To menn i baren og en som betaler bartenderen

Payment Performance

Med vår tjeneste Payment Performance bygger vi nå fremtidens kortinnløser. Vi frigjør den uutnyttede kraften i kundenes betalingsdata og hjelper dem både å øke konverteringene, senke kostnadene og forebygge svindel.

Kontakt oss

Fremtidens kortinnløser.

For å si det enkelt, vi hjelper deg å ta imot flere betalinger ved å forstå hvordan betalingene dine kan håndteres på en mer effektiv måte gjennom hele økosystemet.

INNSIKTER FOR FLERE GODKJENTE TRANSAKSJONER

Vanlige spørsmål og svar

  • Ved å forstå kundenes transaksjoner bedre, kan vi hjelpe deg å optimere hvordan betalingene dine håndteres og dermed redusere avgiftene som kortnettverkene beregner.

    For eksempel kan globale e-kjøpmenn og flyselskaper redusere kostnadene kraftig ved å styre betalingene slik at de behandles som lokale i stedet for internasjonale. Med Payment Performance hjelper vi mange internasjonale aktører med nettopp dette.

  • I den kontinuerlige kampen mot svindel kan betalingsdataene dine være et verdifullt verktøy for både å oppdage og forebygge svindel. Vi analyserer autorisasjonene, andelen godkjente transaksjoner og grunenn til avviste kjøp for å finne et mønster som kan tyde på storskala og organiserte bedragerier.

    Vi flagger for og analyserer all mistenkelig aktivitet for å finne et mønster i svindlerenes fremangsmåte, og regeler som blokkerer disse transaksjonene. På denne måten trenger du ikke å vente på at svindlerene blir anmeldt før du setter inn tiltak.