Businessman and woman sitting in front of green plant wall using laptop

CSR - Hvordan vi gjør en forskjell.

Virksomheten vår handler om å designe og drifte løsninger som gjør det mulig for bedrifter å blomstre i et pålitelig og sikkert betalingsmiljø.

I tråd med våre ambisjoner for samfunnsansvar, Trust 2025, har vi som mål å kontinuerlig øke vår positive innvirkning og nå våre ambisiøse sosiale og miljørelaterte mål. Uansett hvor vi befinner oss, er vår visjon å skape bærekraftig økonomisk vekst og styrke tilliten og sikkerheten i alle samfunn.

Trust 2025 - vår reise mot fremtiden.

I 2021 lanserte vi Trust 2025, vår femårige plan for samfunnsansvar. Trust 2025 er utformet etter omfattende diskusjoner med våre aksjonærer og inkluderer omfattende forpliktelser på alle områder av virksomheten, fra medarbeidere, etikk og verdikjeden til miljø og støtte til lokalsamfunn.

5 prioriteringer for 2025

     
Bygge opp kundenes tillit med pålitelige, sikre, innovative og positive løsninger.Sikre forretningsetikk, herunder respekt for menneskerettighetene, og øke bærekraftige innkjøpspraksiser i verdikjeden vår.Være en ansvarlig arbeidsgiver.Redusere vårt miljømessige fotavtrykk.
Hjelpe lokalsamfunnene våre gjennom positive løsninger og sosiale initiativer.

Slik følger vi opp våre ikke-økonomiske resultater.

Vi ønsker å øke tempoet i arbeidet med å møte utfordringene innen samfunnsansvar som selskapet, kundene og samfunnet som helhet står overfor. Vi har satt oss 16 ambisiøse mål innenfor våre prioriterte områder som vi jobber for å nå innen 2025. 

Kort om Trust 2025-målene.

Målene i Trust 2025-veikartet omfatter blant annet:

Være i teten. Og vi har ambisjoner om å holde oss der.

Betalingsselskapet er en pioner når det gjelder å bidra til karbonnøytralitet.

Vi oppnådde eller overgikk 11 av de 13 målene i Trust 2020, vår forrige plan for samfunnsansvar. Trust 2025 bygger videre på denne fremgangen og inspirerer oss til enda større prestasjoner for å løfte vår forpliktelse til å skape bærekraftige verdier til neste nivå.

Hvordan gjør vi det?

Les vår integrerte rapport for 2022 for å få de siste fakta og tall om hvordan vi skaper langsiktige verdier for samfunnet, inkludert for alle våre aksjonærer.

Erklæringer og retningslinjer

Oppdag Worldlines erklæringer, retningslinjer og rapporter