Hva betyr "Ikke Godkjent" egentlig?

En feilmelding på terminalen kan være stressende for både kunder og ansatte. Slik at du raskt kan fikse problemet, det viktig at du er kjent med diverse…

a man hand holding out a card machine

En feilmelding på terminalen kan være stressende for både kunder og ansatte. Slik at du raskt kan fikse problemet, det viktig at du er kjent med diverse feilkoder og forstår grunnen til at kjøpet ikke lykkes. Her er noen av de vanligste årsakene til at terminalen avviser et kjøp, og noen tips til hva du kan gjøre med det.


"Ikke godkjent"

Ganske enkelt betyr dette at kortutstederen av en eller annen grunn ikke kan godkjenne den aktuelle transaksjonen. Årsaken til dette kan være at det er for lite penger på kontoen, at kortet er sperret eller at terminalen ikke støtter en viss type av transaksjon (for eksempel å ta ut penger over kjøpsbeløpet eller hvis du bruker magnetstripen på et kort ustedt i Europa). I andre tilfeller kan det være tekniske problemer som forhindrer at kortutstederen autoriserer transaksjonen.

Uansett hvorfor du får feilmeldingen "Ikke godkjent", er det vanligvis ikke verdt å prøve å gjøre den samme transaksjonen igjen. Hvis den kortutstedende banken ikke klarer å godkjenne kjøpet, har de vanligvis en god grunn, og det er derfor lite sannsynlig at transaksjonen vil gjennomføres ved neste forsøk.

Imidlertid, hvis problemet er at det ikke er nok penger på kontoen, kan det fungere å gjøre en transaksjon på et mindre beløp. På grunn av nye EU-regler, kan også kontaktløse kjøp føre til at kjøpet ikke blir godkjent, da kan kunden teste å sette kortet i chip-leseren i stedet. I tilfeller der kunden har penger på kortet men fremdeles ikke kan fullføre kjøpet, bør de alltid kontakte kortutstederen for å finne ut hvorfor kjøpet blir avvist.


"Kommunikasjons-feil"

I de fleste tilfeller skyldes denne feilmeldingen en nettverksfeil som får terminalen til å miste kontakten med oss. Det første du trenger å gjøre er derfor å sikre at alle kabler i terminalen sitter ordentlig i.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du sjekke Internett-ruteren og prøve å starte den på nytt. Etter dette kan du prøve å gjøre en omstart av terminalen ved å trykke på CLEAR og [. , '] samtidig.

Hvis du har en trådløs terminal, kan du også prøve å starte den på nytt ved å trykke på CLEAR og [. , '] samtidig. Hvis terminalen har en Bluetooth-tilkobling, burde du kontrollere at terminalens Bluetooth-ikon er tent, hvis den ikke er det, kan det hende du må koble den til "dock" på nytt. Hvis ingen av disse tiltakene hjelper, ta kontakt med vår kundeservice.


"Gi til kasserer\nTrykk på 0"

Du mottar denne meldingen når terminalen ikke får kontakt med kortnettet og i stedet gjør kjøpet offline. Kassereren er derfor nødt til å godkjenne et offline kjøp og deretter taste inn terminalkoden du mottok i velkomstbrevet. Instruksjoner for hvordan du gjør dette vises i terminalen. Ved offline-kjøp gir terminalen ut en ekstra kvittering som skal spares av kassereren.

Det er viktig å huske at offline-kjøp gjøres på egen risiko, og at du er ansvarlig for alle offline-transaksjoner. Siden terminalen ikke har kontakt med kortnettet, er autorisasjonen i stedet lokal for kortbrikken. Transaksjonene blir deretter lagret i terminalen til den kobles til kortnettet igjen. Det finnes alltid en risiko med dette, og i verste fall kan alle kjøp i terminalen bli slettet hvis noe går galt før den kan gå online og laste opp de lagrede transaksjonene.


”Invalid terminal keys”, ”Err. Sec” eller” Alert irruption”

Alle disse feilmeldingene indikerer at en skallbeskyttelse i terminalen er blitt utløst. Dette kan skje hvis terminalen, bevisst eller ubevisst, har blitt utsatt for ytre påvirkninger. For at den ikke skal kunne misbrukes, vil terminalen bli låst og trenger reparasjon. Hvis dette skjer, ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.


"Vennligst gjør dagsavstemning"

Akkurat som det høres ut, ønsker terminalen at du gjør en dagsavstemning, noe som kan skyldes noen av følgende årsaker:

  1. Du har ikke gjort dagsavstemning på 24 timer, noe som må gjøres.
  2. Terminalens lokale minne er fullt. Dette betyr vanligvis at mange offline-kjøp har blitt lagret i minnet og må lastes opp online for å frigjøre terminalens minne.

I begge tilfeller løses problemet ved å følge terminalens instruksjoner og fullføre en dagsavstemning.


Terminal sperret

Denne feilmeldingen oppstår når terminalen ikke er koblet til Worldlines servere. For å løse problemet, må du oppdatere terminalparameterne og gjøre en dagsavstemning. Du bør gjøre disse trinnene før du prøver å utføre en transaksjon, ellers kan terminalen kreve en "gjenoppretting" som vil føre til at alle offline transaksjoner som er lagret i terminalen vil bli slettet.

Du oppdaterer parameterne ved å:

Trykk på "Meny", velg "Innstillinger" og deretter "Oppdater parametere".
Tast inn terminalkoden etterfulgt av “Ok” (grønn knapp). Terminalen henter terminalinnstillinger og viser "Lasteparametere - X%". Når terminalen når 100% står det "Parametere lastet, start på nytt". Skjermen blir blå, og terminalen ser da ut som vanlig. Når dette er gjort, gjør du en dagsavstemning som vanlig.