Skymtar en person som kör i en gul bil.

Betalingsløsninger for taxi

En mer komfortabel reise

Kontakta oss

Som Nordens største leverandør av betalingsløsninger for taxi forstår vi i Worldline bransjens betalingsutfordringer bedre enn noen andre. Våre løsninger muliggjør raske og sikre betalinger som er tilpasset taxiselskapenes forretningsmodell og integrert med de forretningskritiske systemene som brukes i bransjen.

For å maksimere antall turer hver sjåfør kan kjøre, er det avgjørende at betalingene er både raske og pålitelige. Mange taxiselskaper er dessuten organisert på en måte som er vanskelig å håndtere med standardløsninger, med mange uavhengige sjåfører under et felles firmanavn.

Basert på vår lange erfaring i bransjen har vi skreddersydde løsninger som gir taxiselskapene alt fra betalingsterminaler til innløsningsavtaler og unike funksjoner som reduserer det administrative arbeidet. Vårt tette samarbeid med Nordens ledende leverandører av taksameterløsninger, bestillings- og økonomisystemer gjør også at betalingsløsningen vår er enkel å integrere og utvide til hele Norden.