Zmiana nazwy podmiotu prawnego

— 28 / 10 / 2021

W ciągu ostatnich kilku tygodni zaczęliśmy używać logo i tożsamości wizualnej Worldline. Zmiana marki zbliża nas bardziej do naszej spółki macierzystej Worldline. Teraz zmieniamy także nazwę podmiotu prawnego z SIX Payment Services na Worldline.

fusion

Co się zmieni i kiedy?

Być może zauważyli Państwo, że już używamy logo Worldline w niektórych naszych kanałach komunikacji. Wkrótce nazwa podmiotu prawnego ulegnie zmianie z SIX Payment Services (Europe) S.A. na Worldline Financial Services (Europe) S.A. w krajach Europy oraz z SIX Payment Services Ltd. na Worldline Switzerland Ltd. w Szwajcarii.

Zmiana ta wejdzie w życie na początku listopada. Niektóre punkty kontaktu z klientami (np. oddziały lub materiały marketingowe) mogą nadal zawierać nazwę SIX Payment Services przez kolejne kilka miesięcy, dopóki zmiana nie zostanie zarejestrowana w każdym z lokalnych rejestrów handlowych.

Jak ta zmiana wpłynie na klientów?

 

Nasze konta bankowe nie ulegną zmianie, prosimy jednak Państwa o poinformowanie swojego banku o zmianie nazwy naszej firmy. Ma to na celu zapewnienie, że żadna z płatności nie zostanie odrzucona. Chociaż nazwa i marka naszego podmiotu prawnego ulegną zmianie, Państwa obecne warunki handlowe i kontakty pozostaną bez zmian.

Dostosowaliśmy nasze klauzule ochrony danych do standardu Worldline. Więcej informacji znajduje się tutaj.

 

Jak ta zmiana wpłynie na partnerów?

 

Zmiana nazwy naszego podmiotu prawnego nie ma wpływu na współpracę partnerską. Osoba wyznaczona do kontaktów z Państwem, nasz numer telefonu oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Chcesz poznać nową tożsamość naszej marki?

Odwiedź naszą globalną stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej o nowej marce.

Dowiedz się więcej o rebrandingu

 • Oprócz zmiany nazwy zdecydowaliśmy się dostosować do standardów Worldline nasze klauzule ochrony danych w umowach z klientami. Sekcje dotyczące ochrony danych w Ogólnych warunkach handlowych zostaną zastąpione następującymi sekcjami:

  Ogólne warunki handlowe dla akceptacji kart
  Przetwarzanie danych osobowych
  Worldline, jako administrator danych, przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzanie danych osobowych jest szerzej omówione w Informacji o ochronie prywatności Worldline.

  Ogólne warunki handlowe dla terminali płatniczych i Ogólne warunki handlowe dla e-płatności
  Przetwarzanie danych osobowych
  Akceptant, jako administrator danych, gwarantuje, że wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Worldline w jego imieniu na potrzeby niniejszych OWH są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzanie danych osobowych przez Worldline, jako przetwarzającego dane, podczas ułatwiania przekazywania danych transakcji z terminala lub Platformy Saferpay do Acquirera w celu dalszego przetwarzania płatności, jest szczegółowo opisane w Warunkach przetwarzania danych.

  Sekcja dotycząca standardu bezpieczeństwa danych PCI DSS pozostaje bez zmian.

  Nowe klauzule o ochronie danych wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.