaminert fra den franske ingeniør- og vitenskapelige høyskolen Ecole Polytechnique og den franske høyskolen for forvaltning av statlige anliggender (ENA), og begynte som offiser og ingeniør i den franske hæren og forsvarsindustrien, før han jobbet i det franske finansdepartementet i flere ledende og operative roller, der han bidro til moderniseringen av skatteadministrasjonen. I 2009 begynte han i Atos, der han i løpet av det siste tiåret har bidratt til å skape en global leder innen digital transformasjon gjennom sine roller som generalsekretær, Chief HR Officer og Chief Digital and Transformation Officer, Head of Siemens Alliance. Philippe har også bred interkulturell erfaring etter å ha bodd 10 år i Tyskland. Han er lidenskapelig opptatt av mennesker og teknologi. Han begynte i Worldline i september 2022 for å ta over HR-ledelsen på midlertidig basis. Siden april 2023 har han hatt ansvaret for konsernets digitale akselerasjon og leder initiativet Workforce Management Transformation for å forbedre konsernets kvalitet og effektivitet i et betalingsmarked i rivende utvikling.

Philippe Mareine | LinkedIn

Vincent Roland

Group Head of Strategic Developments and Partnerships

Siden 2022 har Vincent Roland vært Group Head of Strategic Developments and Partnerships for å posisjonere konsernet ytterligere i betalingsøkosystemet. Vincent er utdannet ved Ecole Polytechnique de l'Université de Louvain og har en MBA-grad fra Solvay Business School. Før Worldline begynte han i Point-gruppen som Senior Vice President i 2010. Etter at Point ble kjøpt opp av VeriFone i 2011, tok han over betalingstjenestevirksomheten i Verifones konsernledelse. Tidligere var han SVP EMEA i First Data og CEO i Banksys, før Banksys ble kjøpt opp av Atos Worldline. I 2016 begynte han som leder av forretningsområdet Merchant Services i Worldline, der han bygde sterke, pålitelige og verdiskapende relasjoner med forhandlere og viktige partnere, og mangedoblet størrelsen på Worldlines Merchant Services-virksomheten gjennom organisk vekst og oppkjøp.

Vincent Roland | LinkedIn