Generasjon Alpha – Fremtidens brukere

Hver uke blir 2 800 000 babyer i generasjon Alpha født verden over, og innen 2025 vil generasjon Alpha være den største generasjonen i vår tids historie.…

a mother and her two children watching a tablet

Hver uke blir 2 800 000 babyer i generasjon Alpha født verden over, og innen 2025 vil generasjon Alpha være den største generasjonen i vår tids historie. De eldste i alphagenerasjonen er ikke mer enn 11 år gamle, men det er viktig for bedrifter å bruke litt tid på å forstå deres vesen og behov fordi de representerer fremtiden.

Generasjon er en viktig faktor som påvirker folks handleatferd både når det gjelder kanaler og påvirkning. Dette gjelder helt klart også for generasjon Alpha. Ved å begynne å gjøre deg kjent med denne fremdeles veldig unge generasjonen, kan du få et glimt av hvordan dine fremtidige kunder vil være og hvordan de vil komme til å oppføre seg.


Hvem er de?

Alphagenerasjonen fødes mellom 2010 og 2024 og etterfølger generasjon Z. Når alle i denne generasjonen er født (2025), vil de utgjøre rundt to milliarder mennesker – den største generasjonen i vår tids historie. Det vil være aller flest av dem i India, Kina og Indonesia. Dagens teknologi vil gjøre generasjonen til den mest globale og oppkoblede noensinne. Man forestiller seg at de kommer til å være sosiale, globale og mobile og jobbe, studere og skifte mellom forskjellige land og flere karrierer. De kommer også til å bli formet av en tid med individualisering og tilpassede løsninger, noe som vil påvirke deres fremtidige forventninger.

Hvilke trekk er det som kjennetegner dem?

Mange analytikere har uttalt at generasjon Alpha kommer til å vokse opp til å bli den best utdannede, den mest teknologisk kunnskapsrike og den rikeste generasjonen noensinne. Mens foreldrene deres fra milleniumsgenerasjonen regnes som svært digitalt kompenente, vil mange i generasjonen ha et digitalt fotavtrykk før de selv forstår begrepet. For eksempel er det mange barn i dag som har en Instagram-konto som drives av foreldrene. Generasjon Alpha er den første generasjonen som er en del av den digitale verdenen helt fra fødselen av. Generasjonen før (generasjon Z født mellom 1995 og 2010) vokste opp samtidig som sosiale medier kom. For generasjon Z er de et verktøy. For alphagenerasjonen vil det være en måte å leve på.

Generasjon Alpha vil ikke kjenne en verden uten virtuell virkelighet, smarttelefoner, elektroniske bøker, tingenes internett og teknologi som fungerer som en forlengelse av kroppen din. Det å bruke disse teknologiene vil være like naturlig for dem som det er å bruke betalingskort for generasjon X (født mellom 1965 og 1980).

Hvordan kan du nå dem?

Helt fra barnsben av vil generasjon Alpha bli eksponert for en rekke ulike digitale plattformer. Det betyr at bedrifter må tilpasse seg nye måter å samhandle og kommunisere med denne generasjonen på. Deres kundeopplevelse må være helt sømløs, integrert og personlig tilpasset for å kunne leve opp til de forventningene de kommer til å ha.

Det som teller er innholdet, ikke sant? Hvis du spør generasjon Alpha, er det videoinnhold som teller. Video har vært en del av alphagenerasjonen helt fra fødselen av og har alltid vært lett tilgjengelig for dem. Og for å nå ut til og være attraktiv for generasjon Alpha, kommer bruk av videoinnhold til å være helt avgjørende for bedrifter. Men alphagenerasjonen kommer ikke til å like salgskampanjer og lignende. De vil heller vite mer om selve merkevaren og verdiene bak.

Hvorfor er de så viktige?

Generasjon Alpha er viktig for hele samfunnet. De representerer fremtiden, og derfor er det viktig å forstå deres spesielle vesen. Hvis du gjør det, vil du forstå hvordan det neste tiåret og tiden etterpå kan komme til å se ut. De eldste i alfagenerasjonen er i dag 11 år, men det er absolutt ikke for tidlig å begynne å tenke på hvordan man skal kunne opparbeide seg deres tillit og lojalitet.

For å bli best mulig kjent med denne generasjonen, er det viktig å bruke tid på å forstå denne generasjonen og samhandle med den. Jo mer bedrifter forstår dem nå, desto bedre vil de være forberedt på å møte fremtidens ønsker og behov. Det å forstå alfagenerasjonen vil sannsynligvis være nøkkelen til å lykkes i fremtiden.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Som kunde hos Worldline vil vi hjelpe deg med å tilby de sømløse og integrerte kundeopplevelsene som alfagenerasjonen ønsker. Som betalingseksperter kan Worldline også være med på å lede utviklingen av nye betalingsløsninger. Målet vårt er å hjelpe deg som forhandler med å ligge ett skritt foran, slik at du kan utnytte fordelene med ny teknologi og nye løsninger når kundene krever det.

Kilde: McCrindle, Hotwire, Keystone Academic